Dr Roman Warzecha


06-03-2016 14:38:11

„Srebrny Inżynier 2015” w kategorii „Nauka”

Moją największą życiową pasją jest rolnictwo. Całą karierę zawodową związałem z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k. Warszawy. Tutaj też uzyskałem tytuł doktora nauk rolniczych.

Jako początkujący naukowiec znalazłem się na stażu w Międzynarodowym Centrum Hodowli Pszenicy i Kukurydzy (CIMMYT) w Meksyku, gdzie poznałem dr. Normana Borlauga, laureata pokojowej nagrody Nobla, twórcę tzw. „zielonej rewolucji”, człowieka o największych w historii ludzkości zasługach w walce z głodem na świecie. Wywarł na mnie ogromny wpływ i do dzisiaj jest dla mnie źródłem inspiracji w pracach badawczych. Podejmując badania, zawsze staram się widzieć ich końcowy efekt na polach polskich rolników.

Za wyhodowanie i wdrożenie do praktyki wczesnych odmian kukurydzy zostałem wyróżniony nagrodą ministra rolnictwa. Od 2000 r. zajmuję się badaniami głównie heterozji kukurydzy, pszenżyta, pszenicy i żyta. Przedmiotem moich zainteresowań są też prace związane z ulepszeniem nasiennictwa kukurydzy.

Chętnie dzielę się praktyczną wiedzą z rolnikami na licznych spotkaniach w terenie. Oprócz publikacji naukowych mam w dorobku kilkaset artykułów popularno-naukowych. Swoją wiedzę wdrażam również w gospodarstwie rodzinnym mojej żony Krystyny, gdzie prowadzona jest produkcja nasienna kukurydzy i uprawa kukurydzy cukrowej.

Wyznaję filozofię i praktykę zrównoważonego rolnictwa. Bardzo cenię rolnictwo ekologiczne. Jestem zwolennikiem postępu w rolnictwie, które coraz lepiej powinno zaspokajać potrzeby społeczeństwa, równocześnie dobrze służąc rodzinom rolniczym. Jestem zakochany w rolnictwie i uważam, że praca rolnika to najcenniejsza praca na ziemi.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl