W numerze 13/2019

XXVI KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH *** IV ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

Inżynier Przyszłości na 100-lecie

Pod hasłem INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI obradował kolejny XXVI Kongres Techników Polskich, tradycyjnie połączony z IV Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Kongres i Zjazd wplatały się w trwające nadal obchody „100- lecia Niepodległej”, a że odbywały się w murach krakowskiej Akademii Górniczo- Technicznej im. St. Staszica, która w tym roku świętuje swoje 100- lecie działalności, to wplotły się także w ten piękny Jubileusz AGH.

Henryk Piekut


Przesłania do Zjazdu


Zjazdowo-kongresowe impresje


Z ŻYCIA FSNT

70 lat Wydawnictwa SIGMA-NOT

W lipcu tego roku Wydawnictwo SIGMA-NOT kończy lat 70. Moja prywatna "70-ka" przypada miesiąc później. Myślę, że zbieg tych rocznic stwarza dobrą okazję do wspomnień i refleksji.

Prezes-Naczelny Redaktor

                                                                                              dr inż. Andrzej Kusyk

 


XX Okrągły Stół czyli inżynier na Uniwersytecie

Jubileuszowa, XX Konferencja Okrągłego Stołu Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja br.) po raz pierwszy zagościła w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w tym roku został współorganizatorem KOS wraz ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

jaz.


Sanitarni świętują 100 lat

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ma 100 lat. Kontynuuje tradycje wielu pokoleń inżynierów i techników różnych specjalności inżynierii komunalnej. Inicjatorami stowarzyszenia byli gazownicy; powołali w 1919 r. Zrzeszenie Gazowników Polskich.

jaz


„Młody Innowator 2019” – parada zwycięzców

Po raz 12 młodzi innowatorzy- najlepsi wynalazcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników spotkali się, by odebrać nagrody i gratulacje za zwycięstwo w finale Konkursu pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Towarzyszyli im jak zwykle opiekunowie i wychowawcy, a uroczystość odbyła się tym razem w sali Warszawskiego Domu Technika NOT.


GOSPODARKA

Pionierzy elektrycznej żeglugi

W ostatnich latach stan środowiska naturalnego wymusza szereg działań dotyczących ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Stało się to już nie tyle modą, co wręcz koniecznością i dotyczy wszystkich środków transportu, nie omijając także jednostek pływających.

Wojciech Caban (StoGda)


Mosty muszą być szersze

Krajowe obiekty mostowe podlegają okresowym kontrolom przeprowadzanym raz do roku oraz co pięć lat. Sprawdzany jest stan techniczny, przydatność do użytkowania, estetyka obiektu i jego otoczenia. Kontrolerzy badają również instalację elektryczną i piorunochronową. Kontrola sprzed 2 lat wykazała wiele odstępstw od zapisów Prawa Budowlanego.

Marek Bielski


Obywatele energetyczni

Niezależnie od skali modernizacji węglowej energetyki krajowej, energia ze źródeł odnawialnych będzie zdobywać silniejszą pozycję. A skoro jest ona zielona najlepiej jeśli stanie się autentyczną energetyką obywatelską. Spróbujmy zatem prześledzić główne założenia tego ruchu obywatelskiego, czerpiąc wiedzę na jego temat także z obrad niedawno odbytego w Warszawie III Kongres Energetyki Obywatelskiej.

mb


Nowa formuła nadchodzi

Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zawiera przede wszystkim nową definicję "prosumenta energii odnawialnej" w stosunku do definicji zawartej w dotychczasowej ustawie.

Marek Bielski


PARP inwestuje w innowacyjność

Innowacje często postrzegane są przez pryzmat spektakularnych wynalazków, najczęściej z zakresu tzw. nowych technologii, jak niebieski laser, internet czy samochody autonomiczne. W przypadku mniejszych firm takie podejście jest jedną z barier w inwestowaniu w działalność innowatorską, prace badawczo-rozwojowe oraz rozwój kadr zdolnych do odpowiedzi na wyzwania tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.


INŻYNIER

Rzemieślnik czy kreator

Z Rektorem Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz


Wielkie inwestycje II RP (9). Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego (c. d.)

Przegląd Techniczny poświęcał wiele miejsca przebudowie węzła kolejowego warszawskiego, jako ważnej inwestycji w rozwoju sieci połączeń kolejowych na ziemiach polskich po 123-letniej niewoli. Projektanci tej wielkiej inwestycji nie mieli łatwego zadania, uwzględniając stan pozostawiony przez zaborców. Poniżej przytoczyliśmy (z „PT” nr 39 i 40/1921) kolejne fragmenty dotyczące opisu ich działań, z zachowaniem oryginalnej pisowni.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


30 lat innowacyjnej pracy


NAUKA

Czy stosowanie srebra rozwiąże problem zagrożenia mikrobiologicznego systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych?

W artykule przedstawiono korzyści oraz mankamenty stosowania preparatów srebrowych służących do zabezpieczania systemów wentylacyjnych przed rozwojem szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Dodatkowo wskazano sposoby obniżenia ryzyka rozwoju patogenów, zwłaszcza w miejscach gdzie ich obecność przyczynia się do pogorszenia zdrowia lub pogarsza rachunek ekonomiczny użytkownika systemu.

dr Jerzy Peszke, Juwent Śląsk Sp. z o. o. Katowice


STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze. Pierwszy Kongres Kogeneracji


Wydarzenia


Niebo nad Głową - Lato 2019: Letni repertuar astronomiczny


Felieton. Ekosystem cyfrowej tożsamości


Filozofia pojęć technicznych (141): Pożar


Giełda wynalazków i projektów. Bliskie spotkania z przemysłem


Wino dla inżyniera (221): Wino w reatauracji


Parlament 500 milionów. Kandydaci przed wyborem


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Jan Gnida, Jerzy Zwoździak


Wątpię więc jestem. Mistrzowie i jełopy


Efekty-defekty


Przegrana książka?

Kiedy pięknie w skórę oprawione woluminy były oznaką prawd niepodważalnych, taka myśl zostałaby odczytana jako oburzająca próba poddawania w wątpliwość mocy autorytetu ksiąg uczonych. Tymczasem doczekaliśmy czasów, w których wieszczą nam, że już wkrótce nadejdzie (a może już nadchodzi!) świat bez książek.

O zapaści czytelnictwa prasy i książek nad Wisłą, mają świadczyć niezbicie, ankietowe badania. Wynika z nich, ze 1/3 uczących się i studiujących nie miała w ciągu roku kontaktu z książką (sic!). A 35% Polaków nie przeczytało w minionym roku ...prasy, 44% przedsiębiorców i połowa pracowników administracji i sektora usług najzwyczajniej po prostu ...nie czyta książek. A może tych, którzy nie sięgają po prasę, a tym bardziej po książki, jest jednak dużo więcej? Z prozaicznej przyczyny, iż część ankietowanych nawet anonimowo jeszcze wstydzi się lekturowej absencji?

Co w zastępstwie książki ma formować skutecznie naszą osobowość? Wystarczy wszechobecna już teraz kultura audio-wizualna? Poniesiemy porażkę pomimo faktu, że cała Polska czyta dzieciom? I nawet wtedy gdy młodych czytelników będziemy kusić uproszczoną wersją "Przedwiośnia", gdyż oryginalny tekst Stefana Żeromskiego jest dla nich ponoć już nieczytelny!?

Pójdź dziecię, ja Cię uczyć każę! To już tylko zamknięty rozdział w historii literatury polskiej. Nie ten czas. Nie ta epoka. Sytuacja zgoła inna. Nie potrzebny jest wrażliwy sędzia, który zamiast wyroku dla dziecka - za jego przewinę - zapragnie go uczyć czytać i pisać. Nauczanie jest powszechne. I dostępne dla wszystkich. Podobnie z uczestnictwem w kulturze. Pozostaje dziś tylko dylemat: uczyć z książką (i dla książki), czy bez niej (i nie dla niej)? Już teraz mamy postawić krzyżyk na wynalazku Gutenberga i jego późniejszych pochodnych?

Blog ma być podstawową platformą wymiany myśli? Rocznie wpisów na blogach jest przecież 30 miliardów. A jeszcze lepiej jeśli to będzie tweet, dający szansę na wyrafinowane intelektualne harce współczesnych pożeraczy bitów. Jest ich nieporównywalnie więcej. Ponad sześć razy więcej! Ponad 182 miliardy tweetów rocznie !

Czy rząd znaczków drukarskich zapisanych na papierze to już naprawdę intelektualny anachronizm? Doprawdy nic się już nie da pozytywnego uczynić na rzecz dynamicznego zwiększenia czytelnictwa czasopism i książek?

Jerzy Bojanowicz w n-rze 11/2019 "Przeglądu Technicznego" informuje: "Niestety, aż 16 laureatów (z 21 przybyłych na wręczanie nagród w finale XLV Olimpiady Technicznej do Domu Technika NOT w Warszawie - p.m.) deklaruje, że nie czyta żadnej prasy technicznej. A ci, którzy to czynią, wymieniają The MagPi Magazine, Elektronikę Praktyczną, Komputer Świat, Młody Technik, Lotnictwo i ...Przegląd Techniczny."

Niektórzy nawet są przekonani, że czas dyktatu masowej kultury i próby przerobienia mas na internetowy prekariat już nadszedł. I na nic się nie przydał prześmiewczy głos naczelnego redaktora"New Yorkera" kpiącego przed laty, że jeśli Czytelnik zażyczy sobie druku na filiżankach jest gotowy dostarczyć i takowej wyrafinowanej przyjemności intelektualnej.

Acz jest i drugie dno tej wypowiedzi. Problem mądrego obcowania z książką i wypływających z tego pożytków dotyczy zrozumienia jej treści. Gaston Bachelard był zdania, że należy przede wszystkim czytać książki, dużo trudnych książek i krok po kroku znaleźć stabilny grunt w perspektywie trudności. Nośnik treści w postaci zapisu tradycyjnego lub elektronicznego to rzecz wtórna. I warto o tym pamiętać kiedy czas letniej kanikuły sprzyja bardziej relaksowi, niż refleksji.

A po nieprzebranych tłumach miłośników drukowanego słowa na majowych targach książki na Stadionie Narodowym, aż chce się zawołać: intelektualiści na boisko! Wygracie! Po wielu latach od przeczytania Adama Bahdaja "Do przerwy 0:1" i "Stawiam na Tolka Banana" tym razem stawiam na victorię książki! Rocznie nowych tytułów książek w świecie jest około 2 mln. Te nowe wraz z wcześniejszymi dostarczają wciąż wiedzy i wzruszeń doprawdy bardzo wielu milionom ludzi. I te miliony są widomym znakiem, że nadal książka będzie nas uczyła i odpowiedzialności za słowo i precyzyjnego formowania myśli i nie wstydźmy się – również empatii.

Marek Bielski


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl