Co pan na to, inżynierze? Bezpieczne praktyki i środowisko


30-03-2019 19:33:44

Zgodnie ze wskazaniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, edukacji w zakresie BHP nie należy rozpoczynać, gdy młodzież wchodzi w świat pracy, tylko gdy się do niej przygotowuje.

Z inicjatywą w tym zakresie wystąpiła Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT, inaugurując Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

***

25 lutego 2019 r. podsumowano 15. edycję Programu. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele partnerów Programu: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, firmy ASKET, Forum Uczelni Technicznych, a także FSNT-NOT, prowadził jego inicjator Roman Długi oraz koordynator Adam Szymański. W spotkaniu uczestniczyła też prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

***

Celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania; przekazanie wiedzy o obowiązkach pracodawcy oraz informacji o ubezpieczeniach. Szkolenia są poświęcone tematyce: prawa pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych. Są wzbogacone pozoracją i szkoleniem udzielania pierwszej pomocy. Młodzi ludzie uzyskują umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, pozyskują też świadomość, iż przed przystąpieniem do pracy trzeba zaznajomić się z obowiązkami i prawami pracownika i pracodawcy.

W ciągu 15 lat przez 3 800 godz. przeszkolono 42 tys. osób z 28 uczelni. Na spotkaniu w Warszawskim Domu Technika NOT, oprócz podsumowania dorobku, przedyskutowano założenia Programu na 2019 r.

jmk

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl