Dr Andrzej Talarczyk


06-03-2016 14:37:16

„Srebrny Inżynier 2015” w kategorii „High-Tech”

W odróżnieniu od większości laureatów nie ukończyłem studiów politechnicznych, lecz jestem uniwersyteckim biologiem. To wykształcenie dało mi kompleksową wiedzę przyrodniczą oraz solidne podstawy do rozumienia otaczającego świata ożywionego i zjawisk w nim zachodzących, a przez to, że biologia jest jedną z nauk ścisłych, także niezbędnej dyscyplinę myślową podczas rozwiązywania praktycznych problemów.

Moją specjalizacją stała się biologia molekularna i inżynieria genetyczna, w tym kierunku podjąłem pracę naukową. Jednocześnie moje zainteresowania techniczne ciągnęły mnie w stronę informatyki - programowania, inżynierii systemów i sieci komputerowych. 

To połączenie informatyki z ogólnym wykształceniem przyrodniczym okazało się dla mnie drogą do leśnictwa – dziedziny wiedzy jak najbardziej praktycznej, z tradycjami, a jednak w ostatnim czasie podlegającej zmianom na skutek postępu naukowego i rozwoju techniki. Leśnictwo to cały czas klasyczna dziedzina wiedzy o sposobach hodowli lasu, jego użytkowaniu, pielęgnacji i ochronie, ale pojawiają się w nim zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod zarządzania gospodarką leśną i zbierania informacji o ekosystemach leśnych.

Mam wrażenie, że moje interdyscyplinarne zainteresowania i doświadczenie mogą być źródłem nieco odmiennego spojrzenie na problematykę współczesnego leśnictwa. W rozwoju każdej dziedziny wiedzy bardzo ważny jest dopływ świeżych idei spoza tradycyjnych – arbitralnie przecież wyznaczonych – granic danej dyscypliny. To połączenie wykształcenia przyrodniczego, informatyki i zarządzania daje mi wiele satysfakcji zawodowej, a to, co robię z moim zespołem jest – mam nadzieję – z korzyścią dla polskiego leśnictwa.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl