Wielkie, cyfrowe dni


18-05-2015 15:03:49

O udziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego w obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego mówi prof. dr hab. inż. Marian Noga, prezes Zarządu Głównego PTI.

- W tym roku Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) odbywa się pod zaproponowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny - International Telecommunication Union (ITU) hasłem “Telecommunications and ICTs: drivers of innovation”, które można przetłumaczyć jako “Telekomunikacja siłą napędową innowacji”. Wiadomo, że tegoroczne obchody mają eksponować innowacyjne obszary rozwoju teleinformatyki (ICT), szczególne mające znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, takich jak nowe interfejsy użytkownika (internet rzeczy) czy inteligentne miasta – smart city.

Choć zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2006 r. ŚDSI przypada 17 maja, to związane z nim imprezy PTI odbywają się już wcześniej. I tak w trzeciej dekadzie marca zorganizowaliśmy pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej “Dni Otwarte ECDL”. Ta przeprowadzana w całej Polsce cykliczna akcja informacyjna popularyzuje ideę podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL. Natomiast 13 maja zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepszego egzaminatora ECDL i projekt europejski z ECDL.

Po pierwsze: edukacja

Dzień wcześniej odbędą się finały, organizowanych przez PTI, pod patronatem honorowym MEN, Ogólnopolskich Konkursów Informatycznych: Edukacja z Panem T.I.K.iem i TIK?-TAK! adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Chcemy wśród nich rozbudzać zainteresowania informatyczne i przygotować do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Naszym celem jest też zachęcanie szkół do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Mówiono też o tym 23 kwietnia, na zorganizowanej przez PTI i Microsoft, pod patronatem MEN, konferencji “Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji. Szkolnictwo Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje”, która kontynuuje cieszący się uznaniem cykl naszych konferencji dotyczących nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za średnie i wyższe szkoły zawodowe. W dyskusji panelowej mówiono o rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, oceniono sytuację szkolnictwa zawodowego i strategiczne kierunki rozwoju przy wykorzystaniu środków unijnych, a także o roli technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie kształcenia zawodowego.

Inteligentne miasto

 Z hasłem tegorocznych ŚDSI koresponduje konferencja “Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast” organizowana 11 maja w Ministerstwie Gospodarki przez PIIT, PTI i AGH.

O ile pojęcie inteligentnego domu jest już dość dobrze znane, to smart city - jeszcze nie. A obejmuje ono nie tylko rozmieszczenie sieci energetycznych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych oraz szybką lokalizację ich awarii, ale również sterowanie ruchem drogowym, tzw. zieloną falę. A także sterowanie oświetleniem ulic: czasem i natężeniem, co jest normą w inteligentnych budynkach. Obecnie w takie smart city przekształca się kampus AGH w Krakowie.

 Do inteligentnych budynków i miast energię elektryczną doprowadzają takież sieci. Niestety, w Polsce o smart grid od lat się tylko mówi. Może nowa perspektywa unijna 2014-2020 sprawi, że zacznie się ich budowa. Smart grid to także inteligentne liczniki energii elektrycznej, które można odczytywać zdalnie. Zastąpią inkasentów, ale… inteligentny budynek, poza zapewnieniem bezpieczeństwa i ułatwieniem życia domownikom, ogranicza zużycie energii elektrycznej. A przecież jej dystrybutor zainteresowany jest zwiększeniem sprzedaży. Może należy pomyśleć o niezależnym operatorze, który nadwyżki energii sprzedawałby na Towarowej Giełdzie Energii, a w razie potrzeby – także kupował. Zwłaszcza, że przybędzie producentów energii na własne potrzeby, tzw. prosumentów, którzy jej nadwyżkę będą mogli sprzedawać do sieci elektroenergetycznej. Do 2020 r. z odnawianych źródeł ma pochodzić 20% wytwarzanej w Polsce energii, ale co w nocy lub w bezwietrzne dni? Rozwiązaniem byłoby magazynowanie energii w samochodach elektrycznych, ale na to w Polsce jeszcze za wcześnie.

Cyfrowe nadzieje Europy

Sądzę, że sporym zainteresowaniem będzie się cieszyć konferencja “Europejski rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, zatrudnienie”, która odbędzie się 14 maja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a jej organizatorami są Lider Cyfryzacji, Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Instytut Spraw Publicznych i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas konferencji Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawi jej działania na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii informacyjnych w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej i projekt Jednolitego Rynku Cyfrowego. Zdaniem Komisji wdrożenie “Digital Single Market” spowoduje w ciągu 5 lat dodatkowy wzrost gospodarczy na poziomie 250 mld euro i stworzy setki tysięcy nowych miejsc pracy. I – co warto podkreślić – ułatwi nam życie, bo przecież kiedy chcemy zamówić coś w zagranicznym sklepie internetowym, to czasami dowiadujemy się, że Polska nie jest obsługiwana.

Tego samego dnia PTI organizuje tradycyjne spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego. Liczymy, że dowiemy się o stanie realizacji projektów, jak np. e-Urząd czy e-Zdrowie. Wiele się o nich mówi, ale wciąż nie wszystko możemy załatwić w urzędzie pocztą elektroniczną, a pacjent nie ma dostępu do wyników badań lekarskich. Z drugiej strony, branża teleinformatyczna chciałaby wiedzieć, jakie rząd planuje przetargi i czy obejmie ją znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, bo efektem dominującego w przetargach kryterium najniższej ceny był blamaż z liczeniem głosów w wyborach samorządowych.

Notował: Jerzy Bojanowicz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl