Wydarzenia


07-10-2017 18:46:32

Społeczeństwo obywatelskie od nowa

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to nowa instytucja, która ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. CRSO przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad Narodowym Instytutem Wolności sprawować będzie przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, jego rolą będzie też powoływanie dyrektora Instytutu. W skład Komitetu wejdą reprezentanci ministerstw w randze sekretarzy stanu, przewodniczyć mu będzie członek Rady Ministrów. Zadaniem Komitetu będzie m.in. opiniowanie wszystkich projektów, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. Przy Instytucie ma również działać 11-osobowa Rada opiniodawczo-doradcza. Instytut i Komitet zostaną utworzone na mocy ustawy przyjętej we wrześniu przez Sejm. if

Rajd dla pszczół

W drugim tygodniu września br., od Krakowa do Koszalina przejechał przez Polskę „Rajd w obronie pszczół”. W ok. 30 pomalowanych kolorowo „maluchach” jechali reprezentanci wszystkich stowarzyszeń i związków pszczelarskich, producenci sprzętu pszczelarskiego i materiału hodowlanego, większych pasiek, a nawet Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Hasło Rajdu „pszczoły przetrwają, kiedy kwiaty zapylają” zachęcało do zasiewu i posadzenia oślin miododajnych. hp

 

 

 

Centralne lotnisko

Rada Ministrów zatwierdziła lokalizację Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Lotnisko ma powstać w Stanisławowie (gmina Baranów) – ok. 45 km na zachód od Warszawy. Do kosztów inwestycji (ok. 30 mld zł) trzeba doliczyć wybudowania: skrzyżowania planowanej drogi dojazdowej do CPK Solidarność z nieodległą autostradą A2 i „bocznicy” kolejowej łączącej je z Centralną Magistralą Kolejową, a w przyszłości - z linią kolei dużych prędkości. Szczegóły poznamy po 2019 r., kiedy to powinny zostać zakończone prace studialne i planistyczne. boj

 

Autonomia aut

Instytut Transportu Samochodowego zorganizował w ramach obchodów swojego 65-lecia pierwszą konferencję „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”. Konieczne staje się stworzenie katalogu warunków (technologicznych, prawnych i organizacyjnych) dopuszczenia do ruchu pojazdów samosterujących również w polskich W 2025 r. ich udział nie przekroczy 1% wszystkich pojazdów, ale już dekadę później osiągnie wartość kilkudziesięciu milionów sztuk. jaz.

Twórca Lasów Państwowych

15 września br., przed siedzibą  Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (ul Grójecka 127) odsłonięto pomnik Adama Loreta. Pierwszego dyrektora naczelnego Lasów  Państwowych. Tę funkcję absolwent Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie oraz Akademii Leśnej w Tarandtcie (Saksonia) Adam Loret sprawował od 1925 r. do wkroczenia Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski w 1939 r. Przygotował plan reform lasów Państwowych oraz doprowadził do zerwania szkodliwej umowy z angielską spółką Century  na eksploatację Puszczy Białowieskiej. Prawdopodobnie zginął od kuli NKWD. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl