Program ŚDSI 2015: informacja a innowacja


18-05-2015 14:51:23

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego mają już pozycję jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce. Są blokiem imprez merytorycznych o charakterze naukowo-technicznym oraz promocyjnym.

W tym roku Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), obchodzi 150-lecie (powstał 17 maja 1865 r). Tegoroczne hasło przyjął jako „Telecommunications and ICTs: drivers of innovation”. Będzie realizowane poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, takich jak np. nowe interfejsy użytkownika czy inteligentne miasta.

Patronat Honorowy nad obchodami objął prezydent RP, Bronisław Komorowski oraz Sekretarz Generalny International Telecommunication Union Houlin Zhao, a komitet Honorowy składa się m.in. z ministrów szeregu resortów, prezesów centralnych urzędów. Patronat objął też Polski Komitet ds. UNESCO. ( Wśród członków Komitetu Honorowego jest też prof. Sławomir Ratajski, sekretarz generalny PK ds. UNESCO). We współczesnym świecie ważne jest współdziałanie środowisk technicznych i humanistycznych, gdyż od skuteczności współpracy tych środowisk zależy ostatecznie kształt współczesnej cywilizacji.

Studencki początek

Już 6 i 7 lutego br. w Łodzi, w tamtejszej Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności odbyła się V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu, a jej tematem przewodnim była "Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy". Ta inicjatywa poprzedziła inną imprezę naukową poświęconą przemianom programowania aplikacji cyfrowych, zorganizowaną w ramach XVII ogólnopolskiego seminarium wirtualnej organizacji działań (WOD). w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Udany mariaż techniki i humanistyki stanowiła też inicjatywa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowania w kwietniu konferencji nt. wartości wiedzy w społeczeństwie informacyjnym pod głównym hasłem "Innowacyjne metody kształcenia w opraciu o ICT.

Dołączyły technika

Tradycyjnie w Technikum im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie w dniu 20 marca br. odbyło się już po raz dziewiąty spotkanie uczniów i nauczycieli szkół łączności. Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie uczniom przez mgr inż. Zbysława Kucza, prezesa warszawskiego Oddziału Elektroniki, Infomatyki i Telekomunikacji SEP, legitymacji członkowskich SEP oraz świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych do 1 KV.

Podkarpacie o dostępie cyfrowym

W organizację obchodów ŚDTiSI czynnie włączyli się też m.in. samorządowcy z województwa podkarpackiego wspierani przez przedsiębiorców. W majowym seminarium technicznym „Telecommunications and ICTs: drivers of innovation" znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: innowacje w budowie dostępu abonenckiego zabezpieczające jakość i dostępność świadczenia telekomunikacyjnych usług konwergentnych, czy monitorowanie obiektów ruchomych z wykorzystaniem systemu GPS. A także temat poświęcony zmianom w przekazie i potrzebie informacyjnej na podstawie doświadczeń portali internetowych.

SEP szrokim frontem

Na uwagę zasługuje inicjatywa Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP odbywania w ramach obchodów ŚDTiSI cyklicznych konferencji odbywającyh się od kwietniaq do października br. Z następującymi tematami: „Wpływ na człowieka pola elektromagnetycznego generowanego przez urządzenia telekomunikacyjne (PEM) – obawy i fakty”, Powszechne wdrożenie techniki FTTH w Polsce - realny cel czy zbytek?”, Jakość i bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”,Telekomunikacja i teleinformatyka, jako nośnik innowacji w inteligentnym transporcie”. Już z samego sformułowania tematów wynika w sposób ewidentny, iż członkowie SEP nie unikają tematów trudnych nie tylko od strony technicznej, ale i tych budzących duże zainteresowanie opinii publicznej. Obawy związane z PEM, a zatem i pracą urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatyczncyh i ich negatywnym wpływem na organizmy żywe jest przedmiotem sensacyjnych doniesień tabloidów i wymaga rzetelnych informacji.

Sejmowa kulminacja

Osobne miejsce w obchodach ŚDTiSI 2015 zajmuje XVI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU „POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO”pod hasłem „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”.

Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Miejsce konferencji jest tradycyjnie Sala Kolumnowa Sejmu RP, a patronat parlamentarny nad nią objął Marszałek Sejmu RP, Radosław Sikorski. Odbywa sie ona w dniu 13 maja kiedy aktualny numer "PT" był w druku. Stąd też sprawozdanie z niej zamieścimy w jednym z następnym numerów "PT".

Marek Bielski

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja – w dniu który do tej pory był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. Łącząc tradycyjną nazwę tego święta z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, depozytariusz międzynarodowego święta telekomunikacji, jakim jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – ITU (International Telecommunication Union), postanowił obchodzić 17 maja, jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Pamiętając o tej okoliczności, do uznanej przez ONZ nazwy organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przy imprezach związanych z telekomunikacją będziemy mówili o Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Obie nazwy ŚDSI i ŚDTiSI – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie, stosownie do okoliczności i aktualnej tematyki.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl