Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Arkadiusz Kukliński


17-04-2020 19:36:20

Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz

Mgr inżynier elektryk po Politechnice Warszawskiej, działaczka Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie. Jedna z prekursorek stosowania informatyki w zarządzaniu sieciami elektroenergetycznymi.

Mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale gdy rozpoczęła studia na Politechnice Warszawskiej, na stałe związała się z Warszawą. Już w czasie pisania swojej pracy dyplomowej na kierunku sieci i układy energetyczne u prof. Jana Korzuchowskiego (dyplom w 1974 r.) rozpoczęła przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Praca dyplomowa dotyczyła zastosowania technik informatycznych w energetyce. Swoją wiedzę pogłębiała w latach 1974-1975 na studiach podyplomowych PW, które dotyczyły zastosowania technik cyfrowych.

Po studiach podjęła pracę w Zakładzie Energetycznym Okręgu Centralnego na stanowisku programisty, a następnie starszego programisty. Programowanie obliczeń inżynierskich było również jej zadaniem, gdy współpracowała z Państwową Dyspozycją Mocy.

Pracując w Zakładowej Dyspozycji Ruchu, jako inżynier do spraw informatyki, brała udział we wdrażaniu systemu sterowania siecią WN/SN on-Line. Związana z warszawskim systemem energetycznym wdrażała jeden z pierwszych w kraju systemów sterowania informacji przestrzennej (GIS) służący do ewidencji sieci i jej wizualizacji na mapie cyfrowej.

Ta ostatnia okazała się bardzo pomocna, gdy na kolejnym etapie swojej pracy zawodowej zajmowała się rozwiązywaniem kolizji infrastruktury miejskiej z urządzeniami elektroenergetycznymi oraz brała udział w koordynacji inwestycji na terenie miasta. Pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. systemów informatycznych w Zakładzie Energetycznym Warszawa Teren, wdrożyła scentralizowaną wersję modułu wspierającego realizację połączenia w Centralny System Informacji o Dystrybucji.

Od 2005 r. mgr inż. Miłosława Bożentowicz koncentruje się na działalności stowarzyszeniowej w Zarządzie głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pełniąc ostatnio tam funkcję członka Zarządu. hp

Arkadiusz Kukliński

Inżynier leśnik. Absolwent Technikum Leśnego w Tucholi i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Całe swoje zawodowe życie związał z gdyńskim Oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, gdzie w latach 1987-2008 pracował kolejno na stanowiskach: stażysty, asystenta taksatora, taksatora, starszego taksatora, taksatora specjalisty oraz kierownika pracowni urządzeniowej. W tym czasie uczestniczył w wykonaniu: planów urządzenia lasu, operatów glebowo-siedliskowych, opracowań fitosocjologicznych, inwentaryzacji przyrodniczych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody. Przez ponad dwie dekady, najpierw jako bezpośredni wykonawca, następnie jako kierownik projektów, poznał całe spektrum opracowań realizowanych w Biurze Urządzania Lasu.

W październiku 2008 r., po rozstrzygnięciu konkursu, objął stanowisko dyrektora Oddziału BULiGL w Gdyni. Kontynuując podstawową działalność Oddziału, poszukiwał nowych źródeł przychodu. W 2009 r. utworzył jedną z pierwszych w Polsce Pracownię Sozologiczną, która wykonuje: Plany Ochrony rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, Plany Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000, inwentaryzacje przyrodnicze, prognozy i raporty oddziaływania na środowisko, opracowania fitosocjologiczne, ekspertyzy rolno-środowiskowe w ramach PROW, projekty związane z zagospodarowaniem turystycznym oraz opracowania hydrologiczne i archeologiczne dla nadleśnictw.

Pod kierownictwem inż. Arkadiusza Kuklińskiego Oddział w Gdyni opracował plany urządzenia lasu, wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko, dla nadleśnictw położonych w granicach aglomeracji: trójmiejskiej i bydgosko-toruńskiej. W opracowaniach tych położono duży nacisk na zapewnienie realizacji społecznych funkcji lasu bez całkowitej rezygnacji z funkcji produkcyjnej.

W zarządzanym przez inż. Kuklińskiego gdyńskim Oddziale BULiGL od ponad dekady są prowadzone remonty nieruchomości. Gruntownie wyremontowano siedzibę Oddziału w Gdyni oraz siedzibę Wydziału Zamiejscowego w Toruniu, znacząco podnosząc ich walory estetyczne i funkcjonalne. hp

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl