W numerze 1/2020

INŻYNIER

Oczyszczać - tak, lecz wentylować

W obliczu obaw przed zanieczyszczeniami powietrza popularność zdobywają domowe oczyszczacze. Możemy już wybierać spośród kilkunastu ich typów i marek. Mają poprawić nam zdrowie. Czy ktoś dba, by nie szkodziły?

Z dr. Maciejem Szczotko, głównym specjalistą z Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz


EDUKACJA

Pracowniku, odważnie bujaj w chmurze

Czego oczekuje pracodawca od nowego pracownika? Podstawowej wiedzy technicznej, znajomości nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki? Tak było jeszcze dwa lata temu. Dzisiaj słynny STEM ustępuje przed kompetencjami miękkimi. Teraz najbardziej pożądane podczas rekrutacji cechy to: elastyczność, sprawność działania, praca w zespole, zdolność do adaptacji, umiejętność zarządzania czasem i zadaniami.

if


Wytrwać w szoku przyszłości

Temat jest bardzo obszerny, aktualny i każdy z Czytelników przynajmniej częściowo się z nim zetknął. Cieszymy się z szans, jakie niesie rozwój nauki i techniki, często nie dostrzegając drugiej strony medalu, czyli zagrożeń społecznych.

Dionizy Saniawa


ZDROWIE

Jak „NFZ” skraca kolejki

Przy okazji niedawnej kampanii wyborczej niemal wszystkie ugrupowania starające się o mandaty do Sejmu i Senatu obiecywały wyborcom, że jak dojdą do władzy, to skrócą kolejki do gabinetów lekarskich. Chodziło im zwłaszcza o lekarzy specjalistów. Natomiast przedstawiciele koalicji rządzącej powtarzali, że oni już znacznie ograniczyli te kolejki i wiedzą jak je nadal skracać.

Jerzy Gmurczyk


Weź serce do domu

Pacjenci z niewydolnością serca, z chorobą wieńcową, po przebytych zawałach – jeśli chcą powrócić do aktywnego życia – muszą mieć dostęp do nowoczesnej rehabilitacji. Polscy pacjenci mogą to już robić w warunkach domowych. Nasi lekarze, jako jedyni na świecie, opracowali spójny system telemedyczny, który zapewnia choremu indywidualną opiekę, i jest przy tym finansowany przez NFZ.

Irena Fober


GOSPODARKA

Perły Polskiej Gospodarki 2019

- Perła symbolizuje czystość i dostatek. Jest czymś wyjątkowym, unikalnym i przez to pożądanym i podziwianym. Dzisiaj nagrodzicie Państwo polskich przedsiębiorców, którzy ze swych projektów uczynili takie właśnie perły – napisał prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki w liście do organizatorów XVII Wielkiej Gali Pereł Polskiej Gospodarki, która odbyła się 10.12 2019 r.

Jerzy Bojanowicz


NAUKA

Proponowane metody optymalizacji organizacji bezpiecznej pracy w procesach montażowych w przemyśle lotniczym

Procesy montażowe, w których stosuje się technologie nitowania, klejenia lub zgrzewania są niezwykle istotną, ze względów technologicznych i jakościowych, i odpowiedzialną częścią produkcji statków powietrznych. Realizacja tych procesów powoduje charakterystyczne, wręcz typowe dla tego przemysłu, zagrożenia, dla pracowników, zwłaszcza zagrożenia mechaniczne, hałas i drgania a także znaczne uciążliwości wynikające z niewygodnej pozycji ciała i utrudnionego dostępu do miejsc łączenia, czy też narażenia na czynniki chemiczne ze względu na zastosowanie substancji chemicznych służących do zapewnienia szczelności połączeń.

W artykule omówiono typowe wypadki oraz zagrożenia i uciążliwości występujące w procesach łączenia stosowanych w przemyśle lotniczym. Omówiono proponowane metody optymalizacji organizacji bezpiecznej pracy w procesach montażowych określone na podstawie prowadzonych badań.

mgr inż. Artur Bociąg, główny specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik; dr inż. Mariusz Dąbrowski, główny specjalista badawczo-techniczny. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 


Z ŻYCIA FSNT

Laury 2019 na gwiazdkę innowatorom

Wiele jest u nas konkursów na innowacje, ale „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica wyróżnia się m.in. tym, że nie tyle rozgłos wokół rozwiązania, co jego praktyczna przydatność i perspektywy rynkowe są doceniane przez fachowe gremium.

jaz.


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia roku


Co pan na to, inżynierze? 70 lat Oddziału w Białystoku


Filozofia pojęć technicznych (151). Antena


Giełda wynalazków i projektów. Groźna automatyka


Niebo nad głową. Nie tylko na zimowym niebie


Wino dla inżyniera (231): Primitivo z mojej piwnicy (2)


Parlament 500 milionów. Klimat w kryzysie. Owoc zakazany. Opony na różną zimę


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Krzysztof Malicki, Jan Strzałka


Wątpię, więc jestem. Primum non nocere


Efekty-defekty


Sygnałyy o technice


Mniejsze i większe jubileusze

W historii ludzkości jest wiele przełomowych dat zmieniających bieg dziejów narodów i państw, oraz wiele, które wpłynęły na zmiany stylu życia, pracy i wypoczynku zwykłego człowieka. Nie negując ważności dat wielkich batalii (zwycięskich i przegranych) warto też przypominać te, które są związane z historią cywilizacji materialnej. Często sami autorzy tych wydarzeń nie wierzyli, iż to co skonstruowali, czy wynaleźli, będzie powszechnie używane.

U progu nowego roku chcemy przywołać nieco zapomniane wydarzenie z historii techniki oraz kultury, tj. narodziny kina. 13 lutego 2020 r. minie 125 lat od uzyskania przez braci Augusta i Ludwika Lumière patentu na urządzenie, które nazwali kinematograf. Jeszcze w tym samym roku 28 grudnia odbył się w Paryżu pierwszy pokaz filmowy z udziałem publiczności. Były to: zapis dokumentalny pt. "Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie” oraz pierwsza komedia „Polewacz polany”.

Dzięki wynalazkowi braci Lumière i twórcom techniki, którzy później udoskonalali zapis obrazu i jego przekazywanie wraz z dźwiękiem, ludzkość wzbogaciła się o arcydzieła sztuki filmowej, zyskała dostęp do tzw. wysokiej kultury oraz rozwinęła kulturę masową. Ta ostatnia zrewolucjonizowała obyczaje, styl ubierania się i rozrywkę praktycznie na całym świecie. Techniczny wynalazek umożliwił wielką rewolucję, wzmocnioną techniką telewizji, Internetu i kolejnych cyfrowych metod zapisu. Kino też do dziś nie traci popularności. Czy tak będzie dalej, trudno prognozować, gdyż wchodzimy w kolejną rewolucję przemysłową. Wobec wydarzeń politycznych, społecznych i ekologicznych, jakie nas ostatnio absorbują, przypominanie wynalazku sprzed ponad stu lat może się wydać ucieczką od rzeczywistości. Ale wskazuje, jak kolosalny wpływ na życie ludzi miały nauka, odkrycia i nowe wynalazki, a szczególnie ich wykorzystanie. Warto zastanowić się nad tym, w jakim kierunku rozwija się dziś nasza cywilizacja.

Nie zapominając o najważniejszej dla Polski, a myślę, że i Europy, dacie 15 sierpnia 1920 r. – 100-lecia Bitwy Warszawskiej chcemy przypomnieć kilka ważnych jubileuszowych dat, związanych z dziejami zrzeszania polskich inżynierów. Oni i tworzone przez nich organizacje odegrały bardzo ważną rolę w przygotowaniu Polaków do odzyskania niepodległości i budowy państwowości.

Na łamach Przeglądu Technicznego, pisma wyrosłego z ducha polskiego pozytywizmu, nie możemy zapominać o roli techniki i jej twórców w dziejach Polski, Europy i świata. Doceniali ją polscy pozytywiści. Wiele ciekawych relacji z pojawiających się w Warszawie wynalazków drugiej połowy XIX w. znajdujemy w „Kronikach Tygodniowych” Bolesława Prusa, publikowanych w Kurierze Warszawskim oraz artykułach popularnonaukowych.

W czasach zaborów polscy inżynierowie zaczęli podejmować próby zarejestrowania swoich towarzystw naukowych i technicznych. Najwcześniej udało się powołać do życia organizacje w zaborze austriackim, potem w rosyjskim (Stowarzyszenie Techników w Warszawie 1898 r.), a na końcu w pruskim.

Jednakże już wcześniej polscy inżynierowie zaczęli wydawać Przegląd Techniczny (1866 r.) oraz organizować od 1882 r. Kongresy Techników Polskich. Działalność ta wymagała własnej siedziby. I tak, z inicjatywy członków Stowarzyszenia Techników w Warszawie w 1905 r. został oddany do użytku Dom Technika (PT Nr 24 z 2019 r.).

Ten wspaniały gmach służy polskim inżynierom od 115 lat. Jego historia to przede wszystkim niezliczona ilość konferencji, szkoleń, seminariów, kongresów, fachowych dyskusji oraz wydarzeń kulturalnych i spotkań koleżeńskich. To historia wielu dokonań polskiego przemysłu, gospodarki spożywczej i rolnictwa, które były i są dziełem inżynierów.

Ważną w tej historii datą jest rok 1935 – 85-lecie powstania Naczelnej Organizacji Inżynierskiej, której następczynią jest Naczelna Organizacja Techniczna. Została ona utworzona 12 grudnia 1945 r. przez grono ocalałych z pożogi wojennej techników i inżynierów. Roli, jaką przez 75 lat istnienia odgrywa NOT, nie sposób opisać w krótkim artykule. Będziemy do tego tematu powracać przy okazji obchodów naszych inżynierskich jubileuszy.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Ruksć

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl