Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2015": Paweł Anioł. Marek Bogusz


20-06-2015 13:53:40

Paweł Anioł

Młody inżynier geodezji, absolwent Politechniki Warszawskiej, geodeta zajmujący się przygotowaniem  przyszłych inwestycji w Biurze Geodezji i Nieruchomości Metra Warszawskiego. Do niedawna uczestniczył również w geodezyjnym nadzorze inwestorskim podczas budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.

Pierwsze kroki w zawodzie geodety stawiał jeszcze na studiach, jako asystent geodety, a później już jako geodeta, podczas budowy jednej ze strategicznych inwestycji drogowych w Warszawie – trasy mostu „Północnego” nazwanego później mostem im. Marii Skłodowskiej Curie. Praca przy tak złożonej, z geodezyjnego punktu widzenia, inwestycji pozwoliła mu zyskać cenne doświadczenie w nietypowych inwestycjach jak budowle mostowe.

Mgr inż. Paweł Anioł ukończył w 2010 r. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Jego praca dyplomowa dotyczyła geodezyjnego badania geometrii toru kolarskiego, jedynego w Polsce krytego obiektu do kolarstwa torowego (BGŻ Arena Pruszków). Podczas pisania pracy współpracował z zakładem materiałów budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, dzięki czemu bardzo dokładnie udało się określić parametry fizykochemiczne drewna użytego do budowy toru. Wnioski płynące z pracy dały administratorom obiektu cenne informacje dotyczące wpływu mikroklimatu panującego wewnątrz hali sportowej na subtelne, acz istotne zmiany geometrii powierzchni torowej.

W 2012 r. Paweł Anioł wspólnie z mgr. inż. Arkadiuszem Krukiem z Metra Warszawskiego współtworzył mapy będące przedmiotem wystawy pt. „Metro zmienia Warszawę”. Stworzone mapy przedstawiały zmiany zachodzące w zabudowie Warszawy na przełomie dziejów, na tle budowanych stacji metra. Poza artystycznym aspektem wystawy mapy te przyniosły budowniczym metra wiele informacji na temat tego, czego mogą się spodziewać podczas drążenia korpusów stacji centralnego odcinka drugiej linii Metra.

Interesują go sporty motorowe, informatyka i fotografia. hp 

 

Marek Bogusz

 Przyrodnik z podwarszawskiej Gminy Łomianki, absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Inżynier o specjalności ochrona przyrody i krajobrazu. Przeprowadził prace badawcze zbiorowisk roślinności szuwarowej, zarówno przywodnej jak i zanurzonej w okolicach Warszawy. Obecnie prowadzi badania porównawcze zbiorowisk roślinności w starorzeczach Bugu w rejonie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy w obszarze Natura 2000. Powstająca publikacja ma wykazać różnice w zanieczyszczeniu wód na Podlasiu i w aglomeracji warszawskiej.

Dużą uwagę poświęca drzewom, ich pielęgnacji i ochronie. Zainteresował się szczególnie ochroną kasztanowców przed aneksją szrotówka kasztanowcowiaczka, przybysza z Macedonii. Metoda mikroiniekcji przy zastosowaniu preparatu krajowego producenta zaowocowała znacznym wyeliminowaniem szkodnika z obszaru jego aktywności. Przykłady skutecznego działania metody można zaobserwować choćby w ogrodach Belwederu, Sejmu, a zwłaszcza Łazienek Królewskich.

W roku 1989 M. Bogusz przystąpił do Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, gdzie uzyskał uprawnienia inspektora nadzoru do spraw pielęgnacji i ochrony drzew. W VII kadencji władz, w latach 2009-2014, pełnił funkcję sekretarza generalnego.

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew jest organizacją pozarządową, skupiającą ludzi, którym nie jest obcy los drzew. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyka ratowania drzew ozdobnych. Zajmuje się kształtowaniem etyki zawodowej, dbając o wysoki poziom kwalifikacji swoich członków. Organizacja zajmuje się popularyzacją wiedzy o potrzebie ochrony drzew, ich wartości kulturowej oraz znaczeniu dla życia człowieka. W imieniu interesu publicznego i członków Towarzystwa występuje przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących ochrony drzew. Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT jest Stowarzyszeniem zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT. hp

                                                                                                                                

          

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl