Dyplomy i statuetki wreszcie wręczone!


25-07-2021 14:51:59

O wiosno! kto cię widział w naszym kraju,

Pamiętna wiosno pandemii, wiosno urodzaju!

O wiosno! kto cię widział, jak byłaś kwitnąca

Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,

Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!

- Te słowa Adama Mickiewicza z „Pana Tadeusza” oddają naszą obecną sytuację – stwierdził Janusz M. Kowalski, prowadzący XVII Galę „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego 2020”, która odbyła się 21 czerwca w Warszawskim Domu Technika. I dodał, że odbywa się ona w roku niezwykłym: 155-lecia istnienia „Przeglądu Technicznego”.

Rok pandemii, rok nadziei

Pandemiczne obostrzenia sprawiły, że w tym roku Sala Balowa WDT nie była pełna, a zebrani siedzieli w maseczkach (kto nie miał, to dostał). Laureatów, polskich twórców techniki, wielkich i małych twórców cywilizacji oraz gości powitała Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego”, prezes FSNT-NOT. Wśród nich m.in. Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnika Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

- Spotykamy się w roku 155-lecia „Przeglądu Technicznego”. Przytłaczają nas bieżące sprawy: pandemia, gospodarka, inflacja. Gnębią nas różne rzeczy. Niemniej wyobraźmy sobie, że 155 lat temu, po Powstaniu Styczniowym, niestety przegranym, zebrała się grupa ludzi i powołała tytuł „Przegląd Techniczny”. Uznali, że Polska się odrodzi, a świat przeżywa rewolucję przemysłową – powstają nowe wynalazki, rozwija się przemysł. Chcieli, aby Polacy byli przygotowani na niepodległość. „Przegląd Techniczny” pokazywał, co się w technice dzieje na świecie. Dlatego warto pamiętać o tych polskich inżynierach, którzy przyczynili się nie tylko do rozwoju cywilizacji w Polsce, ale również na świecie. Zapisali się złotymi głoskami w historii świata – zaapelowała Ewa Mańkiewicz-Cudny.

- Przez 155 lat, z małymi przerwami, m.in. z powodu wojen, „Przegląd Techniczny” odgrywał wielką rolę: zjednoczył inżynierów organizując ich Zjazdy, pokazywał jak powinien rozwijać się przemysł i wyglądać ma postęp. W latach 80. ub. wieku był tyglem – prekursorem przemian gospodarczych, gdy gospodarka centralnie planowana się załamała.

Wśród naszych laureatów są wybitne postacie polskiej techniki, polskiej gospodarki. A także wspaniali przemysłowcy i działacze społeczno-gospodarczy, tacy jakim był m.in. inż. Piotr Drzewiecki, pierwszy prezydent Warszawy po odzyskaniu niepodległości w 1918r. To jemu jest poświęcona otwarta przed chwilą wystawa.

Wszystkim laureatom, a szczególnie tegorocznym, gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Wysokie władze nie zawiodły

Pogratulował im też Prezydent RP w zamieszczonym obok okolicznościowym liście, który odczytał minister Andrzej Dera.

Wojciech Murdzek, inżynier elektronik, członek SEP, podziękował za troskę i kontynuowanie 155-letniej tradycji: aktywność w docieraniu z interesującymi informacjami do wszystkich środowisk inżynierskich. Życzył sukcesom tegorocznym laureatom, efektów z wykonywanej pracy, której mają jeszcze wiele do wykonania.

- W tych trudnych czasach społeczeństwo oczekuje, że wkrótce będą widoczne i zaproponowane rozwiązania, które pomogą gospodarce w wychodzeniu z kryzysu wywołanego przez pandemię. Nie musimy jednak gonić i naśladować, tylko możemy – wybierając kierunki aktywności rozwoju – być najlepszymi. I inni będą korzystać z dorobku polskiego inżyniera. Nasze dobre przygotowanie naukowe, dobrze wykształceni inżynierowie wzmacniają ten potencjał i możliwości.

Jako Ministerstwo żywimy głębokie przekonanie, że dzięki nauce będą się dynamicznie rozwijać i zajmować znaczące miejsca w międzynarodowych rankingach. Widzimy, że naukowcy – inżynierowie z całego świata przyjeżdżają, by brać udział w polskich projektach, wykorzystujących dorobek naukowy, ale też i myśl inżynierską, która jest najlepszym pomostem wiążącym naukę z wdrożeniami i przekładającymi się na konkretne zastosowania...

To efekt całego procesu kształcenia, na końcu którego jest coś, co poprawia jakość naszego życia i jego bezpieczeństwo. Niech laureaci będą takim doskonałym wzorem do naśladowania – determinacji we wdrażaniu nowych rozwiązań. Musimy dbać i pomagać, by młodzi inżynierowie korzystali z doświadczenia laureatów – inżynierów z ogromnym dorobkiem.

Zachęcam też inżynierów do podpowiadania nam, co zmieniać w systemie kształcenia, by rzeczywiście ścieżka między nauką a realną rzeczywistością była jak najkrótsza. By efekty państwa pracy były jak najszybciej widoczne.

Głos Diamentowego

Dyplomy i statuetki laureatom, których nazwiska opublikowaliśmy w majowym numerze PT, wręczali Ewa Mańkiewicz-Cudny, Andrzej Dera i Wojciech Murdzek.

Tytułem „Diamentowego Inżyniera 2020” został uhonorowany prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, mechanik, absolwent i rektor Politechniki Śląskiej (druga kadencja), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, współpracujący z wieloma ośrodkami przemysłowymi m.in. Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Fundacją Kardiochirurgii, współautor 18 patentów.

 Pogratulował wszystkim odbierającym nagrody i wyróżnienia. Podziękował za przyznanie mu tytułu „Diamentowego Inżyniera 2020”, a także FSNT-NOT za zorganizowanie Gali, która jest oddechem w pandemii.

- To dla mnie honor i zaszczyt. To także wielka radość i satysfakcja, ponieważ grono nie tylko ekspertów, ale przede wszystkim środowisko naukowo-techniczne zagłosowało za tymi nagrodami. Radość tym większa, że jest to nagroda czasopisma ze 155-letnią tradycją, które miało i ma ogromny wpływ na kształtowanie wielu pokoleń inżynierów i techników.

Bycie inżynierem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja. Przyjemność z tworzenia oraz kreatywność, która przekłada się na rozwój techniki i technologii, mające ogromny wpływ na postęp cywilizacyjny. Również pandemia pokazała, jak ważny jest wkład części naukowo-technicznej w zwalczaniu jej skutków. Oczywiście najważniejszą rolę odgrywają służby medyczne, ale wsparcie inżynierskie medycyny również ma istotne znaczenie w tej walce. Rola inżyniera w najbliższej przyszłości będzie coraz większa, ponieważ rozwój i postęp technologiczny mają ogromny wpływ na rozwój cywilizacyjny. Życzę Państwu i sobie, aby nasze środowisko naukowo-techniczne było w gronie kreatorów przyszłości - powiedział  prof. Arkadiusz Mężyk.

Miłe niespodzianki

Dla podkreślenia dostojnego jubileuszu naszego czasopisma postanowiliśmy przyznać 3 niepowtarzalne tytuły „Złotego Inżyniera 155-lecia PT”.

Miłą niespodzianką było wręczenie przez dr. inż. Piotr Szymczaka, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich, kwiatów i upominków uhonorowanym członkom tej organizacji. Otrzymali je: mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, mgr inż. Jacek Baurski, dr inż. Jan Strzałka i prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak.

Galę zakończył minirecital znanego pianisty Pawła Kowalskiego, występującego w wielu znanych salach koncertowych świata, który zagrał: „Nokturn B-dur op. 16 nr 4” Ignacego Paderewskiego, „Kołysankę” Krzysztofa Komedy z filmu Romana Polańskiego „Dziecko Rosemary”, kompozycje Wojciecha Kilara z filmu „Smuga cienia” Andrzeja Wajdy i Andrzeja Kurylewicza z serialu TVP „Polskie drogi” oraz trzy „Mazurki” i „Polonez As-dur Op. 53” Fryderyka Chopina.

Niestety, pandemiczny reżim sprawił, że tradycyjne „galowe przyjęcie” było symboliczną lampką wina, zagryzionego ciasteczkiem. Ale za niespełna rok XXVIII Gala, a więc…

boj.

 

Wśród powitanych przez Ewę Mańkiewicz-Cudny gości byli: prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, prof. Jerzy Barglik, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Jolanta Hibner, Senator RP, Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Karpiński, sekretarz miasta st. Warszawy, prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz dziekani, prodziekani i profesorowie uczelni technicznych, rolniczych i przyrodniczych, przedstawiciele Ministerstw i Urzędów, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

A także członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT: Adam Baryłka, Stefan Góralczyk, Michał Szota i Kamil Wójcik, prezesi i sekretarze stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT-NOT, przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT, prezesi, wiceprezesi, sekretarze generalni i członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz terenowych jednostek organizacyjnych, członkowie Komitetów Naukowo-Technicznych i agend FSNT-NOT, Magdalena Boruk-Daruk, prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT – wydawcy „Przeglądu Technicznego”, dr Jerzy Rożek, prezes Zarządu Warszawskiego Domu Technika.

I last but not least: przedstawiciele mediów i koledzy z redakcji PT, a także laureaci poprzednich edycji i laureaci XXVII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”.

***

Dla podkreślenia naszego jubileuszu postanowiliśmy jeszcze przyznać 3 tytuły „Złotego Inżyniera 155-lecia PT”, które otrzymali:

prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, elektronik po PW. Wybitny specjalista w dziedzinie przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych. Zajmuje się nowoczesnymi metodami kształcenia inżynierów. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW, działacz SEP;

mgr inż. Sławomir Kasprzak, mechanik po Politechnice Częstochowskiej. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, w którym działa najlepsza w Polsce szkoła techniczna – Technikum Mechatroniczne nr 1. Ekspert kształcenia modułowego, wieloletni członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej FSNT NOT.

dr hab. inż. Marek Roszak, prof. nzw. Politechniki Śląskiej, mechanik, dydaktyk na Politechnice Śląskiej, naukowiec Pol. Śl., promotor prac dyplomowych nagradzanych w wielu konkursach. Prezes Polskiego Forum ISO, audytor systemów jakości.

***

Jak rolę „Przeglądu Technicznego” widzi dr hab. inż. Marek Roszak, prof. Politechniki Śląskiej, Złoty Inżynier 155 lecia PT:

Szeroko rozumiana działalność inżynierska charakteryzuje się dynamicznością zmian, której tempo odczuwamy na co dzień. Inżynier musi ciągle doskonalić swój warsztat pracy w zakresie wiedzy i umiejętności, ale także w poszukiwaniu inspiracji do podejmowania działań na rzecz doskonalenia warsztatu pracy w obszarze prowadzonej działalności.

Niezwykle ważnym w powyższym aspekcie jest dostęp do aktualnych informacji ale także promowanie podmiotów gospodarczych i osób, które są twórcami, wdrożeniowcami, użytkownikami czy badaczami różnych obszarów aktywności inżynierskiej. Promocja myśli technicznej – w szczególności krajowych inicjatyw, jak i propagowanie sukcesów i wskazywanie na krajowy dorobek działalności inżynierskiej – stanowi treść „Przeglądu Technicznego”. Szczególnie ważny jest aspekt interdyscyplinarności zagadnień poruszanych na łamach tego najstarszego technicznego czasopisma w Polsce.

„Przegląd Techniczny” dla inżynierów powinien być inspiratorem zmian na lepsze w duchu kaizenowskiego doskonalenia!

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl