W numerze 3/2022

INŻYNIER

List Piotra Uścińskiego, wiceministra rozwoju i technologii, do Laureatów plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego"


Zdobyta wiedza nie jest aktualna przez całe życie

Z Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnikiem Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych, rozmawia Jerzy Bojanowicz.


Mam serce otwarte dla planety

W sektorze morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce pracuje niewiele kobiet. Jeszcze mniej zarządza firmami w tej rozwijającej się dynamicznie branży offshore-wind. Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie kwalifikacje i wiedza inżynierska, ale także wyjątkowe umiejętności  koordynowania pracy interdyscyplinarnego zespołu. Kompetencje i predyspozycje absolwentki studiów podyplomowych MEW na Politechnice Gdańskiej zdecydowały, że mgr inż. Oliwia Bryja została niedawno prezesem polsko-brytyjskiej spółki JES. Z Oliwią Bryją rozmawia Jolanta Czudak. 


Radiostacja transatlantycka

W 1920 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów rozpoczęło realizację programu, który zakładał budowę nowoczesnej sieci radiotelegraficznej. W jej skład weszły stacje o zasięgu europejskim w Krakowie, Poznaniu i Grudziądzu. Najważniejszym elementem systemu miała się jednak stać transatlantycka radiostacja w Warszawie i okolicach.

Oprac. Bronisław Hynowski


LAUREACI XXVIII PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

Laureaci Plebiscytu Czytelników "PT"


Diamentowy Inżynier 2021 Tadeusz Więckowski


Henryk Bujak - Złoty Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE


Janusz Dyduch - Złoty Inżynier 2021, kategoria: KOMUNIKACJA


Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFRASTRUKTURA


Piotr Kostro - Złoty Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE


Dariusz Kruk - Złoty Inżynier 2021, kategoria: MENEDŻER


Wacław Romuald Muzykiewicz - Złoty Inżynier 2021, kategoria: NAUKA


Janusz Onyszczuk - Złoty Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ


Wiesław Paluszyński - Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFOTECHNOLOGIA


Włodzimierz Gogołek - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INFOTECHNOLOGIA


Arkadiusz Kamiński - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE


Marek Ksepko - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: EKOLOGIA


Anna Masek - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA


Jan Matuszewski - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ


Witold Rzepiński - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE


Tomasz Detka - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: KONSTRUKCJE


Jan F. Lemański - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: DZIAŁACZ STOWARZYSZENIOWY


Piotr Matejuk - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: HISTORIA TECHNIKI


Mirosław Rodzewicz - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: KOMUNIKACJA


Adrian Różański - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: NAUKA


Agnieszka Sobczak-Kupiec - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INŻYNIER


Edward Ziaja - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE


Konrad Henryk Markowski - Młody Inżynier 2021


Kamil Edward Nawirski - Młody Inżynier 2021


Fizyk z „renesansowym backgroundem” - Honorowy Złoty Inżynier 2021

Z racji swoich dokonań na wielu polach aktywności intelektualnej i społecznej, w tym sportowej dr Stanisław Latek, jest osobą szeroko znaną nie tylko w polskim środowisku naukowo-technicznym. Współczesny wymóg specjalizacji wymusza na nas ciągłe zawężanie naszych kręgów zainteresowań. A paradoksalnie właśnie w epoce wciąż postępującej specjalizacji widać wyraźnie, jak bardzo potrzebni są ludzie o iście renesansowych talentach.

Marek Bielski


Technik z powołaniem - Honorowy Złoty Inżynier 2021

Bp Waldemar Pytel


INNOWACJE

Polskie akcenty w Las Vegas

Podczas odbywających się na początku roku targów Consumer Electronics Show, odbywających się co roku w Las Vegas zaprezentowano wiele nowości z dziedziny elektroniki i nowych technologii. O niektórych z nich pisaliśmy w poprzednim numerze PT. Tym razem kolejne nowości, również z naszego kraju.

Erwin Halentz/Józef Trzionka


EDUKACJA

Najlepsi w technice

Nie tylko z uwagi na pandemię tegoroczne podsumowanie XXIV Rankingu organizowanego przez Fundację Perspektywy nie miało takiej rangi i nie było tak nagłośnione jak w latach poprzednich. Polska oświata ma obecnie całkiem inne problemy związane z wprowadzaniem nowego modelu edukacji funkcjonującego w powszechnej świadomości jako „lex Czarnek”. Nie znaczy to jednak, że ranking pozostał niezauważony i przeminął bez echa. Od dawna jego wyniki śledzą przede wszystkim przyszli uczniowie, rodzice, a także samorządy miejscowości, w których funkcjonują szkoły uwzględniane w rankingu.

Janusz M. Kowalski


GOSPODARKA

Ginące zawody (26): Od snycerzy–zakonników do... szkoły Kenara

Warto przyjrzeć się technice wytwarzania mebli od czasów najdawniejszych po współczesność. Pozwala to na śledzenie rozwoju wytwarzania wyrobów, służących ludziom na co dzień, na co duży wpływ ma sztuka.

Marek Bielski


Skarby polskiej ziemi (20): Lepsze czasy dla barytu?

Jedną z ciekawszych kopalin chemicznych występujących w Polsce jest baryt czyli siarczan baru – BaSO4. Zarówno sam baryt jak i czysty bar – metal topliwy, nieco twardszy od ołowiu, mają bardzo liczne zastosowania. Ze względu na rodzaj aktywności elektrochemicznej bar może mieć wielką przyszłość w technologiach, które dopiero nadejdą.

jaz.


Nieustające wspieranie inwestycji

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) utworzono na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. Do ich zadań należało przyśpieszanie dynamiki rozwoju określonych w rozporządzeniu regionów, przez przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy. 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i utworzeniu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Jerzy Bojanowicz


Technologie i produkty


Z ŻYCIA FSNT

Oświadczenie Zarządu Głównego FSNT-NOT


Święto twórców techniki

Technologie i wynalazki wpływają na bieg historii. Jak mądrzej korzystać z inżynierskiego dorobku prezentowali 4 marca br.– niestety w cieniu wojny na Ukrainie - uczestnicy Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”.

Jolanta Czudak


Gra planszowa po II etapie

Konkurs pt. "Inżynierowie dla Niepodległej Polski” na zaprojektowanie gry planszowej o wspaniałych polskich inżynierach, wynalazcach i twórcach techniki, działających zarówno w Polsce, jak i na świecie, nasze najśmielsze oczekiwania. Do rywalizacji zgłosiło się 46 zespołów młodych twórców.

Urszula Racis, koordynatorka projektu


NAUKA

Wiosna pod znakiem koniunkcji

Wraz z zimowym przesileniem, 21 grudnia ub. r. rozpoczął się, półroczny jak zwykle, czas wydłużania się dni i kurczenia nocy, który potrwa do letniego przesilenia 21 czerwca.

Jan Desselberger


STAŁE POZYCJE

Felieton: Złoty Inżynier


Filozofia pojęć technicznych (181). Kucie


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2022": Artur Jerzy Badyda, Robert Perkowski, Stanisław Wosiński


Gielda wynalazków i projektów: zjedz zamiast wyrzucić

Technologie żywności łączą się z problemami opakowań biodegradowalnych z prostego powodu – dotyczą materii organicznej. Dlatego obie dziedziny są specjalnością Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W ostatnich latach Wydział wystąpił z kilkoma ciekawymi wynalazkami o tej tematyce.

jaz


Wino dla inżyniera (261): Co po świątecznym obiedzie?


Efekty-defekty


Złote laury

Przed nami zakończenie 28. edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” Przeglądu Technicznego. Szykujemy się do kolejnej Gali z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom, których spośród prezentowanych na naszych łamach kandydatów wybrali Czytelnicy. Tradycyjnie poprosiliśmy laureatów o krótkie wypowiedzi, które przeczytacie Państwo w tym wydaniu Przeglądu Technicznego.

Przygotowujemy się do święta społeczności technicznej w Polsce, ale w naszych głowach tkwi wojna na Ukrainie. Chcemy wierzyć, że w cywilizowanym świecie XXI wieku ludzkość, pomna tragedii obu światowych wojen poprzedniego stulecia, potrafi zapobiec katastrofie zbrojnego konfliktu i znajdzie rozwiązanie, które zahamuje tę tak trudną do zrozumienia agresję. Zmęczeni trwającą już dwa lata pandemią ze wszystkimi jej negatywnymi skutkami zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi stanęliśmy przed sytuacją, która nam ludziom XXI w. – stulecia ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, poszanowania praw człowieka i narodów – wydawała się mroczną historią minionych dwóch tysiącleci.

Liczyliśmy, że stworzona w 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) nie podzieli losu Ligii Narodów sprzed II wojny światowej. Wierzono, że założyciele ONZ potrafią nadać jej moc sprawczą, a jej agendy będą miejscem rozwiązywania sporów i zapobiegania konfliktom eliminując użycie argumentów zabijania i niszczenia. Wszyscy mamy nadzieję, że wojna nie rozleje się na Europę i świat. A bohaterska obrona Ukraińców wsparta nałożonymi na Rosję sankcjami powstrzyma agresora. Tak bardzo bym chciała, aby planowana przez nas na 30 marca Gala „Złotego Inżyniera” odbyła się bez obaw o losy Ukrainy, a także pozostałych sąsiadów Rosji, innych państw Europy i … w konsekwencji świata.

Ta pozytywna energia ludzkich postaw, którą teraz okazujemy uchodźcom z Ukrainy nie tylko w słowach, ale czynnie pomagającnaszym sąsiadom oraz jednoczenie się państw Europy, pomimo wielokrotnie ujawniających się wcześniej sprzeczności, daje nadzieję, iż nadużywany niegdyś slogan „walki o pokój” przyniesie prawdziwy pokój.

Proszę o wyrozumiałość, że przy tak świątecznej i radosnej okazji, jaką jest od 28 lat podsumowanie plebiscytu „Złotego Inżyniera” Przeglądu Technicznego wiele miejsca poświęcam trwającej za naszą granicą wojnie.Odciska się ona bowiem na wszystkim co obecnie robimy, tak w życiu codziennym, jak i planach na przyszłość. Chcielibyśmy by nasza uroczystość przebiegła bez grozy wojny i tragedii ludzkich. W chwili, gdy piszę te słowa do Gali jest jeszcze 2 tygodnie. Czy można mieć nadzieję, że coś zmieni się na lepsze? Oby!!!

Naszym laureatom, którzy na swe laury pracowali całe zawodowe życie należy się przecież uznanie, podziękowanie i owa świąteczna atmosfera, która od lat panuje w czasie tej wyjątkowej uroczystości w historycznym, 116-letnim Domu Technika w Warszawie.

Jak co roku laury odbiorą młodzi inżynierowie, którzy już zdążyli osiągnąć sukcesy i zapowiadają dalsze. Wśród tegorocznych laureatów są również inżynierowie z ogromnym dorobkiem twórczości inżynierskiej, wdrażający swoje rozwiązania do praktyki gospodarczej. Są wśród nich oczywiście energetycy bez których upadłaby nasza cywilizacja, jak upadły cywilizacje starożytne. Wiemy, że obecnie samo wytworzenie produktu nie wystarczy. Trzeba go umieć sprzedać, czyli przekonać odbiorców, że dane urządzenie, wyrób, usługa są im niezbędne. W tym też specjalizuje się obecnie, z powodzeniem, wielu inżynierów. Mamy więc inżynierów laureatów projektantów, wytwórców, eksploratorów i menedżerów, którzy zarządzają tym skomplikowanym systemem, od przemysłu przez badania i produkcję do użytkownika.

Żyjemy w czasach IV rewolucji przemysłowej (INDUSTRY 4.0), dobie powszechnej cyfryzacji z „oddechem” sztucznej inteligencji za plecami, dlatego wśród tegorocznych laureatów wielu ma swój wkład w rozwój infotechnologii. Jedni są ich twórcami, inni wprowadzającymi je do życia zawodowego i stowarzyszeniowego. Tradycyjnie są też wśród naszych laureatów osoby specjalizujące się, w tak popularnych na przełomie XX i XXI wieku, systemach zarządzania przez jakość i to zarówno w wytwarzaniu i usługach, jak i w administracji.

Inżynieria to dziś nie tylko jej tradycyjne dziedziny: elektryka, mechanika, przemysł chemiczny, wydobywczy, czy przetwórstwo. To również biotechnologia z całym bogactwem inżynierii genetycznej oraz ekologia jako dziedzina nakładająca na ludzi obowiązek mądrego gospodarowania (wytwarzania, eksploatowania) planety, którą jak zapisano w Biblii „mamy czynić sobie poddaną”, ale pamiętajmy, iż nie oznacza to zniszczoną. Specjalistów tych nowych dziedzin mamy również wśród laureatów. Nie mogło oczywiście zabraknąć działaczy społecznych, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych, którzy oprócz osiągnięć w pracy zawodowej wyróżniają się zaangażowaniem w ruch stowarzyszeniowy, poświęcając swój wolny czas dla społeczeństwa i kraju.

Jak ważne są dziś postawy społecznikowskie potwierdza działalność licznych organizacji pozarządowych, organizujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. I to nie tylko tę doraźną, skąd inąd bardzo potrzebną, ale także porady prawne, pomoc medyczną, edukację itp. W ten obszar działalności włącza się również nasze środowisko techniczne, organizując w domach technika m.in.: naukę języka polskiego, zajęcia oraz grupy integracji dzieci i młodzieży. Oby nam wszystkim wystarczyło sil i zapału na długo, bo niestety nie jest to chwilowa akcja, czy odruch serca, lecz praca na długi dystans.

Wszystkim laureatom dziękujemy za ich pracę, gratulujemy dorobku inżynierskiego i stowarzyszeniowego, uzyskania tytułów i życzymy dalszych sukcesów składających się na wspólne bogactwo intelektualne i materialne ludzkości. Oby nie zniszczyła go żadna wojna.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl