Co pan na to, inżynierze? InnoTechKrak połączy uczelnie


18-05-2015 14:43:36

Trzy krakowskie uczelnie kształcące kadry techniczne: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły pierwszy formalny związek uczelni w Polsce. Utworzenie takiego związku stało się możliwe dzięki wprowadzonym w październiku 2014 r. zmianom w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

***

Na synergii działań, które tworzy zawarte porozumienie, skorzystają nie tylko naukowcy. Wiele zależy od wszystkich organów uczelni. Bo to one będą wypełniać treścią ramy zawartej umowy. Celem jest ujednolicenie zasad kształcenia, systemu pomocy materialnej i prowadzenia biur karier, także wprowadzenie wspólnych zasad w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy prawnej i zamówień publicznych.

***

Przede wszystkim skorzystać powinni studenci. Poszerza się baza dydaktyczna, rośnie dostęp do kadry dydaktyczno-naukowej, do laboratoriów, pracowni oraz do bibliotek, bo pewnie wkrótce będzie wprowadzona wspólna karta czytelnicza do zbiorów.

***

Uczelnie powołały nowy podmiot – InnoTechKrak. W jego ramach łatwiejsze będą działania badawczo-rozwojowe: tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych i laboratoriów, a także pozyskiwanie grantów badawczych. Były już bowiem tworzone wspólne zespoły, ale w obliczu konkurencji trzeba łączyć potencjał i w ten sposób tworzyć przewagę konkurencyjną. Związek pozwoli optymalizować sposób zarządzania uczelnią. – mówił prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH. – Przykładem może być cyfryzacja uczelni, kiedyś przeprowadzana na każdej uczelni osobno, teraz z użyciem wspólnego systemu. Inny przykład to elektroniczne bazy czasopism, które możemy współdzielić.

***

Wspomniał też o roli, jaką w przyjęciu idei stworzenia InnoTechKraku odegrał na AGH prof. Józef Suchy, wiceprezes FSNT-NOT. To w sporej mierze dzięki jego spojrzeniu i wnoszeniu społecznych wartości współpracy, którą krzewi ruch stowarzyszeniowy, łatwiej było przekonać się do powołania tego związku. jmk

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl