Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Piotr Szymański, Stanisław Trenczek


07-10-2017 19:11:15

Piotr Szymański

Dr inż. technolog żywności po SGGW. Absolwent Wydziału Technologii Żywności na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - specjalizacja technologia mięsa. Organizator i juror cyklicznych konkursów dotyczących jakości produktów przemysłu mięsnego, odbywających się pod patronatem ministra rolnictwa.

Swoje doświadczanie zawodowe rozpoczął od pracy w Sokołowskich Zakładach Mięsnych S.A. w Sokołowie Podlaskim, gdzie pracował początkowo jako technolog, specjalista ds. planowania produkcji a następnie objął stanowisko mistrza produkcji wędlin i wędzonek. Następnie związał się z Instytutem Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie. Prowadził prace badawcze, kierował Zespołem Nowych Technologii i Wdrożeń, później po połączeniu Instytutów badawczych w Polsce pełnił obowiązki Dyrektora Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego. Obecnie, po zmianie struktury kieruje Zakładem Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS.

Pracę doktorską dotyczącą zastosowania wybranych szczepów bakterii denitryfikujących w procesie peklowania azotynowego mięsa obronił w 2015 r. na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Efektem badań były m.in. przyznane patenty i zgłoszenia patentowe dotyczące możliwości poprawy efektywności peklowania azotynowego mięsa oraz jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wędlin. Praca wyróżniona i dofinansowana ze środków UE.

 Dr inż. P. Szymański. specjalizuje się również w zakresie technologii przetwórstwa mięsa, prawie żywnościowym dotyczącym wymagań dla przemysłu mięsnego, w tym jakości handlowej mięsa i jego przetworów, ich oznakowania oraz dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w przetwórstwie mięsa i bezpieczeństwie żywności.

Od wielu lat organizuje konferencje branżowe Dni Przemysłu Mięsnego oraz pełni funkcję przewodniczącego komisji ogólnopolskiego konkursu Produkty Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym organizowanego od 1993 r. pod patronatem Ministra Rolnictwa przez IBPRS. hp

Stanisław Trenczek

Dr hab. inż., prof. nadzw. ITI EMAG, absolwent wydziałów górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień naukowy doktora - w specjalności aerologia górnicza – uzyskał w 2001 r. na AGH, a doktora habilitowanego w 2011 r. na Politechnice Śląskiej. 

W latach 1979-2004, pracując w kopalni węgla kamiennego, przeszedł wszystkie szczeble zawodowe dozoru i kierownictwa ruchu zakładu górniczego. W tym czasie był też czynnym ratownikiem górniczym oraz kierownikiem akcji ratowniczej – uczestniczył w 72 takich akcjach.

Od 2004 r. pracuje w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach – m.in. jako adiunkt, profesor nadzwyczajny – pełniąc m.in. funkcje sekretarza naukowego, pełnomocnika ds. naukowych, zastępcy dyrektora ds. naukowych, a od 2015 r. – funkcję dyrektora. W latach 2006-2016 był też wykładowcą na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, a w latach 2009-2012 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa jako adiunkt.

Jako wysokiej klasy specjalista z zakresu aerologii górniczej jest powoływany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do komisji ds. zagrożeń, a także do komisji badających przyczyny i okoliczności katastrof górniczych. Jest też m.in. członkiem Komitetu Górnictwa PAN, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Górniczej PAN O/Katowice, członkiem Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, a także Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – KT nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie. Jest rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego.

Na jego dorobek składa się m.in. 21 aplikacji naukowych oraz ponad siedemdziesiąt opracowań o charakterze eksperckim. Jest współautorem 4 rozwiązań patentowych, autorem i współautorem ponad 220 artykułów i referatów, 4 monografii i 22 rozdziałów w monografiach. Był współwykonawcą  12 i kierownikiem 6 projektów badawczych, rozwojowych, strukturalnych strategicznych i europejskich.

Jest ekspertem NCBR, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych, a także biegłym sądowym. jaz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl