Giełda wynalazków i projektów. Dostrzec, zasilić


22-02-2016 17:51:41

Przed kilkoma laty poruszenie wzbudził projekt INDECT, koordynowany przez Katedrę Telekomunikacji AGH i prowadzony we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Jest to „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim". Na jego realizację przeznaczono 15 mln euro, z czego 75% - ze środków UE.

System miał służyć do rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw, takich jak internetowa pornografia dziecięca, handel ludzkimi organami czy terroryzm. Miały to umożliwić m.in. czujniki wbudowywane w kamery monitoringu miejskiego. Wówczas czołową rolę AGH w tym projekcie uznano za sukces: przy Indect współpracowało 17 podmiotów z wielu państw Europy - uczelni, instytucji i firm, a wdrożeniem interesował się EUROPOL i policje kilku państw. AGH projekt zakończyła, zawierając w nim wiele pożytecznych rozwiązań, lecz wystąpiły protesty kilku środowisk podejrzewających, że Indect stanie się narzędziem inwigilacji policyjnej do nękania niewinnych ludzi. Niezależnie od tej reakcji, rozwiązania projektu zostały docenione przez fachowców i nagradzane na wystawach innowacji.

Auto się nie ukryje

Zespół prof. Andrzeja Dziecha z Katedry Telekomunikacji dał o sobie znać w 2015 r., zdobywając nagrody za inne rozwiązania. System inteligentnego monitoringu IdentCar zorientowany jest na identyfikację pojazdów poprzez rozpoznawanie modeli, producentów oraz numerów rejestracyjnych. Pozwala na wyszukiwanie w materiałach z monitoringu, również w czasie rzeczywistym (na podstawie obrazu rejestrowanego przez kamerę), pojazdów, które brały udział w danym wykroczeniu lub przestępstwie. Na tej podstawie IdentCAR może pomóc policji wytypować potencjalnych sprawców. Ucieczka sprawców wykroczeń z miejsca zdarzenia jest nagminna. Często pozostają bezkarni. IdentCar może położyć temu kres.

Co na fotografii?

Równie ciekawy wydaje się być Instreet 2 - algorytm pozwalający na określenie lokalizacji, w której zrobiono zdjęcie, jedynie na podstawie treści tego zdjęcia. Często w trakcie śledztwa policyjnego i zbierania dowodów analizowane są fotografie, których tło i okoliczności mają istotne znaczenie. Aby takie zdjęcie zlokalizować za pomocą algorytmu Instreet 2, wystarczy zaznaczyć na nim charakterystyczny motyw architektoniczny, przyrodniczy lub napis. Algorytm analizuje i porównuje zaznaczony fragment z bazą wzorców, proponując jedno lub kilka wariantowych rozstrzygnięć. Algorytm może znaleźć zastosowanie wśród archiwistów badających zasoby fotograficzne, biografów słynnych postaci czy też po prostu internautów-hobbystów. Instreet 2 to rozszerzenie algorytmu Instreet, który został nagrodzony złotym medalem targów INNOVA w Brukseli oraz złotym medalem Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców

Korki mniej dolegliwe

System wspomagania zarządzania ruchem drogowym wykorzystuje analizę obrazu z kamer do rozładowania korków. Wideo detektor wykrywa pojazdy w ruchu, znajdujące się we wcześniej zdefiniowanych obszarach. Po instalacji kamer niezbędne jest prawidłowe określenie obszarów kolejek (w postaci wielokątów) oraz linii, podzielonych na odcinki, na których zachodzi zliczanie pojazdów. Po przeprowadzeniu dodatkowej kalibracji możliwe jest szacowanie prędkości pojazdów na liniach pomiarowych. W zależności od istniejącej infrastruktury analiza obrazów może odbywać się lokalnie lub strumienie wideo mogą być transmitowane do centrum obliczeniowego. Pozwoli to na optymalne sterowanie ruchem w różnych porach dnia, ruch ten bowiem radykalnie się zmienia i nie da się go podporządkować sztywnemu schematowi.

Ceramiczne ogniwa wodorowe

Z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji pochodzi też wyróżniana medalami w 2015 r. bateria ogniw paliwowych autorstwa dr inż. Barbary Dziurdzi i dr. inż. Zbigniewa Magońskiego. Bateria składa się z ceramicznych ogniw paliwowych SOFCs (Solid Oxide Fuel Cells - ogniwa z zestalonym elektrolitem tlenkowym). Elektrolit ciekły został w nich zastąpiony ceramiczną membraną przewodzącą jony tlenu, zbudowaną z dwutlenku cyrkonu. Mają one specjalną anodę składającą się z centralnej struktury anodowej oraz dwóch funkcjonalnych warstw trwale dołączonych do obu stron struktury. W niej wykonane są mikrokanały rozprowadzające i dostarczające paliwo (wodór). Ogniwa są w całości ceramiczne bez metalowych łączników. Poszczególne ogniwa są od siebie oddzielone za pomocą elastycznych pierścieniowych separatorów, które umożliwiają także transfer płynów, czyli dostawę wodoru oraz odprowadzenie produktów reakcji. Dzięki obwodowym nacięciom możliwa jest adaptacja płaszczyzny kontaktowej separatora do płaszczyzny ceramicznej płytki w miejscu styku, co dopuszcza szerszy margines tolerancji dla odkształceń płytek ceramicznych ogniw. Mała wartość pojemności cieplnej cienkich struktur ceramicznych ogniw, pomiędzy którymi wymusza się dodatkowo cyrkulację powietrza, umożliwia znaczne skrócenie procesu rozruchu baterii. W przypadku baterii o mocy 2 kW czas rozruchu będzie krótszy niż 1 h. Znajdą one zastosowanie w elektrowniach stacjonarnych i urządzeniach CHP, czyli mikrogeneratorach prądu i ciepła, które są przyszłością małej energetyki.

jaz.

 

 

 

 

 

Innowacyjne ogniwo skonstruowane na uniwersytecie Maryland (USA) o mocy aż 25 kW (w planach - 80 kW).

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl