Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Andrzej Jakubiak, Andrzej Suchecki


09-03-2020 17:46:41

Andrzej Jakubiak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych. Jest członkiem Sekcji Mikrofal i Radiolokacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

W 1974 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. Ukończył też kursy zastosowań matematyki PAN z dziedziny programowania oraz statystycznej teorii decyzji. Na stażu w WZR RAWAR (1974) opracował oryginalne rozwiązanie przelicznika sinus-cosinus, które zostało opatentowane. Od 1974 r. pracownik naukowo-dydaktyczny PW.  W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 2001 r. doktora habilitowanego, a w 2002 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2014 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Autor lub współautor ponad 100 prac, w tym monografii, książek i skryptów. Autorska praca „Probabilistyczne metody wykrywania sygnałów na tle zakłóceń”, opublikowana w 2013 r., jest pierwszą z tej dziedziny monografią w języku polskim.

W latach był 1982-1986 pełnomocnikiem dziekana ds. studentów obcokrajowców PW. Kierował współpracą naukowo-dydaktyczną między Instytutem Telekomunikacji PW a Technische Universität Dresden. W latach 1991-1996 był dyrektorem Industrial Transfer Unit przy PW. Organizował jedne z pierwszych w Polsce praktyk zagranicznych w ramach programu TEMPUS. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (1990-1996). W 2002 r. został wybrany prorektorem ds. studenckich PW. Funkcję pełnił przez dwie kadencje. Jest współzałożycielem European University College Association (EUCA).

Prof. Andrzej Jakubiak zajmuje się też zagadnieniem nowoczesnych metod kształcenia inżynierów. Wdrożył tzw. elastyczny system studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. W 2016 r. został wybrany prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW. W latach 2005-2006 pełnił funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego Elektroniki i Telekomunikacji SEP. Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, społeczną, w tym na polu kultury, został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

mb

Andrzej Suchecki

Dr inżynier mechanik z Bielska-Białej, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1988). Kieruje Pracownią Badań Stanowiskowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. Jest wykładowcą akademickim oraz nauczycielem w szkole technicznej.

Pierwszym miejscem pracy inż. Andrzeja Sucheckiego był Zakład Doświadczalny w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Był tam konstruktorem, a następnie badaczem silników spalinowych. Uczestniczył w tym czasie w pracach związanych z rozwojem i badaniami silników o zapłonie samoczynnym T359 i T370. Pierwszy z nich był przedmiotem jego pracy magisterskiej.

W 1988 r. Andrzej Suchecki związał się z Ośrodkiem Badawczo- Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, obecnym Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Na początku uczestniczył w pracach związanych z rozwojem silników Fiat 126p oraz brał udział w uruchamianiu produkcji i rozwoju silników o zapłonie iskrowym: 704, 903 i SGE 0.9. Jednocześnie wykonał i obronił na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej pracę doktorską zatytułowaną: „Wpływ obróbki powierzchniowej tulei cylindrowej na parametry eksploatacyjne i ekologiczne doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym”.

Od 1990 r. dr inż. Andrzej Suchecki jest kierownikiem Pracowni Badań Stanowiskowych Silników w Zakładzie Badań Silników. Pod jego kierownictwem podlegająca mu hamownia silnikowa została rozbudowana o osiem nowych stanowisk (łącznie jest ich już dwadzieścia), całkowicie zmodernizowana i wyposażona w nowoczesne systemy pomiarowe, umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na światowym poziomie. Obecnie prowadzi wiele prac związanych z rozwojem silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym w wersji EURO 6d. Jest nauczycielem akademickim w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz prowadzi zajęcia w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz „CEC Polska”.

Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji.

hp

 

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl