Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Ewelina Chołodowicz, Krzysztof Hnatio


27-10-2019 01:17:47

Ewelina Chołodowicz

Absolwentka kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), który ukończyła w 2019 r. z tytułem mgr. inż. Podczas studiów otrzymała stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydenta Miasta Szczecin, a także nagrody: za najlepszą pracę dyplomową w X Ogólnopolskim konkursie „Młodzi Innowacyjni 2018” Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (I miejsce) oraz dla „Najlepszego absolwenta Wydziału Elektrycznego ZUT” za najwyższe wyniki w nauce na studiach I stopnia i nagrodę Dziekana Wydziału Elektrycznego za „najlepszą pracę dyplomową na kierunku Automatyka i Robotyka w roku akademickim 2017/2018”.

Interesuje się układami hybrydowym, modelowaniem, analizą i syntezą układów sterowania. Jej badania dotyczą m.in. zastosowania metod optymalizacji numerycznej i nowoczesnych technik regulacji automatycznej w zagadnieniach sterowania i optymalizacji przepływu towarów w systemach magazynowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów z dużymi opóźnieniami.

Jest współautorką 10 artykułów naukowych publikowanych w specjalistycznych czasopismach, m.in. w maju br. „Hybrid Algorithm for the Detection and Recognition of Railway Signs” (Springer).

W latach 2018-2019 brała udział w projektach MNiSW „Najlepsi z najlepszych 3.0”: „Zastosowanie rachunku ułamkowego do sterowania wahadłem Furuty” i „Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji i detekcji uszkodzeń do sterowania sygnalizacją świetlną w zastosowaniu do makroskopowego modelu matematycznego ruchu ulicznego”.

Kilkakrotnie występowała na konferencjach naukowych, m.in. w tym roku na „2nd  International Conference on Engineering, Computer Science, Design and Control Technology” w Dubaju i „5th International Conference on Control, Automation and Robotics” w Pekinie.Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej ZUT.

Hobby: nowe technologie, zdobywanie nowej wiedzy, dietetyka, zdrowy styl życia i podróże. boj.

Krzysztof Hnatio

Wybitny menedżer z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej.

Absolwent renomowanych polskich i zagranicznych uczelni. Ukończył m.in.: Zarządzanie i Marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a także Executive MBA (GFKM, Uniwersytet Gdański, Instytucja autoryzująca IAE Aix- Marseille Graduate School of Management) oraz Post MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami (Swiss Business School, GFKM).

Technik mechanik pojazdów samochodowych. Od roku 2015 jest Prezesem spółki Gas Storage Poland, która pełni funkcję Operatora Systemu Magazynowania i jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza pojemnościami podziemnych magazynów gazu w Polsce i  należy do GK PGNiG. W latach 2008 – 2015, jako prezes Zarządu Nysagaz sp. z o.o., zarządzał przedsiębiorstwem energetycznym o zasięgu ogólnopolskim zajmującym się dostarczaniem ciepła i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne. W l. 2007 – 2008 był prezesem Zarządu Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w l. 2000 – 2007, jako dyrektor Oddziału we Wrocławiu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju.

W latach 1991–1999 był Przewodniczącym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W praktyce menedżerskiej zarządzał zarówno regionalną infrastrukturą gazowniczą (na obszarze Dolnego Śląska oraz Województwa Lubuskiego) jak i rozproszoną infrastrukturą gazowniczą na terenie dziewięciu województw (wytwarzającą energię cieplną i elektryczną w oparciu o gaz ziemny). Najważniejsze projekty, jakie zrealizował w l. 2000-2019 to stworzenie warunków do importu gazu z Niemiec i Norwegii, budowa gazociągu Kościan – EC Zielona Góra, gazociągu Czeszów- Wrocław oraz uruchomienie kolejnych komór Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo. hp

 

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl