Felieton. Polityka i biznes


22-02-2016 17:48:06

Mówi się często, że polityka powinna trzymać się jak najdalej od biznesu. Polityczne ingerencje w sferę przedsiębiorczości przynoszą zazwyczaj negatywne skutki. Od tej zasady jest jednak wyjątek – promocja i tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju kontaktów międzynarodowych polskiego biznesu. Tutaj wsparcie ze strony polityków jest jak najbardziej wskazane. Niedawnego w KIG odbyło się Polsko–Chorwackie Forum Gospodarcze, zorganizowane przy współpracy z Chorwacką Izbą Gospodarczą, Ambasadą Chorwacji w Polsce oraz Polsko-Bałkańską Izbą Handlową.  Uczestnikami było ponad 250 chorwackich i polskich przedsiębiorców oraz organizacji biznesu z obydwu krajów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ambasad krajów bałkańskich, konsulowie honorowi obydwu krajów. Najważniejszymi gośćmi oficjalnej części spotkania była prezydent Chorwacji pani Kolinda Grabar – Kitarović oraz prezydent Andrzej Duda.

W składzie grupy biznesu chorwackiego, która towarzyszyła wizycie Pani Prezydent, znajdowały się największe firmy z branż: energetycznej, kolejowej, przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i meblowego, maszynowego, farmaceutycznego, turystyki, logistyki.

W oficjalnych wystąpieniach wspomniano o dynamicznie rozwijającej się współpracy (w ub. r. eksport, jak i import wzrosły o kilkadziesiąt procent). Mówiono o inwestycjach: polskiej firmy w Porcie Rijeka, nowoczesnej fabryce szkła fasadowego w Chorwacji, a także o umowie o strategicznej współpracy kolejowej z PKP Cargo i planowanej inicjatywie „Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”, która ma przynieść korzyści w postaci wykorzystania do wymiany handlowej portu w Rijece i polskich portów oraz rozwija kwestie transportowe na osi północ – południe.

Celem Forum było stworzenie możliwości kontaktu polskich i chorwackich firm, dlatego zakończyła je sesja spotkań B2B. Wspominam o tym wydarzeniu, ponieważ jest doskonałym przykładem, w jaki sposób polityka może w pozytywnym sensie wspierać biznes. Miło było obserwować, gdy – zarówno pani prezydent Chorwacji, jak i prezydent Duda – z zaangażowaniem i szczerze, a nie „pod publiczkę” mówią o rozwijaniu kontaktów między przedsiębiorcami.  Co ważne, biznesmeni zupełnie inaczej podchodzą do rozmów ze swoimi partnerami z innych krajów, kiedy widzą, że spotkaniu patronują i uczestniczą w nim najważniejsze osoby w ich państwach. Takiego rodzaju wsparcia nigdy za dużo.

Andrzej Arendarski, prezes KIG

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl