List Prezes Rady Ministrów, Ewy Kopacz


18-05-2015 17:26:25

PREZES RADY MINISTRÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość związaną z obchodami 180. lat Zrzeszania się Polskich Inżynierów i Techników. Niestety, z powodu wcześniejszych zobowiązań nie mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich osób zaangażowanych w jego organizację, a także serdeczne pozdrowienia dla uczestników dzisiejszego spotkania.

25 lat temu przywróciliśmy w Polsce wolny rynek. Od ponad dwóch dekad nasz kraj jest przykładem sukcesu transformacji ustrojowej. W ostatnich latach, kiedy większość państw borykała się z recesją, Polska cieszyła się wzrostem gospodarczym. Ten sukces był bez wątpienia także zasługą polskiej myśli technologicznej.

Obecnie, kiedy dążymy do większego oparcia gospodarki na wiedzy i umiejętnościach, polscy naukowcy, inżynierowie i technicy mają szczególną rolę do odegrania. Dzięki funduszom europejskim do 2020 r. mamy do podziału ponad 40 miliardów złotych na wsparcie działalności B+R oraz innowacyjnej. Reprezentowane przez Państwa środowisko zawsze było, jest i będzie niezwykle ważne dla rozwoju ekonomicznego Polski. Wierzę, że dzięki Waszej pomocy, możemy budować jeszcze silniejszą i bardziej konkurencyjną gospodarkę.

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Naczelnej Organizacji Technicznej. Państwa rola jest nieoceniona, nie tylko reprezentujecie polskich techników i inżynierów, ale także w istotnym stopniu wpływacie na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Posiadacie tak istotne we współczesnym świecie umiejętności łączenia twardego realizmu z odważnymi pomysłami i wizjami przyszłości. Życzę, aby stanowiły one źródło kolejnych sukcesów oraz poczucia zawodowego i życiowego spełnienia. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość stanowić będzie również inspirację dla nowych projektów.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl