W numerze 4/2023

ENERGETYKA

Termoelektryczność szansą energetyki?

Z prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Wojciechowskim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


INFRASTRUKTURA

Drogowe obiekty inżynierskie – stan przedzawałowy?

Nie tylko wybojom już dawno powiedzieliśmy nasze obywatelskie i stanowcze - nie! W ostatnich dwóch dekadach naszą dumą – i należy bez fałszywej skromności dodać, że ogólnopolską – jest stosunkowo szybko rozrastająca się sieć dróg. Jednak już stopień dbałości o infrastrukturę drogową oraz skala nakładów na jej utrzymanie nie nastraja bynajmniej optymistycznie. A wręcz całkiem minorowo! Co dotyczy zwłaszcza szlaków pozostających w opiekuńczej gestii samorządów, acz oczywiście nie tylko.

Marek Bielski

(opr. na podstawie danych NIK)


INFOTECHNOLOGIE

Sztuczna inteligencja: zagrożenie czy rozwój?

Temat sztucznej inteligencji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. ChatGTP – najpopularniejsza aplikacja pozwalająca na konwersację z maszyną w języku naturalnym ma około 100 mln aktywnych użytkowników. Jednocześnie pojawiają się pytania, o korzyści wynikające z jej stosowania, ale także o potencjalne zagrożenia z nią związane. Temat ten podjął mgr inż. Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w swoim wykładzie pt. „Sztuczna inteligencja (AI) zagrożenie czy rozwój”, wygłoszonym podczas obchodów Światowego Dnia Inżynierii dla Zrównoważonego Rozwoju (3.03.2023).


Ekosystemy elektroniczne i fotoniczne

Ekosystemy elektroniczne i fotoniczneW Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej (CEZAMAT) 4 kwietnia odbyła się konferencja „Challenges and opportunities for electronic and photonic ecosystems resulting from the EU Chips Act”. Dotyczyła działań podejmowanych przez kraje Unii Europejskiej we współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie mikroelektroniki/nanoelektroniki, fotoniki i mikrosystemów.

LS


INNOWACJE

Słońce wspomaga pocztę

Niemiecka poczta wraz z DHL wprowadza do swych usług projekt pilotażowy. Łódź z napędem elektrycznym może dostarczyć przesyłki o masie 1 tony z dzielnicy Spandau do wschodniego portu w Berlinie – Moabit. Przejazd na tej trasie trwa około 100 minut. A na nabrzeżu 4 do 6 kontenerów „na rolkach” zostają przejęte przez elektryczne rowery towarowe i dostarczane do Klientów w obrębowa pozostaje na nabrzeżu, gdyż w porcie wiele firm ma swoje biura.

Erwin Halentz


VI konkurs INFOSTRATEG


PARP: Innowacje motorem postępu

Polski Produkt Przyszłości (PPP) to prestiżowy konkurs od 25 lat promujący przełomowe rozwiązania rodzimych przedsiębiorców i naukowców. Uczestnicy rywalizują w nim o nagrody w trzech kategoriach: produkt przyszłości przedsiębiorcy, instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz wspólny projekt podjęty w ramach współpracy biznesu z nauką. Do elitarnego grona ponad 214 nagrodzonych i wyróżnionych zwycięzców w poprzednich edycjach konkursu PPP, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dołączyło 18 tegorocznych laureatów. Kapituła wręczyła trzy nagrody główne, trzy nagrody specjalne oraz osiem wyróżnień. Cztery nagrody przyznane zostały przez instytucje.

Jolanta Czudak


Z ŻYCIA FSNT-NOT

Elbląscy inżynierowie 1945 - 2023

Środowiskowe Koło SEP w Elblągu zorganizowało w Światowym Dniu Inżyniera (4 marca), w Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych, pierwszą konferencję pt. „Elbląscy inżynierowie - stan i osiągnięcia 1945 - 2023”. Uczestniczyło w niej ok. 150 inżynierów, reprezentujących różne środowiska techniczne działające w Elblągu. Współorganizatorami konferencji były SNT działające w Radzie Regionalnej FSNT NOT, w tym najbardziej  aktywne: SEP, SIMP, PZITB, STP i SGP.

Oprac. mgr inż. Z. Lange


Droga do dekarbonizacji w transporcie

Unijna strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności zaleca neutralność klimatyczną w transporcie drogowym i kolejowym. Ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych wymaga systematycznego eliminowania z ruchu pojazdów spalinowych. Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dekarbonizacji w transporcie jest poważnym wyzwaniem dla całej branży. Zajmują się tym m.in. specjaliści ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, którego prezesem od kilku miesięcy jest dr inż. Jacek Paś.

Rozmawiała Jolanta Czudak

 


GOSPODARKA

Pokazujemy, że możliwe jest zarządzanie energią

Wpływu na cenę paliwa nie mamy, ale już na to jak jeździmy samochodem tak: oszczędnie lub nieekonomicznie! – słusznie uważa dr inż. Artur Pollak, prezes APA Group, członek Zarządu Niemiecko- Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.


Skarby ziemi realnie

W 2022 r. zakończyliśmy cykl poświęcony charakterystyce obecnego stanu polskich złóż surowców mineralnych. Jego celem była racjonalna ocena obecnych możliwości wykorzystania gospodarczego tych złóż, w konfrontacji z często nadmiernie sensacyjnymi, przesadnymi lub wręcz fałszywymi doniesieniami zasypującymi Internet. Ponieważ jednak obecna polityka złożowa w kilku punktach wydała się niejasna, zwróciliśmy się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniami.

jaz.


NAUKA

Od Kopernika do inflacji kosmicznej

Jaki był początek Wszechświata? Co zmieniło się w astronomii od czasów Mikołaja Kopernika? Dlaczego szukanie planet poza Układem Słonecznym to polska specjalność? – na te i inne pytania odpowiada dr Michał Artymowski, adiunkt w Instytucie Nauk Fizycznych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UKSW, z okazji Roku Mikołaja Kopernika, w rozmowie  Joanną Herman.


Charakterystyka mikrobiogazowni i biogazowni rolniczych oraz wykorzystanie biogazu rolniczego

Biogazownia rolnicza, a także mikrobiogazownia, to zespół urządzeń służących do prowadzenia fermentacji metanowej substratów organicznych, wytworzonych w gospodarstwie rolnym, jak również umożliwiających ich wykorzystanie w postaci pofermentu i biogazu, po zakończonym procesie fermentacji.

Głównym celem zastosowania fermentacji metanowej nawozów naturalnych w warunkach rolniczych jest ich utylizacja, a także pozyskanie paliwa w postaci biogazu. Rozpatrując zagadnienie fermentacji metanowej w pracy uwzględniono wszystkie korzystne aspekty nawozowe, energetyczne, a przede wszystkich ekologiczne.

Przedstawione w artykule rozwiązania zwłaszcza pozyskania biogazu z obornika i substratów o dużej zawartości suchej masy mogą umożliwić intensyfikację działań w tym zakresie, w tym także badań.

dr inż. Kinga Borek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, Oddział Warszawa


HISTORIA TECHNIKI

Jak bardzo mała siła może przynosić bardzo duże korzyści?

Urządzenia elektryczne, których powstanie opisałem we wcześniejszym felietonie, były bardzo słabe. Elektromagnes Sturgeona mógł podnosić tylko małe przedmioty, silniki Henry’ego i Devenporta nie umywały się pod względem mocy do wszechobecnych już wtedy maszyn parowych, a w dodatku źródła energii elektrycznej, jakimi wtedy dysponowano (stosy elektryczne Volty) były też słabiutkie.

Ryszard Tadeusiewicz, prof. AGH


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Giełda wynalazków i technologii: Kosmiczne inspiracje i aspiracje

Światowe  ożywienie w cywilnych i wojskowych projektach opanowania przestrzeni kosmicznej stanowiło po 2000 r. także impuls rozwojowy dla Instytutu Lotnictwa. Kolejnym silnym impulsem są nadzieje związane z wykorzystaniem bezpilotowych środków latających w gospodarce i wojsku.

jaz.


Szlakami turystyki industrialnej (3): Kopalnie ochry...

Zdaniem prof. Romualda Schilda, laureata Nagrody FNP z 2020 r. i zarazem jednego z najczęściej cytowanych w świecie polskich naukowców -– z racji osiągniętych wyników prac badawczych z obszaru Afryki i Polski: Kompleks osadnictwa epoki kamienia Rydna wraz z kopalnią barwnika jest unikatem w skali światowej; nie są znane na świecie podobne obiekty, jakkolwiek niewielka liczba punktów eksploatacji górniczej ochry była już badana przez archeologów…nigdzie też na świecie nie spotka się tak dużej koncentracji obozowisk i zarazem kopalni ochry i kopalni krzemienia.

Marek Bielski


Pomniki polskie techniki (3): Najstarsze mosty

Wiele osób w Polsce korzysta niemal codziennie z najstarszych mostów. Jednak mało kto zastanawia się ile wieków historii jest pod ich stopami. Przypominamy kilka najstarszych obiektów z zachowanymi do dzisiaj przynajmniej niektórymi elementami historycznymi.

Oprac. Bronisław Hynowski


Wino dla inżyniera (274): Kosmopolityczne Pinot Gris


Felieton. Ekohipokryzja


Filozofia pojęć technicznych (194): Plastynacja


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2023": Marek Sałamak, Jan Styliński, Maciej Dawidowicz


Efekty-defekty


Sygnały o technice


WSPOMNIENIE

Ludwik Kossowicz


Ekowandale kontra cywilizacja?

Nadeszła, jak co roku, długo oczekiwana wiosna. Obserwując świeżą zieleń i budzącą się do życia przyrodę chcielibyśmy zapobiec jej dewastacji. Oczywiście nikt rozsądny nie będzie negował konieczności ochrony przyrody i otaczającego nas środowiska naturalnego. Nie może więc dziwić podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do ochrony zasobów naturalnych przez organizacje proekologiczne. Jednak od pewnego czasu nasila się na całym świecie niepokojące zjawisko „ekowandalizmu”. Niedawno we Włoszech doszło do aktów wandalizmu, których dokonali włoscy obrońcy środowiska. Mianowicie oblali farbą gmach historycznego Palazzo Vecchio we Florencji, a kilka dni później wlali czarny płyn do barokowej fontanny na Placu Hiszpańskim w Rzymie. I nie były to odosobnione wybryki pseudoekologów niszczących zabytki i dzieła sztuki. Nie może więc dziwić reakcja rządu włoskiego, który przygotował rozporządzenie przewidujące wysokie kary (od 20 do 60 tys. euro) za niszczenie zabytków i dóbr kultury.

Z działalnością ekoterrorystów mamy do czynienia również w Polsce. Całkiem niedawno, bo w wrześniu ubiegłego roku w nadleśnictwach Cisna i Lutowiska położonych w Bieszczadach leśnicy znaleźli zakrzywione gwoździe wbite w drzewa przeznaczone do wycinki w ramach gospodarki leśnej. - Ten ekoterrorystyczny sposób działania, tzw. tree spiking, poza oczywistymi stratami materialnymi, stwarza też poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pilarzy czy pracowników tartaków. Proceder ten rząd Stanów Zjednoczonych w 1988 r. uznał wprost za ekoterroryzm i wprowadził ustawę dotyczącą jego zwalczania – oświadczył wówczas Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Z kolei w social mediach organizacji Dziki Ruch Oporu pojawiły się groźby karalne wobec pracowników Lasów Państwowych  –  aktywiści grozili nękaniem ich rodzin i dzieci oraz nachodzeniem domów. Akty wandalizmu w wykonaniu pseudoekologów zdarzały się już wcześniej. W lasach regularnie niszczone były ambony myśliwskie, uszkadzane były maszyny wykorzystywane do ścinania drzew. Arsenał działań ekoterrorystów na całym świecie jest szeroki – napady na fermy futrzarskie, sklepy mięsne, laboratoria przeprowadzające testy na zwierzętach, zastraszanie pracowników tych zakładów i wiele innych. Za pioniera ekoterroru w Stanach Zjednoczonych uważa się Teda Kaczynskiego – legendarnego Unabombera. Ten wybitny matematyk, pracujący na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley porzucił karierę naukową i zamieszkał w lesie, gdzie rozmyślał nad upadkiem zindustrializowanego świata. Przez 20 lat wysyłał przesyłki-bomby do różnych instytucji. Swoje działania motywował sprzeciwem wobec społeczeństwa i cywilizacji opartej na nowoczesnej technologii. Radykalizacja działań ekologów nastąpiła, gdy uznali oni, że tradycyjne metody walki o ochronę przyrody, takie jak happeningi nie przynoszą rezultatów i przeszli do bardziej destrukcyjnych działań. Straty wynikające z działań ekoterrorystów są ogromne. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, w latach 2003–2008 w wyniku działalności ekofanatyków powstały szkody o wartości 200 milionów dolarów. To spowodowało, że FBI uznało ich za jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. 

I na koniec warto może przytoczyć fragment oświadczenia, jakie grupa „Ultima Generazione” opublikowała po incydencie jaki miał miejsce 30 czerwca 2022 r. w mediolańskim Museo del Novecento, a mianowicie przyklejenie się do dzieła rzeźbiarza okresu futuryzmu Umberto Boccioniego z 1913 r. „Jedyna forma ciągłości w przestrzeni”. Rzeźba przypomina kroczącą do przodu ludzką postać, symbolizując dynamikę i zmianę. - Przykleiliśmy się do pracy Boccioniego, ponieważ jako społeczeństwo nie możemy sobie dłużej pozwolić na galopujący rozwój ekonomiczny. Postęp, w który wierzyli futuryści prowadzi nas na skraj zagłady napisali członkowie grupy.

Jaką, zatem alternatywę dla rozwoju i postępu proponują nam aktywiści ekologiczni?

Martyna Jachimowicz, redaktor naczelna

 


Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl