Polscy przedsiębiorcy nie tylko myślą o przyszłości, ale ją tworzą


25-07-2021 15:35:46

Na pytania Redakcji odpowiada Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP

- Jak polski sektor MŚP wygląda pod względem innowacyjności? MŚP miały w tym obszarze dużo do nadrobienia. Przeważały udoskonalenia i modernizacje znanych technologii. Czy to się zmienia?

- Współczesny świat ciągle się zmienia i wymaga zmian również od przedsiębiorców. Polski sektor MŚP ma ich za sobą wiele. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że ciągły rozwój jest konieczny, aby nie zostać w tyle. bardzo dobrze rozumieją, jak ważną rolę w krajowym i globalnym wyścigu gospodarczym odgrywają innowacje, cyfryzacja i podążanie za najnowszymi trendami.

Według danych GUS przywołanych w naszym „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” za 2021 rok, w Polsce 15,5% firm wdraża innowacje. Dane te nie obejmują mikrofirm, więc ostateczny udział innowatorów musi być większy, chociażby z tego powodu, że te podmioty korzystają z publicznego wsparcia na b+r+i.

Ambicją Agencji jest to, aby te statystyki systematycznie rosły. Żeby tak się stało, niezbędne są środki. Na przedsiębiorców chcących opracowywać lub zakupić innowacyjne rozwiązania czekają dotacje z funduszy krajowych i unijnych. W ich dystrybucji uczestniczy oczywiście również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasze konkursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy ciągle zaskakują i inspirują nas swoimi wizjami.

- Jaka jest rola PARP w podnoszeniu innowacyjności polskich firm? Czy można mówić o wzroście świadomości tej roli wśród przedsiębiorców?

- Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi tego, że mogą liczyć na wsparcie PARP m.in. poprzez dotacje dostępne w konkursach. W okresie pandemii zaobserwowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania naszą ofertą. Nawet w trudnych czasach przedsiębiorcy planują nowe inwestycje i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w firmach. Agencja wspiera rozwój innowacji na wiele sposobów. Jednym z nich jest jeden z naszych najpopularniejszych konkursów promującym innowacje są „Badania na rynek” .który promuje innowacyjne inicjatywy. Kolejnym przykładem może być również konkurs „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Jego głównym celem było wyłonienie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają poziom cyfryzacji w firmach. Takie Tego typu wsparcie chcemy rozszerzyć w ramach nowego konkursu „Bony na cyfryzację”, finansowanego ze środków EU-React. Kwestia cyfryzacji jest już dla nas bardzo istotna, a jej znaczenie będzie rosnąć w budżetach konkursowych PARP – to pewne.

- Jak PARP wspiera działalność B+R polskich MŚP?

- Każda forma działalności, która wykorzystuje badania naukowe i prace rozwojowe niesie ze sobą ogromny potencjał, który chcemy wspierać. Zwiększanie zasobów wiedzy jest niezbędne, aby nadążać za światowymi trendami. W naszej ofercie było i jest wiele opcji dla twórczych przedsiębiorców z sektora „B+R”, którzy chcą się rozwijać dzięki nauce. Konkursy: „Badania na rynek”, „Bony na innowacje”, „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, „Design dla przedsiębiorców” to przykłady działań, które cieszyły się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zakończył się nabór w pilotażowym konkursie „Przemysł 4.0”, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem. Przedsiębiorcy mogą wziąć obecnie udział m.in. w konkursie „Granty na eurogranty”, dla firm ubiegających się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu w ramach jednego z programów UE. Wkrótce podamy na stronach PARP również szczegóły wspomnianego konkursu „Bony na cyfryzację”. szczegóły będą dostępne na stronach PARP.

- Niedawno odbyła się uroczysta gala konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jaka jest recepta na sukces? Czym się odróżnił tegoroczny konkurs od poprzednich?

- Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to ponad 20 lat wspaniałej historii. Wszystkie zgłoszone w tym czasie wyroby i technologie były wyjątkowe. W XXIII edycji konkursu złożono rekordową liczbę projektów – aż 219, które rywalizowały o nagrody główne oraz wyróżnienia. To bardzo optymistyczny sygnał świadczący o tym, że Polacy nie tylko myślą o przyszłości, ale również ją tworzą. Ten rodzaj rywalizacji jest szczególny – każdy z projektów niesie ze sobą inspirację do działania dla innych. Pandemia koronawirusa w jakimś sensie przypomniała wszystkim o kruchości ludzkiego życia. Dlatego w tym czasie szczególnym optymizmem napełniają innowacje medyczne, jak innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc VENTIL czy szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 FRANKD – projekty, które zdobyły dwie z trzech głównych nagród w konkursie. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem – skorzystamy z tego wszyscy.

- PARP to nie tylko wsparcie finansowe, to również solidna baza wiedzy. Jak przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać? Co w tej bazie wiedzy może być najbardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców?

- Zgadza się, Agencja oferuje wiele możliwości podnoszenia kompetencji. Jedną z kluczowych pozycji w naszej ofercie jest „Akademia PARP” oferująca bezpłatne szkolenia online. Niedawno świętowaliśmy 50 tysięcy kursów ukończonych za jej pośrednictwem. Akademia PARP oferuje ponad 30 kursów z dziedzin, takich jak: finanse, prawo, zarządzanie, marketing oraz kompetencje osobiste. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy: „Jak założyć własną firmę”, „Media społecznościowe w biznesie” i „Umiejętności interpersonalne”. W tym miejscu Nie można pominąć również Bazy Usług Rozwojowych, która zawiera kilkadziesiąt tysięcy ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu. W samym 2020 roku platforma BUR odnotowywała średnio 75 tys. odsłon dziennie. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i realizować ambitne cele w swojej karierze. Wiele usług przewiduje Warto wspomnieć, że w przypadku wielu usług można liczyć na dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy czytelników „Przeglądu Technicznego” do skorzystania z bardzo szerokiej oferty PARP.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl