Parlament 434 milionów. Bioróżnorodność zagrożona. Certyfikaty COVID


25-07-2021 21:27:26

Bioróżnorodność zagrożona

Naukowcy biją na alarm w kwestii stanu przyrody. W świetle najnowszego raportu międzynarodowej organizacji IPBES bioróżnorodność na świecie zagrożona jest w stopniu dotychczas niespotykanym w historii, a na wyginięcie narażonych jest milion gatunków. Jedną z wielu konsekwencji pogarszającej się sytuacji może być negatywny wpływ na przyszłe bezpieczeństwo żywności.

8 czerwca europarlamentarzyści poparli rezolucję pt. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia” (515 głosami za, 90 przeciw i 86 wstrzymującymi się) dotyczącą obecnego kryzysu różnorodności biologicznej w Europie i na świecie.

Eurodeputowani postulują zawiązanie porozumienia na wzór paryskiej konwencji klimatycznej. Dogodnym terminem byłaby tegoroczna konferencja ONZ w październiku.

W przyjętej rezolucji przewiduje się rozplanowanie działań w celu odbudowy i ochrony ekosystemów do 2050 r., wydatki natomiast wyniosłyby 20 mld rocznie.

Pomimo faktu posiadania obecnie przez UE największej na świecie sieci chronionych terenów, proponowane jest objęcie ochroną do 30% powierzchni Unii, z czego trzecia część miałaby być jeszcze mocniej – niż dotychczas - chroniona. Posłowie postulują także dążenie do rozszerzenia statusu gatunku chronionego o kolejne 30% gatunków i siedlisk dotąd nieobjętych ochroną. Ekologizacja ma dotyczyć również obszarów miejskich, w zakresie m.in. minimalnej liczby „zielonych” dachów.

Postulaty dotyczą również utrzymania zakazu używania glifosatu po 2022 r. oraz wprowadzenie zakazu używania chemicznych pestycydów. Posłów niepokoi obecny stan owadów zapylających, planowane jest zatem wzmocnienie inicjatyw przeciwdziałania ich wymieraniu.

Europosłowie nakreślili obszary najmocniej wpływające na bioróżnorodność: zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz, bezpośrednie wykorzystywanie organizmów, zmianę klimatu, zanieczyszczenia oraz inwazyjne gatunki obce.

 Certyfikaty COVID

Na posiedzeniu plenarnym 9 czerwca przegłosowano dwa nowe rozporządzenia dotyczące unijnych certyfikatów COVID (obywatele Unii – wyniki głosowania: 546 za, 93 przeciw, 51 wstrzymało się; obywatele państw trzecich – 553 za, 91 przeciw i 46 wstrzymało się). Dokumenty (cyfrowe lub papierowe, ale zawsze z kodem QR) mają być honorowane w krajach członkowskich, a system będzie obowiązywać od 1 lipca br. przez 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że nie jest on warunkiem swobodnego przemieszczania się.

Certyfikaty dotyczą trzech sytuacji: zaszczepienia, przejścia choroby oraz negatywnego wyniku testu. Mają być wydawane bezpłatnie przez władze krajowe. Powszechnie honorowane mają być szczepienia preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencją Leków, a kraje członkowskie mogą zdecydować o akceptowaniu certyfikatów zaszczepienia preparatami wydawanymi w oparciu o krajowe procedury zatwierdzania szczepionek lub też zaakceptowanymi w trybie nadzwyczajnym przez WHO.

Posiadacze certyfikatów nie będą musieli podlegać dodatkowym ograniczeniom jak kwarantanna, samoizolacja i testy – o ile dowody naukowe nie będą świadczyły za takim rozwiązaniem.

Eurodeputowani apelują o niedrogie powszechne testy – kraje członkowskie zachęcane są do podjęcia odpowiednich działań, a sama KE (na wniosek Parlamentu) przeznaczy na testy 100 mln euro z instrumentu n.rz. wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Parlament wzywa także do czasowego zniesieniu patentu na szczepionkę przeciw COVID-19. 10 czerwca przyjęto rezolucję (355 głosów za, 263 przeciw i 71 wstrzymujących), w której proponuje się rozpoczęcie odpowiednich negocjacji. Problem wciąż niewystarczających dostawy i braku dostępu do przystępnych cenowo preparatów mogłoby rozwiązać czasowe uwolnienie patentów  i zniesienie barier eksportowych.

Oprac. ab

                                                  Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl