Obchody ŚDSI


14-05-2019 18:05:01

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) został ustanowiony 27.03 2006 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w miejsce obchodzonego wcześniej 17 maja Światowego Dnia Telekomunikacji. Łącząc dawne określenie święta obchodzonego w tym terminie z nową nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU), postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Obie nazwy: ŚDSI i ŚDTiSI są stosowane zamiennie, stosownie do okoliczności i aktualnej tematyki.

ŚDSI jest hucznie celebrowany na całym świecie, a ITU co roku proponuje inne hasło dla obchodów. Tym razem brzmi ono: Bridging the standardization gap, co można przetłumaczyć jako: „Niwelowanie luki standaryzacyjnej”. Chodzi o promowane przez ITU standardy łączenia się z internetem, przesyłu wideo na smartfony i odbioru radia w samochodzie.

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Publiczne debaty, specjalistyczne konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne oraz spotkania nieformalne wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. W zaplanowanych wydarzeniach uczestniczą zarówno osoby spoza branży, jak i informatycy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, a także reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej. Są one organizowane przez urzędy administracji publicznej, uczelnie, stowarzyszenia branżowe oraz firmy sektora IT, a ich koordynacji podjęło się Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Wśród tegorocznych wydarzeń interesująco zapowiada się konferencja „Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata”, która odbędzie się 16.05.2019 r. w warszawskim Klubie Bankowca. Jej celem jest przedstawienie najnowszych prognoz i trendów w branży IT związanych z cyberbezpieczeństwem oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość w tej branży.

W ramach ŚDSI w marcu zostały zorganizowane „Dni Otwarte ECDL”. European Computer Driving Licence (ECDL), czyli w dosłownym tłumaczeniu „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, to jednolity i niezależny od komercyjnego lobbingu standard umiejętności komputerowych. W czasie „Dni Otwartych” w całym kraju odbyły się spotkania, prelekcje i warsztaty z zakresu używania IT, a także konkursy wiedzy informatycznej.

Dużym powodzeniem cieszyła się debata „Hejt Speech w Internecie”, która miała miejsce 17.04 na Politechnice Warszawskiej. Zagadnienie mowy nienawiści jest złożone i spotyka się z wielorakimi interpretacjami. Nic więc dziwnego, że tę kwestię roztrząsali regulatorzy rynku elektronicznego, prawnicy, dziennikarze i inni specjaliści od przekazu elektronicznego. Była to jednocześnie VI edycja Internet Academy by ICANN, organizacji non-profit zarządzającej Internetem.

Obchody ŚDSI potrwają do czerwca, a zakończy je konferencja Informatyka w Edukacji 25–27.06 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej celem jest wykazanie ścisłego związku wprowadzenia kształtowania myślenia komputacyjnego w edukacji z rozwojem sztucznej inteligencji – wprowadzenie nowej podstawy programowej informatyki zapewnia znakomite podstawy do późniejszych działań nowego pokolenia w tym kierunku. Odpowiedź na pytanie, jak daleko zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją powinny przeniknąć do edukacji szkolnej, jest teraz najważniejszą informacją dla naukowców i dydaktyków.

Marek Hołyński,  wiceprezes PTI ds. wydarzeń cyklicznych i współpracy z zagranicą

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl