Sieci 5G dla przemysłu 4.0


30-03-2019 19:00:28

- Czego spodziewam się po tegorocznej konferencji? Przede wszystkim współpracy na różnych poziomach. Między przedsiębiorstwami, zrzeszającymi je izbami i organizacjami. Współpracy z regulatorami: Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Urzędem Regulacji Energetyki oraz z rządem, by zacząć wspólnie działać na rzecz Przemysłu 4.0 i wprowadzania sieci 5G – powiedział Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

W spotkaniach, panelach i warsztatach brało udział ponad 700 osób, członków krajowych i zagranicznych organizacji oraz przedsiębiorstw europejskiego przemysłu cyfrowego, przedstawicieli kadry zarządzającej firm branży teleinformatycznej, energetycznej i elektronicznej, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej i samorządowej, którzy debatowali na temat warunków rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. 

Sprostać wyzwaniom

TIME, to telekomunikacja, internet, media i elektronika.

Jeśli mówimy o Internecie rzeczy, to każde urządzenie konsumujące energię będzie musiało być podłączone do sieci, by móc się komunikować. Nie tylko smartfony czy liczniki energii elektrycznej, ale również urządzenia elektroniczne wykorzystywane do sterowania, jak falowniki, sterowniki, nowe półprzewodniki bazujące na azotku galu itd. Cyfryzacja jest horyzontalna. Będzie także dotyczyła rolnictwa, bo maszyny samojezdne bez udziału człowieka będą orały pola, a odpowiedzialne za jego nawodnienie czujniki będą sterować dopływem wody. Już nie wspomnę o zdrowiu – tłumaczy tematykę Forum Stefan Kamiński, przedstawiając wizję przyszłości, niczym z książek Stanisława Lema.– Powstaje nowa sytuacja dotycząca inteligentnych sieci krytycznych w obszarze energetyki, wody, ciepła i gazu, a także dróg i kolei. Będą one wymagały zaimplementowania techniki cyfrowej. Przemysł 4.0 jest głównie dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom, którym musimy stworzyć techniczne podstawy, by mogły współpracować i w maksymalnym stopniu wykorzystać zasoby. Problem dotyczy nie tylko Polski, bo na całym wspólnym rynku trzeba stworzyć interfejsy komunikacyjne, ustandaryzować przepływ informacji. To będzie wymagało zmiany prawa, by np. dopuścić do transakcji między maszynami bez udziału człowieka. One dogadają się między sobą, ustalą, która i kiedy ma wolne moce produkcyjne, zawrą transakcję i przeniosą towar z jednego kraju do drugiego. O takich wyzwaniach rozmawiamy na Forum.

Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT, dodaje - Biznes potrzebuje jednolitego rynku w obszarze specyfikacji technicznych i stosowanych standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE.

Uznana marka

Oficjalnego otwarcia Forum Gospodarczego dokonał Marek Zagórski, minister cyfryzacji, deklarując, że trwają prace nad rozwiązaniami, które pozwolą szybko i sprawnie wdrożyć sieć 5G w Polsce. Towarzyszyli mu: Markus Hess, zastępca dyrektora generalnego niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki, Stefan Kamiński, prezes KIGEiT oraz Klaus Mittelbach, prezes działającego ponad 100 lat Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, ZVEI). Następnie Antti Peltomäki, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW, którego komisarzem jest Elżbieta Bieńkowska) przedstawił politykę przemysłową Komisji Europejskiej.

Gros prezentacji w poszczególnych sesjach dotyczyło obecnego stanu i perspektyw rozwoju technologii sieci 5G, Przemysłu 4.0 oraz ich synergii, nieuniknionej transformacji cyfrowej (element strategii nowoczesnej firmy), sztucznej inteligencji w przemyśle (szanse i wyzwania), gospodarki widmem i planowania obszarowego 5G, europejskich strategii dla przemysłu cyfrowego oraz sztucznej inteligencji.

Ciekawe było wystąpienie dr. Zenona Sienkiewicza, członka Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Noworozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) oraz Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) na temat szkodliwych skutków ekspozycji na działanie pola elektromagnetycznego – na razie, na szczęście, potencjalnych. Moderatorem debaty był Marcin Cichy, prezes UKE, a uczestniczyli w niej szefowie narodowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego: portugalskiego, słowackiego, greckiego, czeskiego i brytyjskiego.

Drugi dzień Forum otworzyła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zapowiadając utworzenie Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w szybkim tempie przejść transformację cyfrową.

Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że postęp techniczny i technologiczny wymaga przyspieszenia ujednolicania prawa gospodarczego istotnego dla harmonijnej cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego.

– Nie będzie Przemysłu 4.0 jeśli nie będzie sieci 5G. Współpraca w tym obszarze jest niezbędna. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania i na wygaszanie źródeł konfliktów interesów – podkreślił prezes KIGEiT. Inaczej trudno mówić o przyspieszeniu rozwoju nowych technologii cyfrowych. Szczególne znaczenie w tym procesie ma włączenie w rozwój gospodarki mśp, które ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.

Nie tylko debaty

W kuluarach można było dostrzec przemieszczające się roboty, przywiezione przez wystawiające się firmy. W końcu to one – czy tego chcemy czy nie – są przyszłością gospodarki.

Można było wziąć udział w warsztatach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na których mówiono, jak uzyskać dofinansowanie na realizację nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie istniejących produktów i usług w ramach projektów b+r. Przedstawiono m.in. zasady udziału w konkursach z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), doradzano, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Warsztatyh Diginno Innovation Session poświęcone były cyfrowej transformacja przemysłu, czyli kreowaniu i wdrażaniu nowych metod zarządzania Zmiany technologiczne w przemyśle, które prowadzą do większej efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstw, wymagają modyfikacji otoczenia regulacyjnego.

Podczas Forum podpisano Porozumienie na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii oraz promocji Polski, jako centrum światowych cyfrowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week (Cyfrowy Tydzień), który odbędzie się 4-10 października. Podpisali je prezesi: KIGEiT, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Digital Poland, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej i Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Pierwszy dzień zakończyła uroczysta Gala KIGEiT, podczas której wręczono Nagrody 11. Forum Gospodarczego TIME. Ubiegały się o nie firmy i osoby szczególnie zaangażowane w rozwój rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce i na świecie, promujące wdrażanie nowoczesnych technologii, wpływające na podnoszenia standardów i jakości oferowanych produktów i usług oraz wspierające innowacyjną transformację i rozwój rynku ICT.

W kategorii Polska Firma Roku ICT nagrodzono krakowską spółkę technologiczną Synerise za wdrożenie innowacyjnego programu edukacyjnego opartego na sztucznej inteligencji, a w kategorii Międzynarodowa Firma Roku ICT nagrodę otrzymał Microsoft za rozwój ekosystemu partnerów wdrażających rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową. Tytuł Ambasadora ICT w obszarze nauki i edukacji otrzymał prof. dr hab. inż. Józef Modelski, wybitny specjalista w zakresie radiotechniki, członek Fellow Institute of Electrical and Electronics Engineers, członek-korespondent PAN. Współpracował podczas budowy sieci telefoniki komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wszystkich generacji, uczestniczył w cyfryzacji sieci szerokopasmowych w Polsce i na świecie, ma istotny wkład w rozwój telekomunikacji satelitarnej. Przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest twórcą obchodzącej 20-lecie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

 

Jerzy Bojanowicz

 

11 Forum Gospodarcze TIME, którego PT był patronem medialnym, skupiło się na kwestiach dotyczących potrzeb przedsiębiorców UE i tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności. Poruszane tematy to: gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G, zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, racjonalizacja kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G, plan działań zwiększających tempo budowy światłowodów, Platforma Przemysłu 4.0, programy rozwoju sztucznej inteligencji (AI), system specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0 oraz nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).

***

Organizatorami 11 Forum Gospodarczego TIME były największe izby samorządu gospodarczego: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Fundacja„ Teraz Polska”, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Digital Europe.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl