Inżynierskie Święto


09-03-2020 13:33:13

Jeśli chcesz dokonać zmian na rzecz lepszego świata - zostań inżynierem – 4 marca 2020 r. po raz pierwszy będziemy obchodzić Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Światowa Federacja Organizacji Inżynieryjnych (WFEO) zaproponowała datę, która nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. (FSNT-NOT była jej członkiem-założycielem). Propozycja wspólnego dnia twórców techniki spotkała się z ogromnym  poparciem środowiska inżynierskiego w czasie tegorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne ok. cztery tysiące uczestników.

Podczas Kongresu dr Marlene Kanga, ówczesna Prezydent Światowej Federacji Organizacji Inżynieryjnych (WFEO), która zainicjowała obchody Światowego Dnia Inżyniera, podzieliła się spostrzeżeniem, że inżynierowie nie są zbyt dobrzy w promowaniu wartości inżynierii i wpływu, jaki inżynierowie i inżynieria mają na społeczeństwo. Światowy Dzień Inżyniera to wspaniała okazja, aby porozmawiać o tych aspektach i zaangażować społeczność lokalną w pracę inżynierów.

Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych. Wspólne święto będzie okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących przed twórcami techniki, o znaczeniu inżynierii dla zrównoważonego rozwoju, a także do podniesienia świadomości społecznej na temat twórczości technicznej.

Obchody Światowego Dnia Inżyniera to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej i szansa na zmianę świata na lepsze. Jest wiele do zrobienia, aby osiągnąć cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, aby zapewnić każdemu dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych, niezawodnej energii i innych podstawowych potrzeb ludzkich.

We wszystkich państwach jest nadal wiele do poprawy: należy zająć się skutkami zmian klimatycznych, kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym, naszymi rozwijającymi się miastami oraz wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją. Istnieje wiele możliwości i warto wykorzystać ten dzień, aby zaangażować młodych ludzi w myśl idei: Jeśli chcesz dokonać zmian na rzecz lepszego świata - zostań inżynierem.

 

Znaczenie roli inżyniera i inżynierii we współczesnym świecie jest kluczowe do zrozumienia istoty wspólnego święta twórców techniki. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy prof. Gong Ke, prezydenta Światowej Federacji Organizacji Inżynieryjnych na lata 2020-2021.

Wszyscy ludzie uznają, że nauka jest naprawdę piękna, ale to inżynieria sprawia, że piękno nauki jest nie tylko widoczne, ale i użyteczne. Inżynieria jest tym, co przekształca odkrycia naukowe w użyteczne przedmioty codziennego użytku, narzędzia, obiekty, budynki, zwłaszcza infrastrukturę transportową, wodną, elektryczną, informacyjną etc., napędzającą rozwój gospodarczy i społeczny, zapewniając lepsze życie ludziom na całym świecie.

Inżynierowie są praktykami inżynierii, którzy opracowują, produkują i konstruują wytwory materialne, wykorzystując naukę i najlepsze dostępne zasoby wiedzy oraz doświadczenia do rozwiązywania problemów w życiu ludzi i rozwoju społeczno-gospodarczym. Są oni aktywną częścią trwających rewolucji technologicznych i przemysłowych, a także znacząco przyczyniają się do zapewnienia zrównoważonej przyszłości.

Inżynieria odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, takich jak czysta woda i warunki sanitarne, przystępna cenowo i czysta energia, działania na rzecz klimatu, zrównoważone miasta i społeczności oraz inne obszary. Żadne z tych wyzwań nie mogłoby zostać rozwiązane bez rozwoju inżynierii i współpracy społeczności inżynierskiej. 

Z inicjatywy Światowej Federacji Organizacji Inżynieryjnych (WFEO), reprezentującej 100 krajów i ponad 30 milionów inżynierów, UNESCO ogłosiło 4 marca „Światowym Dniem Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju". To jest nasz dzień! 

Jest to pierwszy i jedyny międzynarodowy dzień, który poświęcony jest inżynierii i stanowi okazję do promowania tego zawodu, zwiększania świadomości jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju i zachęcania do niego następnego pokolenia inżynierów. Połączmy siły, aby świętować Światowy Dzień Inżyniera i zaangażujmy się aktywnie w realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby stworzyć lepszą przyszłość dla nas samych i naszych dzieci.

 

***

Obchody Światowego Dnia Inżyniera (4.03.2020):

  • centralne obchody organizowane przez WFEO odbędą się w Paryżu
  • krajowe obchody, organizowane przez FSNT-NOT, Politechnikę Poznańską i Politechnikę Warszawską, odbędą się w Poznaniu.

***

Organizatorzy liczą, że organizacje inżynierskie we wszystkich krajach, firmy, uniwersytety, ośrodki badawcze, krajowe uczelnie inżynierskie, zawodowe instytucje inżynierskie i organizacje pozarządowe, zaangażują się w obchody wspólnego święta twórców techniki!

***

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju oraz platformę do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej World Engineering Day for Sustainable Development

(www.worldengineeringday.net).

Komentuje Waldemra Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl