Mgr inż. Wiesława URZĘDOWSKA


06-03-2016 14:28:38

„Złoty Inżynier 2015” w kategorii „Ekologia”

Społeczna odpowiedzialność to termin, który w ostatnich latach zyskał niemałą popularność i powszechną akceptację. Tę szczytną ideę, niezależnie od czasu, o jakim mówimy, inżynier zawsze przekłada na konkretne działania, wnosząc osobisty wkład w codzienne budowanie nowej innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, uwzględniającej interesy ochrony środowiska. W moim przypadku weryfikowanie zdobytego wykształcenia inżyniera odbywało się w Instytucie Technologii Nafty, obecnie Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Dostałam dużą samodzielność działania z jednej strony, a z drugiej możliwość współpracy w interdyscyplinarnych zespołach doskonałych fachowców i wspaniałych ludzi.

Projekty badawcze zaowocowały 23 innowacyjnymi opatentowanymi rozwiązaniami w zakresie technologii paliw silnikowych, dodatków do ich uszlachetniania oraz olejów silnikowych, wdrożonych w praktyce przemysłowej. Efektem tych prac było połączenie jakości produktów trafiających na rynek konsumencki z optymalnym wykorzystaniem surowców, z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko przy równoczesnym zapewnieniu zysku ekonomicznego ich producentom.

W ramach konsultacji społecznych angażuję się również na rzecz tworzenia aktów prawnych, dotyczących paliw i biopaliw, ich jakości i jej monitorowania, aby przystosowując je do standardów europejskich, zabezpieczały ochronę konsumenta. Obecnie, wchodząc w skład zarządu instytutu, mam również wpływ na kreowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w miejscu pracy.

Odpoczywam przy muzyce, z dobrą książką, najlepiej blisko natury.

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl