Ekologiczny Mistrz techniki


22-02-2016 17:35:35

Rosnące zapotrzebowanie na surowce mineralne skutkuje coraz bardziej intensywną eksploatacją złóż. Niestety surowce mineralne są praktycznie nieodnawialne. Stopnione wyczerpywanie się kopalin użytecznych mobilizuje środowisko naukowo-techniczne do opracowania nowych technologii i stosowania najbardziej wydajnych metod wzbogacania kopalin.

Dokładnie w dniu 70-lecia powstania Naczelnej Organizacji Technicznej, 12 grudnia 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu MISTRZ TECHNIKI NOT (relację z jubileuszowej uroczystości zamieściliśmy w PT 1’16). Konkurs organizowany przez FSNT-NOT ma wieloletnią i piękną tradycję. Edycja Mistrz Techniki 2014/2015 odbyła się pod patronatem ministra gospodarki. Komisja konkursowa przyznała jeden tytuł oraz trzy wyróżnienia.

Tytułem Mistrz Techniki zostało nagrodzone rozwiązanie “Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych". Członkowie zespołu autorskiego reprezentują Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oddział zamiejscowy w Katowicach - Zakład Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego. W skład zespołu wchodzą: dr. hab. Ireneusz Baic, prof. Wiesław Blaschke, Mirosław Cholewa, Andrzej Fraś, dr Bronisław Gaj, dr. hab. Stefan Góralczyk oraz Józef Szafarczyk.

Jak wyjaśnia członek zespołu, prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke, przedmiotem pracy był sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych z jednoczesnym określeniem kierunków gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych, znajdujący zastosowanie w procesie produkcji węgla handlowego. Elementem pracy był też układ urządzeń technologicznych do realizacji tego procesu. Istota sposobu polega na tym, że po wstępnym rozdzieleniu frakcji grubych i skały płonnej, przynajmniej część frakcji drobniejszych poddaje się wzbogacaniu powietrznemu w celu wydzielenia skały płonnej oraz produktu użytecznego energetycznie. Produkt ten następnie dodaje się do asortymentów handlowych lub wzbogaca w procesach na mokro, gdy odbiorcy poszukują produktów o niskiej zawartości popiołu i siarki - tłumaczy profesor. Zastosowanie rozwiązania, polegającego na wzbogacaniu węgla kamiennego z wykorzystaniem powietrznych stołów koncentracyjnych, upraszcza obecnie stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne. Wyeliminowano lub znacznie ograniczono problemy, wynikające ze wzbogacania metodą na mokro, zapewniono możliwość uzyskania dużej ilości skały płonnej oraz obniżono koszty inwestycyjne i ruchowe przeróbki tego typu surowców.

Uhonorowana tytułem Mistrz Techniki technologia pozwala na efektywne odkamienianie i odsiarczanie węgla, produkcję wysokojakościowych ekologicznych paliw kwalifikowanych, odzyskiwanie węgla z odpadów zdeponowanych w środowisku, a także na wykorzystanie produktów odpadowych jako substytutu kruszyw naturalnych. Stosuje się je w pracach drogowych i inżynieryjnych oraz jako materiał do wypełniania pustek poeksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu nagrodzonej metody ograniczane są koszty produkcji energetycznych asortymentów handlowych, minimalizowane jest zużycie wody i energii, mniejsza jest też liczba stosowanych instalacji i urządzeń. ab

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl