W numerze 5/2020

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

Znaczenie inżynierii w biznesie

Wypowiedź Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju


Inżynierskie Święto

Jeśli chcesz dokonać zmian na rzecz lepszego świata - zostań inżynierem – 4 marca 2020 r. po raz pierwszy będziemy obchodzić Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

oprac. Michalina Nowak


NAUKA

Doskonałość politechniczna

Politechnika Warszawska uzyskała status uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i tym samym znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych polskich uczelni z potencjałem konkurowania z wybitnymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego (10.02.2020).

oprac. Irena Fober


INŻYNIER

Różne formy wspierania innowacji

Z dr. inż. Wojciechem Kamienieckim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rozmawia Jerzy Bojanowicz.


Inżynierskie wyzwania współczesności

Z prof. dr. hab. inż. Jerzym Barglikiem, prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, rozmawia Marek Bielski.


VDI, czyli stowarzyszenie niemieckich inżynierów

Z okazji Światowego Dnia Inżyniera przybliżamy Czytelnikom, w jaki sposób zrzeszają się i działają na rzecz zrównoważonego rozwoju inżynierowie w innych krajach. Modelowym przykładem organizacji inżynierskiej jest VDI.

Oprac. Erwin Halentz, Józef Trzionka


Z historii Towarzystw Technicznych (2): Stowarzyszenie Techników w Warszawie

W tym odcinku, korzystając z archiwalnego egzemplarza Przeglądu Technicznego nr 4 z 1913 r., przytaczamy ze sprawozdań tematykę, jaką przed ponad wiekiem zajmowali się technicy w Warszawie i we Lwowie.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


INFRASTRUKTURA

Duże projekty transportowe

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego, dyrektora naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.


Poszukiwany inżynier ruchu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Polska stopniowo zmieniła się z kraju statycznego i prowincjonalnego w obszar dynamiczny i mobilny, w kraj tranzytowy. Ruch stał się główną cechą społeczeństwa: ruch ze wsi do miasta i odwrotnie, z kraju – za granicę, od jednego zajęcia – do innego. Ruchu dodało ożywienie handlu i usług zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Zygmunt Jazukiewicz


By droga nas prowadziła

Twarda technika, to znaczy konstrukcje dróg, mostów, nawierzchni, fundamenty filarów i przyczółków, geotechnika, to nie jedyny obszar działania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Istotną częścią jest też inżynieria ruchu drogowego, gdzie powstało szereg ciekawych koncepcji, a nawet gotowych rozwiązań technicznych.

jaz.


INFOTECHNOLOGIE

Prawdopodobieństwo komputerów kwantowych

Komputer to dziś narzędzie niemal każdego pracownika dowolnego zawodu, ale także każdego domownika, gdyż w prawie każdym domu jest on używany zarówno przez osoby starsze, jak i przez dzieci. Ale kiedyś tak nie było. Przed 60 laty gazety donosiły, że w Warszawie zainstalowano już trzeci komputer.

Andrzej Skorupski


INNOWACJE

Coraz większa precyzja

Zdjęcia satelitarne Al Asad, bazy lotniczej w zachodnim Iraku, z której obecnie korzystają wojska amerykańskie i brytyjskie, pokazały następstwa irańskiego uderzenia rakiet balistycznych, do którego doszło 8.01.2020. Były one dowodem na precyzję ataku. Iran uderzył w serce rozległej bazy, w rejon pełen samolotów, helikopterów i budynków.

Maciej Kamyk


ZDROWIE

AI walczy z nałogiem

Inżynierowie z gdańskiego start-upu stworzyli rozwiązanie wspierające osoby z chorobą alkoholową. Helping Hand jest pierwszą w Europie aplikacją, która wykorzystując zaawansowane algorytmy, potrafi ocenić prawdopodobieństwo złamania abstynencji i na tej podstawie zaproponuje optymalną terapię wychodzenia z uzależnienia.

oprac. if


Konsultacja Achillesa

Kontuzja ścięgna Achillesa to jeden z najczęstszych urazów ortopedycznych – tylko w Polsce każdego roku skanuje się ok. 14 000 uszkodzonych ścięgien Achillesa. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego stworzyli wykorzystujące sieci neuronowe rozwiązanie, które na podstawie obrazu rezonansu magnetycznego potrafi automatycznie ocenić stopień uszkodzenia oraz postęp w terapii. Dokładność diagnozy jest porównywalna do pracy doświadczonych radiologów specjalizujących się w ortopedii.

Irena Fober


GOSPODARKA

Mamy ludzi uzdolnionych

Z inż. Krzysztofem Grządzielem, prezesem Zarządu Guala Closures DGS Poland SA we Włocławku, rozmawia Henryk Piekut.


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Felieton. Wspólny mianownik


Filozofia pojęć technicznych (154). Uniform


Giełda wynalazków i projektów. Konstruktorzy struktur organicznych

Biotechnologia staje się jednym z głównych obszarów zainteresowań także wydziałów technologii chemicznej w politechnikach. Z nadzieją patrzymy na biochemików, którzy mogą dostarczyć skutecznych narzędzi zwłaszcza do walki z nowotworami lub do regeneracji tkanek zniszczonych przez nowotwór.

jaz


Wino dla inżyniera (234): Dla spragnionych ciepła


Parlament 500 milionów: Konsument w obliczu ai. Nie ten budżet


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Andrzej Jakubiak, Andrzej Suchecki


Wątpię więc jestem. Odmień nas, Panie


Efekty-defekty


Sygnały o technice


Inżynierowie we współczesnym świecie

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jako członek założyciel WFEO
(World Federation of Engineering Organizations), aktywnie uczestniczący w jej działalności, z wielkim zadowoleniem przyjęła inicjatywę ustanowienia Światowego Dnia Inżyniera. Twórcy techniki są autorami dzieł (wynalazków, rozwiązań technicznych), których wszyscy używamy na co dzień zarówno w domu, jak i w pracy. Przez ostatnie dwieście lat nasze życie zmieniali – i nadal to robią – inżynierowie. Ich wpływ na rozwój cywilizacyjny jest ogromny. Jednocześnie ich rola w podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu stworzonych przez nich dzieł nie odpowiada odpowiedzialności, jaką się im przypisuje.

Hasło Światowego Dnia Inżyniera – Inżynieria dla Zrównoważonego Rozwoju – zwraca uwagę na negatywne i pozytywne skutki globalizacji oraz kultury wytwarzania i korzystania z wytworów techniki. Na ten temat dyskutowano na VI Światowym Kongresie Inżynierów (Melbourne, listopad 2019 r.). Zgromadzeni na tym największym inżynierskim spotkaniu reprezentanci uczelni, instytutów, stowarzyszeń prezentowali wiele przyszłościowych rozwiązań, zapobiegających degradacji środowiska. Dotyczyły one m.in. zagadnień transportu, urbanistyki i gospodarki zamkniętego obiegu. Podnoszono również sprawę wysychania ogromnych obszarów planety, głodu w jednych krajach i marnowaniu żywności w innych.

Wszyscy prelegenci i dyskutanci przypominali, że w pracowniach naukowców
i inżynierów są prowadzone zaawansowane prace, a często są dostępne już gotowe rozwiązania, mające zahamować niekorzystne zmiany w zagospodarowaniu i korzystaniu z Ziemi. Zwrócono przy tym uwagę, że decydenci zbyt rzadko chcą korzystać z opinii, konsultacji i rozwiązań twórców techniki.

Dlatego w organizację Światowego Dnia Inżyniera włączyła się większość organizacji inżynierskich. Wszyscy mamy bowiem nadzieję, że organizowane po raz pierwszy święto odpowiedzialnej inżynierii zarówno w czasie jej tworzenia, jak i stosowania, przyczyni się do mądrego korzystania z pracy inżynierskiej. Liczymy, że idea tego święta będzie kontynuowana w następnych latach, i to nie tylko jako uroczyste obchody, ale przede wszystkim da impuls do korzystania z potencjału twórczego małych i wielkich twórców cywilizacji, którymi są inżynierowie.

Dziękujemy bardzo Politechnice Poznańskiej za podjęcie się organizacji w Polsce obchodów Światowego Dnia Inżyniera. Wszystkim inżynierom życzymy, by mieli zadowolenie ze swych dzieł, by ich wiedza i doświadczenie przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju miejsc ich zamieszkania i aby złożyło się to na zrównoważony rozwój Polski i świata.

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT

 

Trwało to wiele lat zanim Organizacja Narodów Zjednoczonych zatwierdziła, że wypada choćby jeden dzień w roku nazwać Światowym Dniem Inżyniera. Doceniono w ten sposób rolę, jaką odgrywają inżynierowie. Z łatwością zauważymy, że rola ta jest szczególna i wiodąca. Jak by wyglądało nasze życie choćby bez prądu, bez środków transportu i budownictwa czy bez środków czystości? A przecież to tylko cząstka codziennej aktywności rzesz inżynierów z całego świata. World Convention of Engineers, reprezentujący prawie sto krajowych federacji inżynierskich, w tym również Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Polski, z dumą przyjął ten fakt uznania roli inżynierów we współczesnym świecie.  

Postanowiono, że dzień 4 marca również w Polsce będzie tym szczególnym, w którym społeczeństwo będzie miało szansę dowiedzieć się o aktywności inżynierów i docenić ich codzienną pracę. Pierwsze spotkanie, współorganizowane przez FSNT-NOT, celebrujące to niezwykłe nowe święto, odbędzie się w Politechnice Poznańskiej – uczelni od stu lat budującej tradycje kształcenia inżynierów. Na ten dzień planowane są m.in. dwa wystąpienia. Jedno, historyczne, o światowej roli polskich inżynierów (J. Gawlik, prof. Politechniki Krakowskiej ), drugie zaś rysujące przyszłość inżynierii pod hasłami sztucznej inteligencji (R. Słowiński – wiceprezes PAN i prof. Politechniki Poznańskiej).

Przy okazji celebracji tego wyjątkowego dnia warto sobie zdać sprawę z roli, jaką pełnili i pełnią polscy inżynierowie w rozwoju inżynierii światowej. Wszyscy pewnie znamy wybitnych budowniczych: Ernesta Malinowskiego, którego do dziś wspomina Ameryka Południowa, korzystając z najwyżej położonych tras kolejowych na świecie w Peru, czy Rudolfa Modrzejewskiego, projektanta wielu wspaniałych mostów w USA. Ale przecież ci dwaj reprezentanci to tylko czubek góry lodowej wielkiej rzeszy polskich inżynierów, którzy w historii odegrali przełomową rolę w rozwoju i przemianach świata. Zachęcam, aby z okazji Światowego Dnia Inżyniera przestudiować życiorysy i działalność niezwykłych twórców techniki oraz osiągnięcia polskich inżynierów i ich wpływ na rozwój cywilizacyjny świata.

Myśląc o szczególnej roli inżynierów w społeczeństwie, można sformułować kilka ważnych tematów – zadań, które powinny być ich globalną troską. Wśród nich jest czystość powietrza i dostęp do czystej wody. Pozostawienie tych problemów społecznych w aktualnym stanie może spowodować wielką katastrofę i światowe konflikty. Wspierajmy więc inżynierów, by sprostali nowym światowym problemom!

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Rektor Politechniki Poznańskiej


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl