Parlament 500 milionów. Podatkowa sprawiedliwość


02-05-2015 22:25:03

Podatkowa sprawiedliwość

Podatki płacone przez firmy w Unii Europejskiej muszą być bardziej sprawiedliwe. Wszystkie państwa członkowskie będą dzielić się informacjami o orzeczeniach i decyzjach podatkowych, przedsiębiorstwa zaś mają płacić podatki tam, gdzie osiągają dochody.

Przejrzystość podatkowa jest konieczna, żeby walczyć z nieuczciwymi praktykami – powiedział Pierre Moscovici, komisarz UE ds. gospodarczych, finansowych oraz podatków. Nowe przepisy mają utrudnić unikanie opodatkowania firmom, które stosują strategie tzw. agresywnej optymalizacji. Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez podmioty prawne, które wykorzystują złożoność przepisów i brak współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, każdego roku kosztuje budżety tych państw miliardy euro. Korzystne umowy dotyczące opodatkowania zawarte przez międzynarodowe korporacje posłowie określili jako nieuczciwe w stosunku do obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą dźwigać nieproporcjonalny ciężar związany z obciążeniami podatkowymi na wydatki publiczne.

Podstawą pakietu propozycji walczących z unikaniem opodatkowania i dumpingiem podatkowym jest automatyczna wymiana informacji między krajami UE na temat ich decyzji podatkowych.

Nowelizacja dyrektywy przewiduje, że takie informacje będą przekazywane co 3 miesiące. Wymianie mają podlegać wszystkie pozostające w mocy decyzje podjęte do 10 lat wstecz. Definicja orzeczenia podatkowego jest na tyle szeroka, by uniemożliwić ukrywanie informacji na temat interpretacji prawa podatkowego.

Wielu posłów uważa, że podatki powinny być płacone w kraju, w którym firma wypracowała zyski, niektórzy nalegają także na wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych w całej UE – Common Consolidated Corporate Tax Base. Dzięki temu firmy będą mogły konsolidować zyski i straty osiągnięte w różnych krajach oraz składać jedną deklarację podatkową. Państwa, na terenie których działa przedsiębiorstwo, podzielą się między sobą podstawą opodatkowania wg aktywów, sprzedaży i siły roboczej, a następnie każde z nich zastosuje własną stawkę podatkową.

Unijne prawo nadal będzie pozwalać na decyzje podatkowe, na podstawie których firmy mogą płacić niższe podatki. Większa przejrzystość może zachęcać firmy do występowania o korzystne dla nich orzeczenia podatkowe.

Nowe lepsze ciężarówki

Parlament przyjął przepisy, które pozwolą wydłużyć kabiny ciężarówek pod warunkiem, że zwiększy to bezpieczeństwo na drogach oraz zmniejszy zanieczyszczenia. Przepisy te zostały już nieformalnie uzgodnione w pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami i przedstawicielami włoskiej Prezydencji w Radzie.

Zmiany do dyrektywy z 1996 r. dotyczącej wagi i wymiarów pozwolą konstruktorom na nowe projekty ciężarówek, które mogą spowodować zwiększenie masy i długości ponad dotychczas obowiązujące limity, jeśli poprawi to wskaźniki bezpieczeństwa ciężarówek oraz ich wpływu na środowisko.

Na przykład bardziej wyprofilowana kabina powinna zredukować opór oraz przede wszystkim zwiększyć pole widzenia kierowcy, któremu łatwiej będzie dostrzec rowerzystów czy pieszych. Wyprofilowanie może również zmniejszyć energię uderzenia w razie kolizji. Z kolei dodatkowe zwiększenie masy (maksymalnie o 1 t) pozwoli zastosować alternatywne mechanizmy napędowe, zmniejszające zanieczyszczenia. Aerodynamiczne skrzydła montowane z tyłu ciężarówki pozwolą zmniejszyć zużycie paliwa i ograniczyć emisję spalin.

Wydłużenie o 15 cm standardowych kontenerów może ułatwić przewóz towarów różnymi środkami transportu.

Powinno się wprowadzić zasady identyfikacji pojazdów, które najprawdopodobniej przekroczyły limity wagowe, kierowcy powinni mieć też dostęp do umieszczonych w pojeździe czujników wagi.

Państwa członkowskie mają 2 lata, po wejściu dyrektywy w życie, na wprowadzenie nowych przepisów. Przepisy w sprawie nowego projektu kabiny wejdą w życie 3 lata po przyjęciu przepisów bezpieczeństwa dotyczących wprowadzania nowego typu ciężarówek na rynek. Komisja zamierza zaproponować „przepisy dotyczące homologacji typu" w 2016 r.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl