Inż. Paweł CENTKOWSKI


06-03-2016 14:39:22

„Wyróżniony Inżynier 2015” w kategorii „High-Tech”

Ciągłe zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w gospodarce powodują ewolucję roli inżyniera. Coraz większą rolę w różnych dziedzinach gospodarki odgrywają techniki informatyczne, transfery technologii, zintegrowane systemy zarządzania, ciągła potrzeba podnoszenia jakości i produktywności. Ewolucja ta wymusza potrzebę wszechstronnego przygotowania inżynierów. Rozpoczynając, jako informatyk pracę w Klinice „Pod Tężniami” spodziewałem się zadań typowych dla specjalisty w tej dziedzinie. W niedługim czasie okazało się, że zadania zlecane przez przełożonych ewoluowały moją ścieżkę zawodową ku zarządzaniu, na początku małym zespołem, a obecnie dużą częścią firmy. Zjawisko takie, czyli łączenie profesji inżyniera i menedżera stało się tworem współczesnych czasów i świadectwem rozwoju współczesnej techniki. Awansując szybko przyswoiłem sobie nowe obowiązki związane z zarządzaniem nie zapominając o specjalizacji inżynierskiej, z której się wywodzę – szeroko pojętej informatyki.

Moje kompetencje i zasięg odpowiedzialności w przypadku nowej funkcji są znacznie rozszerzone, ciężar odpowiedzialności został przesunięty z rozliczenia się z zadania na odpowiedzialność za wyniki całej firmy.

Nadzorując pracę innych staram się wykorzystywać wcześniej nabyte umiejętności. Oczywiście to połączenie spowodowało pewien kompromis – obecnie mam w ograniczonym stopniu możliwość rozwoju specjalizacji w swojej dziedzinie. Z chwilą podjęcia współodpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa, muszę się z tym pogodzić, przesuwając swój rozwój inżynierski w kierunku hobby.

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl