Jan F. Lemański - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: DZIAŁACZ STOWARZYSZENIOWY


29-03-2022 20:39:48

Gospodarka obiegu zamkniętego od ponad 50 lat znana jest także w Polsce specjalistom inżynierii sanitarnej/inżynierii środowiska, np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (tzw. odnowa wody ze ścieków),a pośrednio stosuje się to np. na ujęciach wody z rzeki Warty (która do niedawna) była w okolicach Poznania praktycznie oceniana jako ścieki - przez tzw. sztuczną infiltrację wody z Warty na stawy infiltracyjne i ponowne jej ujęcie przez studnie wokół tych stawów, ujmowana - jako „sztuczna woda podziemna” i tzw. lewarami (metodą podciśnienia) przenoszona na stację uzdatniania. Idea jest więc stara, a nowa dla polityków i społeczeństw. Omawialiśmy to na seminariach szkoleniowych i konferencjach już w latach 60/70 ub. stulecia jako hipotetyczne zamknięte obiegi wody i ścieków w miastach. Także w zakresie gospodarki odpadami, np. w Holandii już w 1990 r tylko 5% odpadów składowanych było na składowisku, a reszta ponownie wykorzystywana w różny sposób (recykling). Ekologia to w pewnym sensie idea ochrony środowiska, głównie przyrody, już nie uznawana przez władze jako „fanaberia nawiedzonych” tylko absolutna konieczność. My specjaliści inżynierii sanitarnej/inżynierii środowiska - stosujemy to w praktyce i nazywa się to inżynieryjną ochroną środowiska! Wymyśliłem w 2019 r, a zrealizowaliśmy to w 2020/21 r., jako O/Wlkp. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Poradnik ”Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych”- wplata się on w ideę ”Zielonego Ładu”, który niedawno ogłosiła UE, dla ratowania klimatu. 21.02.2022 r. przekazaliśmy to dzieło liczące blisko 300 str. do elektronicznego opublikowania w systemie zamkniętym, planuję upublicznienie tego (darmowe), do powszechnego użytku w nieodległym czasie-podkreślone jest na stronie tytułowej, że jesteśmy członkiem FSNT NOT.

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl