Wydarzenia


30-03-2019 19:31:13

ATHENA w Kosmosie

Start misji ATHENA (Advanced Telescope for High Energy Astrophysics) jest przewidziany wprawdzie dopiero na 2028 r., ale polscy naukowcy już teraz w coraz większym stopniu angażują się w budowę teleskopu. Koszt całego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu naukowego „Kosmiczna Wizja”, Europejska Agencja Kosmiczna szacuje się na ponad 900 mln euro. W jego ramach powstaje 12-metrowy teleskop rentgenowski, który pozwoli znaleźć odpowiedź na pytania, jak formują się grupy galaktyk, jak rosną czarne dziury i co wpływa na kształt Wszechświata.

Inżynierowie z firmy SENER Polska zaprojektują Mechanizm Selekcji Instrumentów, który umożliwi taką zmianę ustawienia wielkiego lustra, aby wiązka promieni trafiała do dwóch niezależnych instrumentów: spektrometru oraz przetwornika wizyjnego do pomiaru fal rentgena. Drugi, podpisany w lutym kontrakt firmy z ESA przewiduje zaprojektowanie, wyprodukowanie i przetestowanie prototypu mechanizmu podtrzymująco-zwalniającego HDRA (Hold Down and Release Actuator) do lustra teleskopu ATHENA. Dzięki mechanizmowi ogromne lustro teleskopu pozostanie unieruchomione do czasu, gdy sonda znajdzie się na właściwej orbicie. Dopiero wtedy nastąpi zwolnienie mechanizmu i będzie można sterować lustrem teleskopu. if

Szybka ścieżka do sukcesu

Polscy przedsiębiorcy, innowacyjni, gotowi do wdrażania przełomowych rozwiązań, mogą zdobyć 2,25 mld zł w programie „Szybka Ścieżka”, prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tegoroczną edycję w nowej formule ogłoszono podczas TweetUpu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod hasłem #InnowacjeSąDlaLudzi. Po raz pierwszy konkurs będzie dostępny również dla konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz dużych przedsiębiorców. W czterech konkursach firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami lub instytutami naukowymi. Program nie ma z góry zdefiniowanej tematyki, finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Nabór do pierwszych konkursów rusza 1 kwietnia. if

Kierunek: EPO

Coraz więcej polskich wynalazców decyduje się chronić swoje rozwiązania w Europie. W 2018 r. prawie o 20% zwiększyła się liczba polskich zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego. Nasza aktywność na tle innych państw wykazała największą dynamikę – średnie tempo wzrostu liczby zgłoszeń dla 38 członków EPO to 3,8%.

W ubiegłym roku wnioskodawcy z Polski złożyli do EPO 534 zgłoszeń patentowych. Największą aktywność wykazały uczelnie wyższe. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, a dalej znalazły się: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (6 zgłoszeń), AGH (5 zgłoszeń) oraz Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia). Najwięcej wniosków dotyczyło technologii, zwłaszcza transportu, inżynierii lądowej oraz procesów termicznych, patentowano także produkty farmaceutyczne, technologie medyczne, biotechnologię oraz technologie komputerowe.

W 2018 r. do EPO wpłynęło w sumie ponad 174 tys. europejskich zgłoszeń patentowych,  liczba zgłoszeń z Chin wzrosła o 8,8% (najmniej od 5 lat). Najwięcej zgłoszeń było ze Stanów Zjednoczonych (25%), a następnie z Niemiec, Japonii, Francji i Chin. if

Miliardy z nadziejami

Rada ds. Innowacyjności pod przewodnictwem premiera podsumowała  w lutym 3 lata działania funduszy na wsparcie innowacyjności. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 złożono 17 tys. wniosków o dofinansowanie. Dotychczas UE wsparła projekty kwotą 18 mld zł, a przedsiębiorcy dołożyli 17 mld zł. Przewiduje się komercjalizację 200 wyników prac b+r, utworzenie 16 tys. miejsc pracy i uruchomienie 330 centrów b+r. Instrumentem do rozdziału środków jest Start in Poland, największy program dla start-upów w Europie Środkowo‑Wschodniej z budżetem prawie 3 mld zł. Większość działań w jego ramach realizuje Polski Fundusz Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl