Chemia na kość


07-10-2017 18:11:24

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

Parę zdań z cv

Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (technologia chemiczna, 2005). Pracę doktorską, której przedmiotem było badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych hydroksyapatytu otrzymanego przez kalcynację kostnych produktów ubocznych z przemysłu mięsnego, obroniła w 2009 r. Tytuł doktora habilitowanego otrzymała za prace nad hydroksyapatytem i kompozycjami hydroksyapatytowymi (2014). Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań”.

Od 2008 r. pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej PK.

Odbyła 5 staży naukowych oraz 10 staży przemysłowych, m.in. na University of California Berkeley USA (program TOP 500 Innovators Science Management Commercialization). Jest laureatką programu Mentoring FNP. W ramach ministerialnego projektu systemowego „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego" odbyła staż naukowy z zakresu energetyki jądrowej w French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA).

Wynalazki, patenty, wdrożenia

Porusza się na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. W pracy badawczej skupia się na otrzymaniu kompozytów biomedycznych zawierających fosforany wapnia, których skład chemiczny i struktura krystaliczna są zbliżone do mineralnego składnika kości, naturalnego kompozytu ceramiczno-polimerowego o niezwykłej trwałości i elastyczności. Naśladując naturę, próbuje stworzyć biomimetyczne materiały wszczepienne, wzorowane na strukturach biologicznych.

Kolejnym obszarem badawczym jest otrzymywanie nanometali, w szczególności nanosrebra i nanozłota. Nanosrebro ma o wiele silniejszą aktywność biochemiczną w porównaniu ze srebrem jonowym, dzięki czemu efektywniej zwalcza bakterie, wirusy i grzyby. Nanometale można wykorzystać w bardzo skutecznych i bezpiecznych dla ludzi grzybobójczych środkach ochrony roślin, a także w stomatologii, do przeciwbakteryjnych systemów wiążących. Z kolei wprowadzenie nanocząsteczek serbra do hydroksyapatytu obniża ryzyko wystąpienia infekcji pooperacyjnych.

Jest kierownikiem projektu badawczego „Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia” (program Lider, NCBR). Wcześniej kierowała projektem „Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra” (NCN) oraz projektem „Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów” (Iuventus Plus III, MNiSW). Kieruje projektem „Technolog chemiczny – inżynier przyszłości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (NCBR). Jest też kierownikiem projektu „Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego" (Sonata, NCN).

Aplikacyjny charakter prowadzonych badań potwierdza 5 przyznanych patentów, 10 zgłoszeń patentowych, wzór użytkowy oraz 10 opracowań dla przemysłu.

Nagrody

Wynalazki, które powstały w zespole dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK, zdobyły ponad 60 medali, nagród i wyróżnień na międzynarodowych targach i wystawach, m.in. w Paryżu, Brukseli, Warszawie, Taipei, Kuala Lumpur, Seulu, Pradze, Moskwie, Norymberdze czy Zagrzebiu. Została 4 razy wyróżniona Dyplomem MNiSW oraz Statuetką za Promocję Wynalazców za Granicą. Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych dostał Nagrodę Prezesa KIG (2014).

Otrzymała m.in. stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (2015) oraz Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego doktora habilitowanego. W 2017 r. została uhonorowana nagrodą Rektora PK za najbardziej wartościową publikację z partnerem zagranicznym. W 2013 r. została laureatką II edycji konkursu „Młody Naukowiec – kreator rzeczywistości gospodarczej” za pracę „Kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych" oraz laureatką konkursu „Innowacja jest kobietą”.

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Ekspert w procesie ewaluacji wniosków w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, w RPO, NCBR oraz Komisji Europejskiej. Należy do organizacji i towarzystw naukowych: SITPChem, International Project Management Association, SPWiR (prezes koła na PK). Mentorka w programie Girls go start-up! Academy - akademia innowacji dla studentek i absolwentek kierunków STEM oraz Lean in STEM.

Autorka i współautorka ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym 47 indeksowanych w JCR).

Prywatnie

Praca naukowa jest dla mnie ciągłym wyzwaniem. Staram się łączyć pasję z praktycznym zastosowaniem nieustannie pogłębianej wiedzy. W pracy, której tematyka jest  naturalnym rozwinięciem moich zainteresowań bio- i nanomateriałami, skupiam się na powiązaniu wyników naukowych z perspektywicznymi gałęziami gospodarki. Realizowane przeze mnie prace badawcze, w których doborze uwzględniam czynniki, takie jak zgodność ze światowymi trendami, w tym z priorytetami badawczymi UE oraz szanse na ich rynkowe wykorzystanie, idą w parze z zapotrzebowaniem współczesnego przemysłu na nowatorskie rozwiązania technologiczne.

Czas wolny poświęca rodzinie i pasjom – podróżom, zwierzętom oraz literaturze. if

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl