Inżynierskie wyzwania współczesności


09-03-2020 14:06:47

Z prof. dr hab. inż. Jerzym Barglikiem, prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, rozmawia Marek Bielski.

- W kwietniu ubiegłego roku został pan profesor wybrany na funkcję prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. Gratulując w imieniu redakcji i własnym, mam świadomość wielu wyzwań, jakie obecnie stoją przed środowiskami naukowo-technicznymi.

- Dziękuję za gratulacje. To dla mnie zaszczyt, ale też faktycznie niezwykle trudne wyzwanie. Wynika to przede wszystkim z wysoko ustawionej poprzeczki przez moich znakomitych poprzedników. Akademia Inżynierska w Polsce jest stowarzyszeniem działającym od 24 stycznia 1992 r., mającym obecnie status organizacji pożytku publicznego. Powstała z inicjatywy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT. Jej podstawową misją jest wspieranie rozwoju zaawansowanych technologii oraz transferu tych rozwiązań do praktyki przemysłowej. W tle jest nie mniej istotna konsolidacja, synergia środowiska inżynierskiego z przemysłu, uczelni, instytutów naukowych, instytucji rządowych, samorządów, organizacji pozarządowych. To współdziałanie powinno być niezwykle ważnym elementem rozwoju gospodarczego naszego kraju. Wspomnę w tym miejscu tylko o jednym z tych działań: seminarium naukowym zorganizowanym 11 grudnia 2019 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, poświęconym prof. Gabrielowi Narutowiczowi, inżynierowi o zacięciu społecznikowskim, z ciekawymi referatami kierownika Muzeum Politechniki Warszawskiej dr. Andrzeja Ulmera i miłośnika historii techniki prof. Dariusza Świsulskiego z Politechniki Gdańskiej. Seminarium zostało zorganizowane dokładnie w rocznicę zaprzysiężenia profesora na urząd Prezydenta RP. Podczas seminarium wręczono Medale Honorowe im. prof. Gabriela Narutowicza przyznawane na wniosek Kapituły działającej przy Akademii. Otrzymali je profesorowie: Stanisław Bolkowski, Mieczysław Hering i Dariusz Świsulski. Ale najbardziej spektakularnym wydarzeniem seminarium było nadanie godności członka honorowego Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Michałowi Kleiberowi, ministrowi nauki w latach 2001-2005, prezesowi PAN w latach 2007-2015, doradcy Prezydenta RP ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym w latach 2006-2010, Kawalerowi Orderu Orła Białego. Profesor jest członkiem Akademii od 2001 r. Jest dopiero szóstą osobą wyróżnioną nadaniem godności członka honorowego AIP. To bardzo, bardzo zasłużona nominacja.

- 4 marca 2020 r. po raz pierwszy obchodzony będzie jako Światowy Dzień Inżyniera….

- Tak. To bardzo cenna inicjatywa, mająca zwrócić uwagę decydentów na rolę inżyniera we współczesnym świecie, zachęcić młodych ludzi do podejmowania trudnych studiów na uczelniach technicznych. Podczas V Kongresu Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (World Federation of Engineering Organization WFEO)zorganizowanego w 20-22 listopada 2019 r. w Melbourne podjęto decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Inżyniera. Święto to będzie podkreślać rolę twórców techniki i znaczenie ich pracy dla społeczeństwa. Inicjatorzy jego ustanowienia podkreślili w sposób szczególny zadania dla środowiska inżynierów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Święto to będzie obchodzone corocznie, począwszy od 4 marca 2020 r. Będę uczestniczył w tym uroczystym dniu, podobnie jak wielu innych członków Akademii, w seminarium zorganizowanym z tej okazji przez Politechnikę Poznańską i FSNT-NOT. Główne uroczystości Światowego Dnia Inżyniera odbędą się w Paryżu, ale okolicznościowe imprezy z tej okazji będą miały miejsce na całym świecie, w tym także w wielu środowiskach inżynierskich w całej Polsce. Na przykład Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje przy współpracy Akademii Inżynierskiej w Polsce seminarium techniczne w Katowicach.

- Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce?

- Osoby zainteresowane gorąco zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Akademii, gdzie znajdują się wszystkie bieżące informacje o naszej działalności (https://akademiainzynierska.pl/). Publikowane są tam m.in. cykliczne wydawnictwa elektroniczne NEWSLETTERY. Aktualnie dostępne są cztery numery tego wydawnictwa. Można także kontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej aip@akademiainzynierska.pl. Serdecznie zapraszam.

- Kto może zostać członkiem Akademii?

- AIP zrzesza inżynierów o wybitnym, twórczym dorobku zawodowym. Statut przewiduje, że liczba członków naszej organizacji nie może przekraczać 300 osób. Jest to więc niewątpliwie organizacja o charakterze elitarnym. Członkostwo w AIP jest świadectwem uznania ze strony środowiska inżynierskiego. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Akademii osoby z udokumentowanym dorobkiem inżynierskim. Specjalne zaproszenie kieruję do inżynierów reprezentujących środowisko przemysłowe.

Na stronie internetowej Akademii dostępna jest ankieta kandydata w wersji edytowalnej. Panie i panowie inżynierowie chcący wstąpić do AIP mogą pobrać ankietę, wypełnić ją, dodać zdjęcie legitymacyjne (ewentualnie także załączniki) i odesłać wniosek w wersji edytowalnej oraz skan podpisanego wniosku na adres elektroniczny. aip@akademiainzynierska.pl. E-mail należy opatrzyć dopiskiem: deklaracja przystąpienia do AIP. Wniosek można także przekazać osobiście członkowi Akademii, które przygotuje krótką rekomendację kandydata. Przedstawiciel Akademii skontaktuje się z kandydatką/kandydatem w razie konieczności uzupełnienia ankiety lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dwóch członków Akademii, a następnie stanowisko w tej sprawie wyraża Rada ds. Członkostwa AIP. Ostatnim etapem procedury jest zatwierdzenie kandydatury przez Zgromadzenie Ogólne Akademii, które w głosowaniu decyduje o przyjęciu do Akademii. Zapraszamy do składania wniosków. Najbliższe Zgromadzenie Ogólne Akademii odbędzie się w maju 2020 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Informacja o dokładnym terminie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego ukaże się wkrótce na stronie internetowej.

- Dziękuję za rozmowę.

Komentuje Waldemra Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl