Porcelanowy jubileusz w Szczecinie


30-03-2019 19:06:58

Sentymentalna podróż, czas refleksji i wspomnień – XX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka odbyły się 22-25 listopada 2018 r. w Szczecinie. Oddziałowe struktury studenckie SEP podjęły się realizacji tego przedsięwzięcia w okrągłą rocznicę, w jego mateczniku. Był to znakomity moment, aby podkreślić charakter tego wydarzenia jako wspólnego dorobku kół studenckich z całej Polski.

Wykład inauguracyjny „Energia elektryczna dla pokoleń. Energia odnawialna. Wybór czy konieczność?” przedstawił sekretarz seneralny SEP dr inż. Jacek Nowicki. Dalej, zgodnie z tradycją, prezes SEP Piotr Szymczak spotkał się z młodzieżą. Towarzyszyli mu członek ZG SEP Jan Pytlarz, przewodniczący CKMiS Jarosław Krysiak i przewodniczący SRK Kamil Tymiński. Prezes poinformował o działalności ZG SEP po ostatnim Zjeździe, a zwłaszcza o przygotowaniach do jubileuszu 100-lecia SEP. Poruszono również inne problemy nurtujące młodzież, w tym wysokość składki członkowskiej.

Nie tylko historia

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny „Energia konwencjonalna a odnawialna”, w którym wzięli udział eksperci: Aleksander Gul, Radosław Gutowski, Ziemowit Iwański, Łukasz Kosmala, Marcin Langowski i Jan Subocz. To właśnie młode pokolenie będzie musiało już w niedalekiej przyszłości mierzyć się z wyzwaniami, jakimi są stworzenie warunków przyjaznych do życia oraz powstrzymanie nadchodzących, coraz bardziej wyraźnych, zmian klimatycznych. Dyskusja była bardzo ożywiona, a chwilami przeradzała się nawet w bardzo gorącą wymianę zdań, co przez publiczność zostało przyjetę bardzo pozytywnie. W dalszej części zorganizowano konkurs wiedzy o SEP, promujący historię i tradycję naszego stowarzyszenia, a także dorobek 20 poprzednich edycji ODME. Do finałowej części zaproszono jury w składzie: prezes SEP Piotr Szymczak, przewodniczący KO pierwszego ODME Piotr Wersty, Zbigniew Lubczyński, członek honorowy SEP oraz prodziekan ds. organizacji i rozwoju WE ZUT Paweł Dworak. Zwycięzcy, koledze Wojciechowi Gawłowi z Oddziału Gdańskiego wręczono okolicznościową statuetkę.

W ramach ODME odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SRK SEP, na którym przyjęto sprawozdanie za ubiegły rok oraz wybrano nowego przewodniczącego - kol. Jakuba Głuchowskiego ze środowiska poznańskiego. Dla pozostałych uczestników przygotowano wspaniałą atrakcję, jaką było zwiedzanie laboratoriów Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zwiedzający mogli przekonać się, z jaką nowoczesną aparaturą pracują studenci, doktoranci i profesorowie. Niektóre urządzenia imponują wielkością, poziomem skomplikowania czy też zaskakującymi zastosowaniami.

Dla uczniów i studentów ważna jest możliwość spełnienia się w zawodzie zgodnym z zainteresowaniami. Dla wielu młodych ludzi pracodawca i rynek pracy jest jednak odległym i hermetycznym tematem. ODME towarzyszyły Targi Pracy, na które zaproszono pracodawców z miasta i województwa. Znakomicie spełniły swoją rolę, pozwoliły bowiem zaznajomić się z wymaganiami poszczególnych firm, jak również przeprowadzić sympatyczne rozmowy na temat przyszłej pracy, praktyki czy staży. Z drugiej strony reprezentanci pracodawców zaznajomili się z oczekiwaniami przyszłych pracowników.

Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowych ODME była interesująca Miniwystawa nt. historii 20. ODME. Pozwoliła na spojrzenie w przeszłość i ocenę formuły ODME oraz udokumentowanie dorobku i wkładu trzynastu środowisk studenckich SEP. Zaprezentowano ją na Wydziale Elektrycznym oraz podczas jubileuszowego spotkania w lokalu Nowy Browar.

Wieczorem goście wzięli udział w uroczystej kolacji, którą uświetniono znakomitym koncertem formacji „3-BURSbAnd”, składającej się z studentów WE ZUT pod opieką dr. inż. Jana Bursy. Podczas kolacji młodzież wręczyła prezesowi SEP dr. inż. Piotrowi Szymczakowi symboliczną „figurkę – Złączone Dłonie” oraz bukiet kwiatów w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z młodzieżą zrzeszoną w AK SEP i Student Branch IEEE przy WE ZUT. Warto przypomnieć, że kol. Piotr Szymczak był pierwszym prezesem AK SEP i pomysłodawcą ODME, a potem przez 20 lat pełnił funkcję opiekuna koła. Zjego inicjatywy 20 lat temu na Wydziale Elektryczym powołano SB IEEE, którego do dziś jest opiekunem. Kol. Piotr Wersty, który pełnił funkcję przewodniczączego Komitetu Organizacyjnego I ODME w Szczecinie w 1997 r., przypomniał, jak to było na początku. Na koniec podano tort, który został wspólnie podzielony przez prezesa SEP Piotra Szymczaka, przewodniczącego CKMiS Jarosława Krysiaka i przewodniczącą KO XX ODME Aleksandrę Mackiewicz.

Naucz się i sprawdź się

Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w dwóch blokach wykładowych. Podczas modułu „Energetyka Wiatrowa - Lądowa i Morska” prelegentami byli Aleksander Gul oraz Marcin Langowski i Mariusz Niedzielski. Radosław Gutowski i Marcin Hołub wygłosili wykłady w trakcie modułu pt. „Elektromobilność”. Przeprowadzomo też część teoretyczną Ligii Elektryków, podczas której uczestnicy zmagali się z pytaniami z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki.

Był to przede wszystkim dzień szkoleń przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Pozwoliły one młodym osobom na praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności podczas wykonywania konkretnych zadań. Uczestnicy mieli do wyboru kilka tematów: „Schematy elektryczne w praktyce” (firma KK Wind Solutions), „Systemy dynamicznego pozycjonowania statków” (firma Kongsberg Maritime), „Wirtualne uruchomienie maszyny w Automation Studio” (firma Bernecker & Reiner) oraz szkolenie z zakresu umiejętności miękkich „Dobre przywództwo jako element motywacji grupy” prowadzone przez młode i ambitne liderki: Anetę Plewkę oraz Wioletę Plewkę.

Tego samego dnia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT odbyły się zawody sportowe Ligii Elektryków, gdzie nasi koledzy i koleżanki dali pokaz swoich umiejętności. Wieczorem uczestnicy udali się do klubu studenckiego Pinokio, jednego z najstarszych klubów studenckich w kraju, aby lepiej się nawzajem poznać i pobawić, a także spróbować specjalnie przygotowanej na tę okazję pizzy.

Ostatni, luźniejszy dzień, był wyśmienitą okazją dla gości z odległych zakątków krajudo  krótkiej wycieczki po mieście. Część uczestników mogło zwiedzić elektrownię fotowoltaiczną w Pilchowie. Drużyny, które zakwalifikowały się do części praktycznej Ligii Elektryków, udały się na Wydział Elektryczny. Dla pozostałych zorganizowano grę miejską „Szlakiem gryfów”, podczas której można było poznać uroki pięknego Szczecina. Zwycięzcą został zespół „Gdacław”, złożony z przedstawicieli Oddziału Gdańskiego oraz Wrocławskiego: Julia Solecka, Katarzyna Solecka, Wojciech Gaweł, Michał Wesołowski, Patryk Zawadzki.

Podziękowania

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkali się na bankiecie. W miłej atmosferze odbyła się krótka ocena i podsumowanie. Głosy zabrali: nowowybrany przewodniczący SRK Jakub Głuchowski, przewodniczący CKMiS Jarosław Krysiak oraz prezes SEP Piotr Szymczak, którzy serdecznie podziękowali i pogratulowali organizatorom podkreślając, że impreza stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Znakomicie pokazano dorobek 20 edycji ODME i wkład 13 dotychczasowych organizatorów. Była to też okazja do wręczenia podziękowań za udział w ODME reprezentantom wszystkich środowisk.

Dla zwycięzców Ligii Elektryków przygotowano specjalne puchary oraz dyplomy. Na podium trafili: I miejsce – Oddział Lubelski, II miejsce – Oddział Koniński i III miejsce – Oddział Łódzki.

Podczas tegorocznej edycji obchodzono o dwa jubileusze: 35-lecie AK SEP oraz 20-lecie SB IEEE przy WE ZUT w Szczecinie. Przewodniczącym obu kół wręczono pamiątkowe statuetki ZG SEP. Z tej okazji organizatorzy w przygotowanym dla uczestników informatorze zamieścili dwa interesujące referaty „Jubielusz 35-lecia działalności AK SEP przy WE ZUT w Szczecinie” i „20 lat działalności IEEE SB przy WE ZUT” autorstwa Piotra Szymczaka, Pawła Prajzendanca i Katarzyny Treli. Na koniec prezesowi SEP Piotrowi Szymczakowi wręczono pamiątkowe zdjęcie z inauguracji XX ODME.

Tegoroczne ODME były świetnym zwieńczeniem historii 20 edycji wydarzenia, pokazującym wkład młodzieży w działalność statutową SEP.

Kamil Cierzniewski, Dawid Michalak, Jakub Peńśko

W ODME wzięło udział ponad 100 przedstawicieli młodzieży z całego kraju, zaproszeni goście, a także przedstawiciel młodzieży z Politechniki Lwowskiej. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli: Minister Energii, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Prezes SEP, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej, Polska Sekcja IEEE, IEEE Young Professionals Poland, Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, Parlament Sejmiku Samorządów Studenckich ZUT, Samorząd Akademii Morskiej, Sejmik Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego oraz Akademicki Szczecin. Wydarzenie zostało objęte także patronatem medialnym Radia Szczecin oraz czasopism - Spektrum SEP i Przegląd Techniczny.

***

XX ODME zaszczyli obecnością m. in. wiceprezydent Miasta Szczecin Michał Przepiera, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak i dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Krzysztof Okarma. W trakcie inaguracji prezes SEP wręczył medale przyznane przez Zarząd Główny SEP. I tak prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT otrzymał medal im. prof. Romana Dzieślewskiego, prof. Stefan Domek, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni ZUT otrzymał medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, a prof. Krzysztof Okarma, dziekan WE ZUT otrzymał medal im. prof. Janusza Groszkowskiego.

***

Tradycją ODME jest wręczanie statuetek w konkursie „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży” oraz dyplomów dla laureatów stypendiów naukowych i organizacyjnych. W Szczecinie statuetki odebrali: Mariusz Ciesielczyk, Andrzej Hachoł i Radosław Szczerbowski, dyplomy za stypendia naukowe: Paweł Grochocki, Łukasz Mackiewicz i Rafał Pstrokoński, a stypendia organizacyjne: Kamil Tymiński, Michał Wesołowski, Maciej Burnus, Michał Czyż, Kamil Cierzniewski, a także Julia Solecka.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl