Znaczenie inżynierii w biznesie


09-03-2020 13:23:05

Czwarta rewolucja przemysłowa, której jesteśmy uczestnikami, nierozerwalnie wiąże się z projektowaniem usług i produktów w oparciu o możliwości nowych technologii. Pojawiają się nowe obszary inżynierii, związane z rozwojem szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej czy też sztucznej inteligencji. Wśród inżynierów, na których zapotrzebowanie nie będzie jeszcze długo słabnąć, należałoby wymienić: ekspertów Big Data, architektów chmur, mobile deweloperów czy deweloperów baz danych. Filarem nowoczesnej gospodarki staje się zatem kadra inżynierska. Zmianom ulega też sam zakres definicji „inżyniera”. Poza czysto technicznymi umiejętnościami i opanowaniem nauk ścisłych, inżynier doby czwartej rewolucji przemysłowej musi charakteryzować się empatycznym podejściem do potrzeb odbiorców projektowanych rozwiązań.

Stajemy się świadkami coraz powszechniejszego zastosowania wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistość VR/AR. Łatwo nam sobie wyobrazić, że już wkrótce powszechne stanie się kupowanie ubrań widzianych na celebrytach bezpośrednio przez kliknięcie na ekran z prezentowaną wizualizacją, a jazdę próbną wymarzonym samochodem odbędziemy w goglach 3D. Naturalnie tak funkcjonujący biznes potrzebuje inżynierów, aby móc te wszystkie rozwiązania zaprogramować i aktualizować.

Nie mniej istotne zmiany zajdą w przemyśle, w którym pojawią się nowe stanowiska pracy związane z dużym nasyceniem automatami, robotami i kobotami (robotami kolaboracyjnymi). Możemy pokusić się o wymienienie tylko niektórych z nich. Jak wskazuje opracowanie World Economic Forum, aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. W najbliższej dekadzie na brak pracy nie będą narzekać tacy inżynierowie przemysłu 4.0 jak np. digital twin engeneer tworzący wirtualną reprezentację zarówno elementów fizycznych, jak i odtwarzający dynamikę produkcji w odniesieniu do naturalnego środowiska, uwzględniając cały cyklu życia poszczególnych urządzeń, linii produkcyjnych czy całego procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem będzie tworzenie wirtualnych replik maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych oraz pomaganie w przewidywaniu i reagowaniu na ewentualne problemy z wykorzystaniem narzędzi analizy danych w czasie rzeczywistym.

W tym gronie można też wymienić specjalistę analizującego Big Data i techniki ich modelowania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do zarządzania procesem produkcji just-in-time/sequence, która polega na redukcji pracy w toku i zmniejszeniu poziomu zapasów i magazynowania w procesie produkcji (predictive supply network analist). W przypadku tego zajęcia niezbędne będzie doświadczenie w pozyskiwaniu i analizowaniu danych z wielu platform analitycznych, w optymalizacji zarządzania magazynem i ciągłością produkcji, na podstawie bieżących i przewidywanych scenariuszy popytu i podaży.

Kolejna profesja to report teaming coordinator odpowiedzialny za trenowanie ludzi i robotów do współpracy podczas procesu produkcji. Łączyć będzie kompetencje typowego inżyniera procesu i eksperta ds. zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Odpowiedzialny będzie za monitorowanie wydajności robotów i przekazywanie informacji zwrotnych programistom w celu optymalizacji ich pracy.

Jednak najistotniejszym w tej erupcji nowych technologii i nowych zawodów z nimi związanymi wydaje się fakt, że obok umiejętności cyfrowych i technicznych – koncentrujących się wokół rozwoju nowoczesnych technologii – niezwykle ważne stanie się uwrażliwienie na kwestie etyczne oraz bardzo dobre opanowanie umiejętności miękkich. W tej domenie robot nie zastąpi człowieka. Już przed kilkoma laty Światowe Forum Ekonomiczne zdefiniowało listę takich umiejętności, uznając, że w najbliższych latach będą one kluczowe na rynku pracy. Należą do nich: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza. Z myślą o tym, że fundamentem integralnego rozwoju człowieka jest okres dzieciństwa, staramy się zmienić oblicze polskiego systemu edukacji, tak aby dzieci w toku kształcenia mogły nabierać biegłości w tych właśnie kompetencjach.

 

Ministerstwo Rozwoju objęło honorowym patronatem Światowym Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development)

Komentuje Waldemra Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl