Felieton. Do odważnych świat należy


02-05-2015 22:15:32

Wielokrotnie na łamach PT wspominałem, że internacjonalizacja, czyli obecność na zagranicznych rynkach, jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. Niedawno w Krajowej Izbie Gospodarczej mieliśmy okazję dyskutować na ten temat w trakcie konferencji „Ekspansja zagraniczna polskich firm – dobry przykład idzie z góry” z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wsparcie ekspansji polskich firm, ekspertów oraz przedstawicieli polskiego biznesu, którzy mają doświadczenie w działalności zagranicznej. W ostatnich latach coraz częściej możemy słyszeć o sukcesach zagranicznych polskich podmiotów.

Zakup kanadyjskiej Birchill Exploration przez spółkę Orlenu, udziały PGNiG w norweskich złożach – to tylko niektóre przykłady z ostatnich miesięcy. Do grona inwestorów dołączają kolejne branże i reprezentujące je duże firmy, takie jak np. PKP Cargo, które finalizuje przejęcie czeskiej spółki Advanced World Transport.

W trakcie spotkania wszyscy byli zgodni, że jeśli chcemy odgrywać znaczącą rolę w europejskiej i globalnej gospodarce, nie możemy skupiać się wyłącznie na krajowym rynku, lecz musimy odważniej wchodzić na rynki zagraniczne, także pozaunijne. Dlaczego? Starcie z zagraniczną konkurencją to najlepszy sposób na weryfikację oferty, strategii biznesowej i w konsekwencji, dalszy rozwój firm. O ile duże firmy radzą sobie coraz lepiej (wiceminister skarbu Rafał Baniak wspomniał, że szacunkowa wartość inwestycji zagranicznych spółek kluczowych z udziałem Skarbu Państwa to około 30 mld zł), należy zwiększyć wysiłki, aby mocniej zachęcić sektor MŚP do wychodzenia dalej niż lokalny czy krajowy rynek. Przypomniano w tym kontekście wnioski z raportu Komisji Europejskiej sprzed kilku lat, w którym zwrócono uwagę, ze firmy działające poza UE lepiej sobie radzą – są bardziej innowacyjne, wprowadzają więcej nowych produktów. Z analiz przeprowadzonych na zlecenie KE wynikało, że 25% MŚP oprócz działalności krajowej prowadzi działalność w przynajmniej jednym innym kraju UE. Tych, które działają poza UE, jest zaledwie 13%.

Nie ukrywam, że w Krajowej Izbie Gospodarczej dużą nadzieję na zwiększenie obecności polskiego biznesu za granicą wiążemy z młodymi innowacyjnymi firmami. Młodzi biznesmeni, ambitni, pozbawieni kompleksów i bariery językowej to nasza szansa na zdobywanie zagranicznych rynków. Ruszyła już rejestracja na kolejne V Forum Młodych Przedsiębiorców „Młodzi Innowacyjni”, które odbędzie się 7 maja w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. W trakcie Forum tradycyjnie odbywać się będą warsztaty, prelekcje zagranicznych gości, ciekawe szkolenia m.in. z pozyskiwania funduszy UE na lata 2014-2020. Dotychczasowe edycje Forum pokazały, że w młodych Polakach drzemie ogromny, kreatywny potencjał, z którym śmiało można wychodzić w świat. Szczegóły wydarzenia: http://minnowacyjni.pl/. A już 9-10 czerwca 2015 zapraszamy na kolejną edycję Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

Andrzej Arednarski, prezes KIG

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl