W numerze 6/2022

XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH * V ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

Rozwój zrównoważonej infrastruktury

Wypowiedź Marka Gróbarczyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury


Współczesna rola inżyniera

Wypowiedź Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki


Inżynier – zawód deficytowy

Wypowiedź Dariusza Budrowskiego, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Nowe wyzwania dla nauk technicznych

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Rektora Politechniki Śląskiej, „Diamentowego Inżyniera Przeglądu Technicznego 2020”


Potencjał polonijnych inżynierów i naukowców

Wypowiedź Andrzeja S. Nowaka, Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej; Professor and Chair of the Department of Civil Engineering, Auburn University. Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego.


Wyzwania dla edukacji inżyniera przyszłości – szanse, możliwości i ograniczenia

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, czł. koresp. PAN, Rektora Politechniki Poznańskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, moderatora sesji "Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?".


Integracja polonijnych inżynierów w Europie

Z mgr. inż. Januszem Ptakiem, Sekretarzem Generalnym Federacji i wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, najstarszego polonijnego  stowarzyszenia technicznego, rozmawia Jolanta Czudak.


Medycyna i technika – trwałe małżeństwo z rozsądku. Czy nadchodzi doktorobot?

Wypowiedź prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Sieronia, profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wiceprzewodniczącego Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.


Biodruk 3D – nadzieje i wyzwania

Wypowiedź dr Małgorzaty Włodarczyk-Biegun, Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej


Innowacyjność techniczna

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Antoniego Rogalskiego, kierownika Zakładu Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Technicznej WAT, Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.


Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka?

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Honorowego Przewodnoiczącego KRASP, moderatora sesji „Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka”:


Organizacje inżynierskie a młodzież

Wypowiedź dr. hab. inż. Dawida Myszki, prof. PW, moderatora sesji "Organizacje inżynierskie a młodzież"


Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym

Wypowiedź Wiesława Paluszyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, moderatora sesji „Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym”


Kosmos i zrównoważony rozwój

Wypowsiedź prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, Rektora Akademii Górniczo--Hutniczej w Krakowie, moderatora sesji „Badania kosmiczne”


Zagrożenia współczesnego świata

Wypowiedź prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Prezesa Warsaw New Tech University Foundation, moderatora panelu „Co szkodzi ludziom i planecie – perspektywy na przyszłość”


Koleją w przyszłość

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, moderatora sesji „Ekologiczny transport – kiedy kolej wygrywa z innymi środkami transportu?”:


Polscy inżynierowie doceniani na brytyjskim rynku

Z inż. Piotrem Świebodą rozmawia Jolanta Czudak.


KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH - V ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH


NAUKA

Łukasiewicz gotowy na Horyzont Europa

Złota era dla B+R jest na wyciągnięcie ręki. Koronny argument świata nauki, czyli brak funduszy na finansowanie badań może odejść w zapomnienie. Pod warunkiem, że będziemy potrafili wykorzystać Horyzont Europa – prawdopodobnie największy w historii program wsparcia badań i innowacji, z którego w najbliższych latach europejscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać 95 miliardów euro. To właśnie w tym celu blisko 1200 uczestników – naukowców i przedsiębiorców – spotkało się 9 czerwca br.w Poznaniu na Innovatorium Łukasiewicza.


Priorytetowe obszary badawcze (POB) Politechniki Śląskiej – zapraszamy do współpracy

Politechnika Śląska należy do grona dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które mają status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu realizuje badania naukowe i prowadzi współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych. Potencjał uczelni to kadra naukowa, infrastruktura badawcza i umiędzynarodowienie. Także w ramach Uniwersytetu Europejskiego, który tworzy z sześcioma uczelniami z pięciu krajów Europy. Jako jeden z celów strategicznych Politechnika Śląska wskazuje rozwój współpracy na linii nauka – biznes.


Rozwój napędów detonacyjnych

W pracy omówiono różnice między spalaniem deflagracyjnym i detonacyjnym. Przedstawiono sposoby wykorzystania spalania detonacyjnego w silnikach lotniczych oraz zjawisko wirującej detonacji. Opisano badania silników wykorzystujących proces wirującej detonacji przeprowadzone w Polsce.

prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa


Robot diagnozuje padaczkę

W Polsce powstał pierwszy na świecie robot, który w innowacyjny sposób diagnozuje i wskazuje epileptologom metody leczenia padaczki, przyczyniając się do postępów w terapii nawet w najtrudniejszych przypadkach tej choroby.


EDUKACJA

Politechnika Kijowska w czasie wojny

Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego” (KPI) jest jedną z najbardziej znanych uczelni w Ukrainie. W przyszłym roku ukończy 125 lat. Do przygotowań jubileuszu jego kadra przystąpiła rok temu, ale na początku 2022 r. trzeba było wprowadzić korektę – Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę przeciw Ukrainie. Jednak uniwersytet nadal pracuje, kształci specjalistów i przygotowuje się do swego jubileuszu. Z rektorem KPI Mychajłem Zgurowskim rozmawiali: Janusz Fuksa – przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej i Dmytro Stefanowycz – redaktor naczelny gazety uniwersyteckiej Kijowski Politechnik.


Z ŻYCIA FSNT

Pomagamy Ukrainie

Pismo Rektora Politechniki Kijowskiej profesora Mychajła Zgurowskiego z dn. 6 maja 2022 r.


Młodzi Innowatorzy i ...twórcy gier – nagrodzeni

Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika zgromadziła 18 maja 2022 r. licznie przybyłą młodzież wraz z opiekunami, by uhonorować laureatów XV Konkursu „Młody Innowator” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Tym razem imprezie towarzyszyło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego Konkursu na grę planszową pt. „Inżynierowie dla niepodległej Polski”.

jaz.


INNOWACJE

„Wodorowe” pojazdy

Miejski autobus wodorowy jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Dziełem polskich konstruktorów i inżynierów współpracujących z zagranicznymi partnerami jest NesoBus, za którego stworzenie odpowiada Grupa Polsat Plus.

Jerzy Bojanowicz


GOSPODARKA

Ginące zawody (29): Polscy budnicy...prekursorami gospodarki amerykańskiej?

Stojąc na straży rzetelności przekazu skonstatujmy, że tytuł tekstu nie wiąże się z medialną pokusą intrygowania Czytelników. Stwierdzam tylko fakt, że u samych historycznych źródeł sukcesu amerykańskiego przemysłu znaleźli się polscy specjaliści. I jestem przekonany, że okoliczności związane z tym wydarzeniem zasługują na szersze upowszechnienie.

Marek Bielski


Z DZIEJÓW TECHNIKI

Początki wiedzy o elektryczności

Artykuł ten otwiera serię krótkich popularnonaukowych opracowań, jakie będę publikował w Przeglądzie Technicznym na temat historii techniki. Gazeta Inżynierska, jak sam siebie określa PT, głównie koncentruje się na nowościach, jakie pojawiają się w technice. Słusznie, bo wiedza o tych nowościach pomaga w rozwijaniu polskiej techniki zgodnie z najnowszymi trendami. Jednak czasem warto spojrzeć na drogę, jaką technika przebyła, żeby w pełni docenić to, co obecnie mamy. I taką właśnie cel będą miały moje felietony, publikowane w parzystych numerach PT. Zachęcam do systematycznego czytania!

Ryszard Tadeusiewicz


STAŁE POZYCJE

Felieton: Czas na inżynierów


Filozofia pojęć technicznych (184). Port


Gielda wynalazków i projektów: Drukowana robotyka

W maju w Katowicach odbyła się XV edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022. Wydarzenie to poświęcone jest prezentacji wynalazków, technologii i usług kierowanych do przemysłu. Impreza ta nabiera znaczenia z roku na rok.

jaz.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2022": Stanisław Karpiński, Bożydar Neroj, Andrzej Katunin


Wino dla inżyniera (264): O butelkach i o winie


Efekty-defekty


Przez 140 lat w kraju i poza nim

Jeszcze w czasie zaborów we wrześniu 1882 r. polscy inżynierowie, mieszkający na ziemiach polskich podzielonych między trzech zaborców, a także ci, którzy głównie z powodu prześladowań politycznych znaleźli się na emigracji uznali za konieczne zorganizowanie I Zjazdu Techników Polskich. Jego celem była integracja rozproszonych po świecie polskich inżynierów, od zaangażowania których zależało w dużej mierze przeniesienie na ziemie polskie wiedzy i umiejętności, jakie niosły rewolucje przemysłowe. Ich wykorzystanie oraz umiejętność wprowadzania do praktyki przemysłowej były niezbędne do przygotowania społeczeństwa i kraju do budowy nowoczesnego państwa. Przyjechali na ten zjazd z wizją odrodzonego państwa polskiego, które sprosta wyzwaniom dynamicznego rozwoju nauki, techniki, powstawaniu przemysłu, słowem będzie mogło konkurować z innymi państwami.

Odzyskanie niepodległości, pomimo klęsk zrywów powstańczych, było zawsze celem Polek i Polaków. Wielu z nich w tym inżynierowie ofiarnie walczyło z państwami zaborczymi w różnych miejscach globu. Na krakowskie spotkanie przybyło ok. 300 uczestników z całego świata, uzbrojonych w wiedzę i umiejętności, a co najważniejsze w patriotyzm. Przez te 140 lat – od tamtego spotkania społeczności ludzi techniki – kraj przechodził przez wiele historycznych etapów i przemian. Najważniejsze było jednak odzyskanie w 1918 r. własnego państwa. W walkę o nie i jego utrzymanie włączyli się czynnie inżynierowie, nie szczędząc zdrowia i życia. Uczestniczyli w Legionach, w Błękitnej Armii Hallera, w wojnie 1920 r. Walczyli w Wojsku Polskim i Armii Krajowej oraz w różnych formacjach wojskowych podczas II wojny światowej, w kraju i poza jego granicami. W czasach, gdy dane było Polsce budować własne suwerenne państwo, służyli krajowi wiedzą i praktycznymi umiejętnościami. To dzięki ich pracy i postawom patriotycznym II RP dokonała olbrzymiego skoku cywilizacyjnego. Zbudowano Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy, przemysł obronny i lotniczy, zakłady przemysłu chemicznego oraz uruchomiono produkcję samochodów. I nie jest to pełna lista osiągnięć polskich inżynierów w międzywojniu.

Dokończenie


eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl