W numerze 12/2019

XXVI KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH *** IV ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

Organizatorzy


Składy Komitetów


Nasza historia: Od Krakowa do Krakowa


List Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego


Polski inżynier liderem przyszłości

Wypowiedź dr. inż. Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju


Laureaci na Światowy Zjazd


WYPOWIEDZI MODERATORÓW I PANELISTÓW

Elity przyszłości

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP.


Nowa jakość kształcenia w akademii węgla i stali w XXI wieku

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor AGH, przewodniczący KRPUT i moderator sesji "Inżynierowie przyszłości w 100-lecie odzyskania Niepodległości".


Jak skutecznie wykorzystać wiedzę i doświadczenie polonijnych inżynierów i naukowców?

Andrzej S. Nowak, prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej; Professor and Chair of the Department of Civil Engineering, Auburn University. Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego. Moderator sesji "Inżynierowie Przyszłości w 100-lecie odzyskania Niepodległości".


100-lecie AGH – kontekst społeczno-polityczny

Dr hab., prof. nadzw. Anna Siwik, Akademia Górniczo--Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, prorektor ds. studenckich


Uczelnia silna współpracą z partnerami w kraju i za granicą

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy AGH. Moderator sesji „Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”.


Polsko-amerykańscy inżynierowie w budowie niepodległości Polski

Prof. dr inż. Janusz Romański, Honorowy Prezes Polonia Technica w USA, prezydent Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii. Moderator sesji "Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości".


Takie były początki

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2012. Honorowy Przewodniczący IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, członek Komitetu Sterującego.


Inżynier przyszłości

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1998-2005. Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego.


Młodzi w czasach wielkiej zmiany

Dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska. Moderator sesji „Inżynier – propozycja młodych”.


Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

Dr inż. Marian Zastawny, sekretarz Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Advanced Application Engineer w Siemens PLM, wicedyrektor Instytutu Nauk Technicznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Złoty Inżynier Przeglądu technicznego. Moderator sesji „Inżynier – propozycja młodych”.


Poza horyzont zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Moderator sesji „Inżynier a środowisko”.


Inżynier a zagrożenia dla naszej planety

Dipl.-Ing. Wojciech Rogalski, radca Senatu, kierownik Referatu Planowania Gospodarki Odpadami Magistratu Miasta Wiednia, członek Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. Moderator sesji „Inżynier a środowisko“.


Dla zdrowia ludzi

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej; konsultant krajowy w dziedzinie inżynierii medycznej. Moderator sesji „Inżynier a medycyna”.


Jeszcze lekarz czy już komputer?

Jerzy Orkiszewski, prezes US-Polish Trade Council. Moderator sesji „Inżynieria a medycyna”.


Czwarta rewolucja trwa

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, wiceprezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Moderator sesji „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”.


My a Rewolucja Cyfrowa – Przemysł 4.0

Dr inż. Piotr D. Moncarz, Adjunct Professor na Uniwersytecie Stanforda, członek Amerykańskiej Akademii Inżynierskiej (NAE), przewodniczący ElectroMobility Poland S.A. i USPolish Trade Council oraz Główny Inżynier i Senior Fellow w Exponent, Inc. Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego. Moderator sesji „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”


Informatyka – globalny rynek pracy

Krzysztof Kluczewski, członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (SIP) w Kanadzie, pracownik DXC Technology w Kanadzie i konsultant w General Motors, Detroit, USA. Pracował również dla EDS, IBM i HP. Moderator sesji „Inżynier w IT”.


Inżynier a infrastruktura drogowa

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. Moderator sesji „Inżynier a infrastruktura”.


Społeczne i ekonomiczne aspekty Przemysłu 4.0

Inż. Andrzej Tombiński, prezes RE-Bau sp z o.o., wiceprezydent Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Honorowy Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie. Moderator sesji „Inżynier a infrastruktura”.


W Mieście 4.0

Inż. Jerzy Kusak, architekt Izby Architektów Północnej Nadrenii-Westfalii (AKNW), prezes VPI-SIP e.V. (Verein Polnischer Ingeneure - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Niemczech). Panelista sesji „Inżynier a infrastruktura”.


INŻYNIER

Mistrz Techniki to mistrz wdrożenia

Z wiceprezesem Zarządu Głównego Federacji SNT- NOT, dr. hab. inż. Stefanem Góralczykiem rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


Technika i medycyna

Nowoczesna medycyna wymaga dzisiaj stosowania bardzo zaawansowanego sprzętu zarówno diagnostycznego, jak i leczniczego. W kardiochirurgii, która nie może funkcjonować bez odpowiednich urządzeń technicznych, najważniejszy jest aparat do krążenia pozaustrojowego, czyli tak zwane sztuczne płuco-serce.

prof. dr hab. med. inż. Jacek Moll, kardiochirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego.


Krakowski Dom Technika

Krakowskie Towarzystwo Techniczne założono w maju 1877 r. Jeszcze w 1888 r., gdy zakładano Ziemiański Bank Poznański „mający wziąć w obronę Ziemię Polską przed zachłannością pruską”, członkowie Towarzystwa Technicznego w Krakowie złożyli się na zakup akcji tego banku i ofiarowali je kasie Towarzystwa, jako zaczątek funduszu na budowę własnego domu. Od tej pory myśl takiej budowy stawała się coraz popularniejsza, ale fundusz niestety rósł zbyt wolno.

oprac. Bronisław Hynowski


Ale ekipa!

University Rover Challenge na pustyni w Utah (30.05-03.06 2019 r.) to najbardziej renomowany konkurs łazików marsjańskich. Nasze zespoły studenckie już w poprzednich latach zanotowały w nim wspaniałe sukcesy. Przez tegoroczne eliminacje przeszło 36 drużyn studenckich, w tym 11 amerykańskich. Polska ekipa była wyjątkowo silna - w konkursie wystąpiło aż 8 zespołów, każdy z szansami na sukces, bo nie są to nowicjusze.

jaz.


DŹWIGNIA 2019

Iść w ślady Konina

Podejmując 20 lat temu pracę w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, mgr inż. Jan Skalski widział rosnącą górę śmieci i cuchnącą kompostownię odpadów. Szansę na to, aby ta góra nie rosła, dostrzegł w wybudowaniu spalarni odpadów zwanej zakładem termicznego ich unieszkodliwiania.

Henryk Piekut


PORADNIK

Zalety komercjalizacji wzorów użytkowych

Karnet okolicznościowy, krzesło, uchwyty, różnego rodzaju obudowy, kotły, listwa podłogowa, okno, kanapa, lampa, lustro, elementy rusztowań, pudełka (w tym także te na czekoladki), ekran dźwiękochronny czy panel sterowania mimo wielu różnic łączy jedno – zostały zgłoszone i zarejestrowane jako wzory użytkowe.

dr Anna Stasiak-Apelska, radca prawny Cioch & Partnerzy Kancelaria radców prawnych Warszawski Dom Technika NOT


STAŁE POZYCJE

Felieton. Słuchając głosu inżynierów


Filozofia pojęć technicznych (140): Technokracja


Giełda wynalazków i projektów. Lepszy metal i pewniejsza kość


Wino dla inżyniera (220): Inżynierowie i wino


Parlament 500 milionów. Po wyborach


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Andrzej Enkelman, Paweł de Sternberg Stojałowski


Wątpię więc jestem. Ocalić od zapomnienia


Efekty-defekty


Szanowni Państwo

oddajemy Państwu numer dedykowany dwóm ważnym dla środowiska technicznego wydarzeniom: XXVI Kongresowi Techników Polskich (XXVI KTP) i IV Światowemu Zjazdowi Inżynierów Polskich (IV SZIP). Od pierwszego Zjazdu polskich inżynierów, odbywającego się jeszcze w czasie zaborów (Kraków 1882 r.), Przegląd Techniczny towarzyszy spotkaniom środowiska technicznego.

Swoimi refleksjami, odnoszącymi się do głównego hasła „Inżynier Przyszłości”, dzielą się z czytelnikami moderatorzy i paneliści sesji plenarnych oraz tematycznych. W czasie debaty chcemy odnieść się do wielu kwestii, jakie nurtują świat u progu trzeciej dekady XXI w. Wynikają one z ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacji opartej na wiedzy i nowych technologiach, za czym często nie nadąża rozwój społeczny. Jakie wyzwania stoją przed twórcami sztucznej inteligencji – inżynierami? Jak powinni być przygotowani ci, co ją tworzą i ci, co z niej korzystają? Jak w tym wszystkim znaleźć miejsce dla zwykłego użytkownika wytworów kolejnej rewolucji przemysłowej? Do dyskusji nad tymi zagadnieniami zaprosiliśmy nie tylko inżynierów, ale też ekonomistów i historyków.

Pomimo automatyzacji prac na etapie projektowania i wytwarzania, brakuje ludzi z praktycznym wykształceniem, umiejących wykonywać konkretne czynności. Przed nami wielkie cywilizacyjne wyzwanie, o którym na tych łamach pisaliśmy dużo wcześniej, niż stało się to tematem ogólnoświatowej dyskusji i to nie tylko wśród polityków. Tym zresztą najtrudniej przychodzi dostrzec problemy długoterminowe, gdyż patrzą przez pryzmat okresowych kampanii wyborczych. A niestety coraz częściej widać, że dla dobra przyszłych pokoleń winniśmy dziś podjąć i realizować wiele decyzji niepopularnych.

Wszystko, co się wiąże z wytworem techniki, gdy go tworzymy i użytkujemy, a także gdy przestajemy z niego korzystać, musi być uwzględnione przez projektantów i producentów, policzone przez ekonomistów i, co najważniejsze, wzięte pod uwagę przez polityków. Są to problemy globalne. Bardzo liczymy, że przybyli na IV SZIP i XXVI KTP inżynierowie z Ameryki, Kanady, Australii oraz krajów europejskich podzielą się z nami informacjami, jak te trudne problemy są rozwiązywane w krajach, w których żyją i pracują.

Często słyszę pytanie, czy takie spotkania, na których jedni mówią o sprawach wielkich, jak światowy deficyt wody czy w miarę równomierne wyżywienie ludności, a inni o braku rozwiązań systemowych, niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, mają dziś rację bytu? Trudno bowiem wypracować na nich konkretny projekt, który można by zacząć realizować na drugi dzień po zjeździe. Te, wydawałoby się niespójne dyskusje, sprawiają, że „nowe” zaczyna żyć w społeczeństwie i rodzą się rozwiązania, które z czasem stają się powszechne. Inżynierski pragmatyzm często „żąda” od nas konkretów, ale nie można zapominać, iż ten techniczny konkret, nowy produkt, zmienia nie tylko nasze domy i miejsca pracy, ale ma ogromny wpływ na sprawy, które wydają się nam bardzo odległe od inżynierskiej praktyki.

Taką dziedziną, która nierozerwalnie złączyła się z techniką, jest medycyna. Zdrowie to i uwarunkowania genetyczne, i nasz styl życia, i technika, zarówno na etapie diagnozy, jak i terapii wspomaganej aparaturą oraz farmakologią. Chcemy na naszym Zjeździe przedyskutować relacje „technika a medycyna”, biorąc pod uwagę rolę inżyniera w systemie służącym zdrowiu człowieka.

Z punktu widzenia przyszłych pokoleń ważna jest szeroko rozumiana infrastruktura obejmująca rozwiązania komunikacyjne i urbanistyczne. Czy rzeczywiście trzeba tak gonić za zwiększeniem prędkości przemieszczania się (niezależnie od środka, który do tego wykorzystujemy)? Czy grozi nam mieszkanie w miastach molochach, których liczba mieszkańców przekroczy liczbę ludności niejednego, wcale nie najmniejszego państwa?
Czy gęsto stawiane drapacze chmur, zasłaniające żyjącym i pracującym w nich ludziom światło słoneczne, są realizacją marzeń Stefana Żeromskiego o szklanych domach? Ciekawe, jak odpowiedzą na te pytania uczestnicy sesji „Inżynier a infrastruktura”.

Kolejny blok tematyczny to informatyzacja, cyfryzacja wszystkich dziedzin życia i pracy. Czy polskie problemy są w tym względzie odległe od np. amerykańskich? Dlatego interesujące będzie zderzenie polskich doświadczeń i wizji rozwoju z przedstawionymi przez inżynierów z USA i Kanady. Wiele wątków w sesji „Inżynier w IT” będzie się przeplatać z tematem z sesji „Inżynier w świecie maszyn (Przemysł 4.0)”. Interdyscyplinarnym obszarem dyskusji będzie wymiana poglądów w sesji „Inżynier a środowisko". Chcemy, aby dyskusja objęła wpływ tego, co niesie 4. rewolucja przemysłowa na różne dziedziny życia i perspektywy przetrwania natury. W sesji „Inżynier – propozycja młodych" powinny jak w soczewce skupić się problemy kształcenia, możliwości pracy i godnego życia dla tych, co podejmują dziś decyzje o wyborze kariery zawodowej.

Podczas dyskusji plenarnych i na sesjach tematycznych nie da się omówić większości zagadnień współczesnego świata w aspekcie udziału i odpowiedzialności inżynierskiej. Wiele tematów było już poruszanych na innych zjazdach, konferencjach i forach. Rzecz w tym, by z tymi problemami dotrzeć do polityków, którzy winni bardziej opierać się na – czasem nawet niewygodnych dla nich – opiniach specjalistów. Rola społeczności inżynierskiej jest tu trudna do przecenienia. Służą temu spotkania i dyskusje inżynierskie. Z nich każdy winien wyjść z przysłowiowym „kagankiem oświaty” i przenieść go do swego otoczenia. Jeśli potrafimy – jak kropla drąży skałę – zmieniać społeczne podejście do tworzenia i użytkowania techniki z wykorzystaniem nauki i uwzględnieniem rezultatów gospodarczych, staniemy się godni naszej epoki, która wcale nie jest łatwa i przewidywalna. Debata na XXVI KTP i IV SZIP jest przygotowaniem do rozwiązywania nierozwiązywalnych oraz nieprzewidywalnych dziś problemów.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl