W numerze 18-19/2020

GOSPODARKA

Odbudowa prestiżu polskiego rzemiosła

Z Olgą Ewą Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, rozmawia Jerzy Bojanowicz


Powrót praw miejskich

Z Marcinem Gortatem, burmistrzem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, rozmawia Henryk Piekut.


Skarby polskiej ziemi (2): Ren kosmiczny

Data 23 marca 1957 r. jest jedną z najszczęśliwszych w historii polskiej gospodarki. Grupa geologów pod kierunkiem dr. Jana Wyżykowskiego odkryła w próbkach wydobytych w okolicach Sieroszowic na Dolnym Śląsku dużą zawartość chalkozynu – bogatej rudy miedzi. Tak zaczęła się historia najważniejszego polskiego surowca mineralnego, a później potężnego kombinatu KGHM Polska Miedź S.A.

Zygmunt Jazukiewicz


Ginące zawody (6): Profesja spod znaku higieny

Aleksander Brückner na przełomie XIX i XX w. wyjaśniał, iż  łaziennikiem lub łaziebnikiem nazywamy posługującego w łaźni. A oba te słowa znają oprócz nas tylko Ruś i Łużyczanie.

Marek Bielski


EDUKACJA

Lekcje już się zaczęły

Nowy rok szkolny... Jaki będzie? Wiemy czy nie wiemy? Od dawna wiele światłych osób mówi, że nasz system szkolny jest mało wydolny, nieefektywny i na pewno nie pomaga w podnoszeniu oczekiwanych standardów cywilizacyjnych, które sprzyjałyby unowocześnieniu kraju, innowacyjności i przybliżały nas do krajów wspólnoty europejskiej. Pandemia Covid -19 dodatkowo pokazała, że niekoniecznie bezproblemowo dajemy sobie radę w wielu obszarach. Również, niestety, w edukacji.

Janusz M. Kowalski


Szkoła na cyfrowo

- Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest NASK, to kluczowy projekt z punktu widzenia modernizacji polskiej szkoły – powiedział 28.08. na konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski.

boj.


To jest szkoła!

Z Biancą-Beatą Kotoro, psychologiem i terapeutą z Instytutu Psychologiczno-Psychoseksuologicznego Terapii i Szkoleń „Beata Vita” rozmawia Irena Fober.


Wirtualne nauczanie: plusy i minusy

12 sierpnia minister edukacji narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania, cedując tym samym podjęcie decyzji na ich dyrektorów i władze samorządowe.

Jerzy Bojanowicz


Zdalne nauczanie do poprawki

Na pytanie Czego nie było, a co powinno być po stronie nauczycieli i uczniów, by zdalne nauczanie było efektywne, odpowiada Włodzimierz Zielicz, nauczyciel fizyki w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, wychowawca laureatów Olimpiady Fizycznej i Olimpiady Wiedzy Technicznej, autor podręczników.


Ranking Szkół Wyższych 2020

Z udziałem Wojciecha Murdzka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 17 lipca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie po raz 21. podsumowano Ranking Szkół Wyższych. Organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Ranking jest jednym z czterech zestawień, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved.

Janusz M. Kowalski


INFOTECHNOLOGIE

Wirus w internecie

Z Przemysławem Jaroszewskim, kierownikiem CERT Polska w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy (NASK), rozmawia Jerzy Bojanowicz.


Nowy świat IoT

Coraz częściej słychać o nowej dziedzinie techniki związanej z cyfryzacją zwaną Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Niektórzy nazywają tę dziedzinę techniki cyfrowej Internetem Przedmiotów lub Internetem Obiektów.

Andrzej Skorupski


INNOWACJE

Bugatti Chiron Pur Sport w mieście miłości

Na krętych ulicach i trasach czuje się jak u siebie w domu: nowy Bugatti Chiron Pur Sport. Będzie go można w najbliższym czasie podziwiać w różnych miastach Europy: od Paryża, poprzez Genewę i Londyn, po Hamburg. Opóźnioną z powodu koronawirusa prezentację rozpoczął od swojej ojczyzny: Francji.

Erwin Halentz, Józef Trzionka

 


RELAKS

Sportowiec po siedemdziesiątce

Był drugi w międzynarodowych zawodach w Książu w 2016 r., drugie miejsce zajął również w zawodach tradycyjnych zaprzęgów konnych w Koszęcinie (siedziba Zespołu „Śląsk”), a w jego domu w sołectwie Liwin k. Małej Wsi jest ogromna kolekcja pucharów, które zdobył w ostatnich czterech latach, chociaż jego PESEL wskazuje, że w tym roku przeżył 74 wiosnę.

Henryk Piekut


NAUKA

Amatorski skaner 3D wykorzystujący technikę fotogrametrii

Optyczny system pomiarowy działający w oparciu o technologię fotogrametrii, pozwalający na szybki i dokładny pomiar obiektów o skomplikowanej strukturze. Budowa amatorskiego skanera 3D pozwalającego na odwzorowanie kształtu oraz tekstury graficznej skanowanego obiektu.

Rafał Bajdek, Rafał Dziamski, Paweł Sobczak, Robert Cieślak, Kamil Łodygowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych


INŻYNIER

Z historii Towarzystw Technicznych (9): Ze spraw Stowarzyszenia Techników w Lublinie

Przegląd Techniczny nr 8 z 1912 r. zamieścił ciekawą informację „Ze spraw Stow. Techników w Lublinie”. Dziś trudno uwierzyć, z jaki problemami musieli się mierzyć technicy przed ponad wiekiem i jak potrafili sobie z nimi radzić. Poniżej przytaczamy fragmenty sprawozdania z walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia, zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


W hołdzie technikom – ochotnikom

Jedną z mniej znanych kart naszej historii jest rola, jaką odegrało Stowarzyszenie  Techników Polskich 100 lat temu w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Janusz M. Kowalski


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to inżynierze? Polska 1920 – Przyjaciele


Felieton. Świętujmy podatki?!


Filozofia pojęć technicznych (162). Mydło


Recenzja PT: Gorzej już było. I znowu będzie


Giełda wynalazków i projektów. Cenne budulce z odpadów

W 2014 r. wybitne grono fachowców sporządziło ekspertyzę do strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020. Jest to opracowanie obejmujące wszystkie aspekty zagospodarowania tych osadów. Z wyjątkiem jednego: pominięto całkowicie innowacyjne technologie.

jaz.


Wino dla inżyniera (242): Napowietrzanie wina


Parlament 434 milionów: Zdaniem posłów... i obywateli


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Zygfryd Behrendt, Kornel Dybich


Wątpię więc jestem. Refleksje przed dzwonkiem


Efekty-defekty


Ewolucyjnie czy rewolucyjnie?

Ten numer Przeglądu Technicznego, który w dużej części jest poświęcony zdalnemu nauczaniu, dotrze do rąk Czytelników kilkanaście dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Okaże się wówczas czy optymizm MEN nie był na wyrost. O tym, że powrót dzieci i młodzieży do szkół był potrzebny nie tylko im, ale nauczycielom i gospodarce powiedziano i napisano wiele. Przytoczono praktycznie wszystkie argumenty przemawiające za powrotem uczniów i nauczycieli w mury szkolne.
Czy jednak takie rozwiązanie nieuwzględniające uwarunkowań, jakie są  w różnych szkołach będzie dobre?  Dziś nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. p Jednakże niezależnie od tego ile szkół będzie zmuszonych do zdalnego nauczania, warto być do niego przygotowanym. I rzecz nie tylko w powszechnym dostępie do szerokopasmowego internetu, odpowiednim wyposażeniu uczniów i nauczycieli, ale co nie mniej ważne, w odpowiednim przygotowaniu programów nauczania, a także przestawieniu naszej świadomości na zupełnie inny model przekazywania wiedzy i sposób jej przyswajania. Rzecz więc w tym by gdzieś nie zagubić możliwości ludzkiego mózgu, by młody człowiek nie zatracił kreatywności, chęci poznawania nowego, aby nie zdał się jedynie na „sztuczną inteligencję”, chciał się uczyć i... myśleć.
Niezależnie bowiem od tego, że  COVID-19 zmusza nas do zdalnej nauki, pracy, ograniczenia kontaktów bezpośrednich, to futurolodzy od dawna mówią o konieczności zmiany sposobu  funkcjonowania człowieka  w dobie cyfryzacji. Od kilkunastu lat modnym hasłem stał się Przemyśle 4.0, ale dopiero pandemia, która zmusiła nie tylko profesjonalistów do powszechnego użytku narzędzia cyfrowego, stała się wstępnym egzaminem, który nie wszyscy i nie wszędzie zdaliśmy. W edukacji chyba też nie poszło najlepiej, o czym świadczą wyniki różnych egzaminów, w tym maturalnych.
 Dziś wszyscy już wiedzą, że nauka zdalna musi być prowadzona inaczej niż robiono to dotychczas.  Powrót 1 września  do starych sprawdzonych metod nauki daje  nam czas na wypracowanie nowych, wykorzystujących wszystkie zalety zdalnej nauki i eliminujących (na ile to możliwe) jej wady.
Konieczność przygotowania nas wszystkich do powszechnego korzystania z możliwości teleinformatyki nie dotyczy zresztą tylko edukacji. Inną dziedziną, która również- moim zdaniem- średnio zdała egzamin ze zdalnego funkcjonowania jest medycyna. Tu też zostaliśmy zmuszeni do zmian rewolucyjnych a nie ewolucyjnych. Telemedycyna, którą od paru lat wprowadzaliśmy na pewno jest dużą pomocą dla lekarza i pacjenta. Na razie jednak nie zastąpi ich osobistego kontaktu oraz rozmowy o tym co dolega i co czuje pacjent.
W lockdownie byliśmy dawcami i odbiorcami różnych form pracy i usług świadczonych – mówiąc w skrócie – za pośrednictwem komputera. W jednych dziedzinach sprawdzało się to lepiej w innych gorzej. Dużym minusem  było pogorszenie – i tak nie zawsze pozytywnych – relacji międzyludzkich. Okazało się bowiem, że chociaż wszyscy potrzebujemy kontaktów z innymi osobami, to nie za dobrze znosimy długie przebywanie w zamknięciu tylko z najbliższymi. W dziedzinie funkcjonowania człowieka w zupełnie nowym otoczeniu otworzyło się  pole do badań i działań psychologów. Nie byłoby  dobrze, gdyby ograniczyli się oni jedynie do zarobkowania na różnych terapiach, gdyż  nie o nią jedynie chodzi, lecz o przygotowanie homo sapiens do innej organizacji życia domowego, zawodowego, odpoczynku i rozrywki.
Pandemia spowodowała, że proces cyfryzacji, który miał zachodzić ewolucyjnie odbywa się z dużym (często rewolucyjnym) przyspieszeniem. I chociaż na razie jesteśmy po pierwszym etapie pandemii, to należy się liczyć, iż drugi może  przyjść szybko. Nasze dzieci być może gorzej czy lepiej opanują wiedzę przez komputer? Mam jednak wątpliwości, czy w nią wyposażeni potrafią sprostać zadaniom, jakie postawi przed nimi przyszłość. Czy poradzą sobie m.in.: ze zmianami klimatycznymi, nieznanymi chorobami (grożącymi pandemią), współistnieniem ze sztuczną inteligencją, z ogromnymi nierównościami ekonomicznymi, i do końca nieprzewidywalną naszą ludzką psychiką. Warto o tym myśleć już dziś i przygotować się do koniecznych zmian z wyprzedzeniem, a czasu może nie być dużo!

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl