Co pan na to, inżynierze? Zostali Ambasadorami Kongresów


07-10-2017 18:48:27

Od 19 lat działa w Polsce, wzorem innych krajów, Program Ambasadorów Kongresów Polskich. Jego celem jest przyciągnięcie do Polski międzynarodowych konferencji i kongresów. Program jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy” w Polsce wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Program przewiduje przyznawanie tytułu – „Ambasador Kongresów Polskich”. Otrzymują go osoby, które zorganizowały w Polsce międzynarodowe, prestiżowe imprezy kongresowe.

***

14 września br. w Centrum Kongresowym w Krakowie odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród tegorocznych laureatów nie zabrakło przedstawicieli świata techniki. Byli to m.in. prof. dr Joanna Józefowska z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Józef Modelski z Politechniki Warszawskiej, dr. inż. Włodzimierz Strupiński z Instytutu Materiałów Elektronicznych. Tytuł honorowego Ambasadora Kongresów Polskich otrzymał prof. dr hab. Jerzy Hausner.

**

Wszyscy uhonorowani w tym roku tytułem Ambasador Kongresów Polskich są organizatorami imprez o zasięgu międzynarodowym z udziałem kilku tysięcy uczestników.

***

Gratulujemy laureatom i cieszymy się, że w dziedzinie organizacji w Polsce wielkich międzynarodowych konferencji i kongresów tak duże uznanie zdobywają reprezentanci nauk ścisłych i technicznych. Świadczy to z jednej strony o dużym potencjale merytorycznym polskiej nauki, która przyciąga do Polski najznakomitszych przedstawicieli światowej nauki i techniki. Z drugiej zaś potwierdza wysoki poziom usług, jakie oferujemy dziś uczestnikom tych imprez. Dotyczy to tak poziomu hotelarstwa i kulinariów, jak również wspaniałych imprez kulturalnych i turystycznych. (emc)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl