UP_PTI


29-09-2022 21:30:13

Urząd Patentowy RP oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne zapraszają na konferencję

pt. „Ochrona własności intelektualnej w teleinformatyce”

27 września 2022 r., w godz. 10:00-15:30, w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie

 Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła praw własności intelektualnej w elektronicznym środowisku informacyjnym oraz funkcjonowania systemu ochrony dóbr niematerialnych w warunkach postępującej cyfryzacji.

Konferencję rozpocznie wykład Pani Prezes UPRP, Edyty Demby-Siwek pt. „Strategiczne wykorzystanie wartości intelektualnej w teleinformatyce”. Przedstawiciele Urzędu opowiedzą również o „Ochronie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w świecie cyfrowym”.

Całość wydarzenia podsumuje debata ekspercka pt. „Patentowanie w teleinformatyce – stan na dziś i rekomendacje na jutro”. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), uczelni oraz przedsiębiorców z branży IT.

 Rejestracja trwa do 22 września pod podanym linkiem: https://uprp.gov.pl/pl/form/konferencja-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-teleinformatyce

Uwaga! Link do rejestracji udostępniany jest wyłącznie instytucjom / podmiotom zaproszonym do udziału przez współorganizatorów wydarzenia, którzy drogą mailową otrzymają zaproszenie od Urzędu Patentowego RP lub Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Liczba miejsc ograniczona! Wstęp bezpłatny.

Konferencja nie będzie transmitowana on-line. Organizatorzy przewidują nagrywanie wydarzenia w celu umożliwienia odsłuchania konferencji po jej zakończeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Patentowym RP: Katarzyna.Cichocka@uprp.gov.pl

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl