List Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego


18-05-2015 17:24:24

Warszawa, 16 kwietnia 2015 roku

 

 

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości z okazji

180. rocznicy założenia przez gen. inż. Józefa Bema

Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu.

 

Szanowna Pani Prezes!

Szanowni Państwo!

Tradycja polskiej myśli technicznej to imponujący fundament, na którym możemy budować coraz ambitniejsze projekty. Doceniam, że środowisko inżynierów i techników z dumą przywołuje przypadającą w tym roku 180. rocznicy założenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu. Wymowne jest, że inicjatorem tego przedsięwzięcia był generał Józef Bem – utalentowany inżynier, a zarazem bohater zmagań o wolność Polaków i innych narodów. Nie sposób nie dostrzec w tym ważnego symbolu. Zapisane w naszej historii starania o odzyskanie niepodległości, o zbudowanie silnego państwa połączone były z ideami modernizacji, postępu technicznego i gospodarczego rozwoju. Także kolejne tegoroczne jubileusze, akcentowane przez Państwa środowisko – takie jak 140. rocznica powstania Muzeum Techniki i Przemysłu, 110. rocznica wybudowania Domu Technika w Warszawie czy 70 lat działalności Naczelnej Organizacji Technicznej – przypominają o zasługach patriotycznych, a zarazem dorobku cywilizacyjnym wielu pokoleń polskich inżynierów. W imieniu Rzeczypospolitej, wyrażam wobec tych dokonań najgłębszy szacunek.

W dzisiejszym świecie, w globalnej rzeczywistości, która wymaga od konkurujących ze sobą gospodarek nieustannego wysiłku – bardziej jeszcze niż kiedykolwiek potrzebujemy impulsów rozwojowych. Wyzwaniem jest pobudzenie w Polsce nowej fali modernizacji, stworzenie gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy. Musimy uwolnić nowe źródła długofalowego wzrostu, oparte na wzmożeniu produktywności i zatrudnienia. Jaskrawo widać dzisiaj – także w świetle doświadczeń wyniesionych ze światowego kryzysu ekonomicznego – jak wielką rolę odgrywa ciągle rodzimy przemysł i jak ważne są działania przyczyniające się do reindustrializacji. Jestem przekonany, że środowisko inżynierów i techników jest atutem Polski w podejmowaniu tych cywilizacyjnych wyzwań. Udowadniają to Państwa osiągnięcia, wracające uwagę swoją innowacyjnością i technologicznym zaawansowaniem. Ostatnio głośno jest np. o stworzonych w Polsce technologiach druku 3D, które oferują najwyższą jakość, lub o geopolimerze – sztucznym kamieniu o wyjątkowych właściwościach, który oznaczać może rewolucję w budownictwie. Także podczas dzisiejszej uroczystości prezento\vane są inżynierskie sukcesy. Składam wyrazy uznania wszystkim, którzy wynalazkami i innowacyjnymi produktami podnoszą konkurencyjność naszej gospodarki oraz rozsławiają dobre imię Polski w świecie.

Cieszę się również, że przywiązują Państwo wagę do rozwoju środowiskowej współpracy, do wymiany doświadczeń. Ruch stowarzyszeń technicznych warto rozumieć jako łączenie potencjału intelektualnego, poszerzanie know-hm, umacnianie polskiego kapitału społecznego. Wielką rolę w tym względzie odgrywa współpraca nauki z biznesem oraz rozkwit regionalnych klastrów. Głęboko wierzę, że Polskę stać, aby w kolejnym ćwierćwieczu wolności nasz kraj znalazł się w ścisłym gronie liderów światowego rozwoju. Dziękuję inżynierom i technikom za wkład na rzecz polskiej transformacji i modernizacji. Gratuluje, dzisiaj odznaczonym. Życzę Państwu kolejnych sukcesów.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl