W numerze 11/2019

INFOTECHNOLOGIE

Cyfrowy show w Andaluzji

Sztuczna inteligencja, sterowanie głosem, urządzenia mobilne dla coraz bardziej oczekiwanych sieci 5G, rolowane ekrany, dźwięk emitowany w zakresie 360o i muzyka przesyłana bezprzewodowo z „rowków winylowych”.

Jerzy Bojanowicz


Niezaskakujący wzrost

Czy organizowane po raz drugi przez centrum wystawiennicze Ptak Warsaw Expo międzynarodowe targi Electronics Show 2019 (10-12.05.) są konkurencją dla Audio Video Show, których 23. edycja powinna odbyć się w listopadzie?

Jerzy Bojanowicz


EDUKACJA

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Tegoroczna, jubileuszowa  uroczystość wręczenia dyplomów laureatom 45. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest FSNT NOT, jak zwykle zgromadziła znakomitych przedstawicieli nauki, Federacji, a przede wszystkim wybitną młodzież.

Jerzy Bojanowicz


Jak pomóc szkole zawodowej?

Chociaż o edukacji było ostatnio głośno, to wciąż na marginesie społecznego zainteresowania wydają się być zagadnienia związane z funkcjonowaniem średniego szkolnictwa zawodowego. Jak uczyć fachu w XXI wieku? Co zrobić, aby obrany zawód, nie sprawił zawodu? Bynajmniej nie retoryczne to pytanie.

Marek Bielski


PORADNIK

Czy rejestracja towarowych znakow zapachowych, jolograficznych i dźwiekowych jest mozliwa?

Czy rejestracja towarowych znakow zapachowych, jolograficznych i dźwiekowych jest mozliwa?

Czym jest sam znak towarowy, z założenia wszyscy wiedzą. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy prawo własności przemysłowej (dalej: „pwp”), definicja ta uległa zmianie. Obecnie art. 120 pwp stanowi, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Taka nowelizacja definicji znaku towarowego uprości rejestrowanie dźwiękowych znaków towarowych, a także sprawi, że możliwa będzie rejestracja znaków towarowych bardziej nowoczesnych takich jak np. znaki zapachowe lub holograficzne. Znaki zapachowe możliwe jednak będą do zarejestrowania dopiero w momencie, gdy dostępna już będzie technologia, która umożliwi przedstawienie ich w rejestrze.

dr Anna Stasiak-Apelska, radca prawny


GOSPODARKA

Chiński cyfrowy bat na korupcję

Opór chińskich urzędników rządowych i samorządowych wobec przełomowego eksperymentu z big data jest tylko jednym z wielu wyzwań, ponieważ tamtejszy rząd zaczyna wykorzystywać tę nową technologię do kontrolowania i nawigowania po swej gigantycznej biurokracji.

Maciej Kamyk


Płońskie ciepło wzorcowe

System ciepłowniczy Płońska, niewielkiego miasta powiatowego na północnym Mazowszu może służyć za wręcz wzorcowy przykład modernizacji starego ciepłownictwa lokalnego z lat 70-tych XX w. W podobnej sytuacji była i jest większość małych miast. Płońsk wytyczył im drogę i pokazał, jak innowacyjność może obniżać koszty gospodarki komunalnej i ulżyć środowisku.

Jaz.


ZDROWIE

PEM, że niewiele wiem

Raport Najwyżej Izby Kontroli ostrzega: pomiary pola elektromagnetycznego telefonii komórkowej w Polsce to fikcja. Odpowiedzialne za nie Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna nie potrafią skutecznie robić pomiarów. Co gorsza, prowadzą je tylko w godzinach pracy, czyli od 8 do 16. A zatem – jak zauważa NIK – kontroli nie ma, promienie harcują.

opr. if


Pacjent wie lepiej

Chorzy wiele mogliby powiedzieć leczącym ich lekarzom na temat wpływu smogu na zdrowie. Co więcej, prawa połowa pacjentów deklaruje, że działaniem własnym może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w swoim mieście.

Irena Fober


Dobra piżama na dobranoc

Zdrowy sen chroni przed stresem, otyłością, infekcjami, chorobami serca i nerek, nadciśnieniem czy cukrzycą. Dobra jakość snu zwiększa również ostrość umysłu i ułatwia podejmowanie decyzji. O tym, czy miałeś dobrą noc, powie ci rano Phyjama, czyli inteligentna piżama, której prototyp opracowali naukowcy z University of Massachusetts.

oprac. if


Bardzo zdrowe gry

Gry komputerowe, które pomogą najmłodszym pacjentom z urazami, schorzeniami reumatologicznymi i innymi problemami ortopedycznymi, opracował zespół pod kierunkiem dr. Pawła Janika z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego.

oprac. if


INNOWACJE

Dwie wspaniałe Damy K…..

Marka znana i uznana na naszym rynku od dekad. Notuje stałe wzrosty sprzedaży, spotkać ją można praktycznie wszędzie. Jednak dotychczas brakowało czegoś, co rozszerzyłoby jej gamę modeli o pojazdy SUV. Ostatnio pojawiły się dwie „wspaniałe Panie K”, czyli Kodiaq i Karoq.

jt


INŻYNIER

Wielkie inwestycje II RP (8): Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego (c. d.)

W poprzednim numerze Przeglądu Technicznego przytoczyliśmy (z „PT” nr 39/1921) fragmenty dotyczące - ważnej inwestycji w rozwoju sieci połączeń kolejowych na ziemiach polskich po 123-letniej niewoli - przebudowy węzła kolejowego w stolicy. Warto przypomnieć, że projektanci musieli uwzględniać pozostawione przez zaborców dwie szerokości torów. Poniżej dalsza część opisu tej inwestycji, z zachowaniem oryginalnej pisowni.


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? „Przegląd” Prymusem


Felieton. 15 lat w Unii


Filozofia pojęć technicznych (139): Cement


Giełda wynalazków i projektów. Ku oczywistym zyskom


Wino dla inżyniera (219): Co nowego na antypodach?


Parlament 500 milionów. Europarlamentarne fakty


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Piotr Pawlak, Cezary Rokicki


Wątpię więc jestem. O czym że dumać


Efekty-defekty


Gminno-powiatowe priorytety

Tego roku wszelkie decyzje rządowe osadzane są w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz naszego, polskiego. Warto jednak próbować oczyścić je z tej okoliczności, bo wybory przeminą, a fakty pozostaną i życie potoczy się dalej w tych samych realiach gospodarczych i społecznych.

Do takich faktów należą nowe programy priorytetowe przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku 2019 r. Fundusz prowadzi już ok. 40 programów wsparcia środowiska naturalnego. Wierzę, że kandydaci na beneficjentów w tym się nie gubią. Zwłaszcza, że doszły programy nowe, skierowane tym razem wyłącznie do gmin i powiatów wspomagające: gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji, wapniowanie gleb, usuwanie folii rolniczych oraz porzuconych odpadów, adaptację do zmian klimatu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Łącznie - podsumowuję - dotacje oraz korzystne kredyty na te wszystkie cele w latach od 2019 do 2023-2026 wynoszą ok. 1 mld 10 mln zł. Do tego dochodzi wcześniej ustanowiony pilotaż Ciepłownictwo powiatowe oraz Energia plus - 4,5 mld zł. To w skali kraju kwoty niewielkie, ale nie chodzi o załatwienie wszystkich problemów, tylko o mobilizację władz lokalnych oraz małych jednostek komunalnych do myślenia o środowisku i zainteresowania nowymi technologiami.

Przy okazji uświadomiliśmy sobie, jak wielka jest skala zaniedbań w terenie. Istnieje np. pojęcie efektywnego sytemu ciepłowniczego: w nim do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w 50% energię ze źródeł odnawialnych lub ciepło odpadowe albo w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% wykorzystuje się połączenie tej energii i ciepła (Dyrektywa UE). O ile aglomeracje powyżej 500 tys. spełniają ten warunek w 100%, to niżej jest już tylko gorzej. W ponad 72% miast poniżej 100 tys. działają systemy nieefektywne. To po prostu oznacza, że ciepłownictwo lokalne jest drogie i szkodzi środowisku w większym stopniu niż aglomeracyjne. Zanieczyszczają więc nie tylko paleniska w prywatnych mieszkaniach, lecz także ciepłownie zdalne! A co z azbestem? O jego utylizacji słyszymy od 20 lat. Tymczasem do usunięcia jest ciągle ponad 285 tys. t na prowincji (przeznaczono na wsparcie 100 mln zł.). W dużych miastach tego nie widzimy, że kraj zawalają porzucane odpady (300 mln zł. na ten cel), a nawet folia rolnicza, chociaż przy odrobinie starań można na jej usuwaniu zarabiać, tylko trzeba znaleźć sposób. Po to właśnie są kolejne programy priorytetowe.

Opozycja usiłuje je kompromitować twierdząc, że aglomeracje złośliwie będą pozbawiane wsparcia środowiskowego, bo rządowi zależy na elektoracie z małych miast i wsi. Ale przecież nie ma prostego porównania między aglomeracją a terenem. Wszelkie działania środowiskowe w dużym mieście są skoncentrowane, inwestycja daje od razu duży efekt, linie działania i komunikacji są krótkie. Miasteczka i wsie borykają się z problemami wielkich powierzchni, długich dystansów, a inwestycje są siłą rzeczy małej skali, a więc ich rentowność i jednostkowa skuteczność jest mniejsza. Więcej jest gospodarki prywatnej, rolniczej i niskodochodowej, dlatego mieszkańców trudniej namówić do popierania działań ekologicznych, uważanych za obowiązek władz. Gołym okiem widać, że wspieranie "prowincji" z budżetu centralnego i europejskiego nie powinno być krytykowane z powodów politycznych. Chyba, że jest to wspieranie tylko deklaratywne.

Zygmunt Jazukiewicz


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl