Inż. Witold OSAK


06-03-2016 14:42:31

„Wyróżniony Inżynier 2015” w kategorii „Jakość”

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej dały mi gruntowne podstawy teoretyczne z elektroniki oraz podstawowy zasób wiedzy z innych dziedzin nauki niezbędnych dla inżyniera zajmującego się techniką wojskową. Wykształciły także cechy niezbędne dla inżyniera: otwartość, ciekawość, unikanie stereotypów, umiejętność analizy problemów, dążenie do rozwoju. Bardzo przydatne okazało się to podczas pierwszych lat pracy zawodowej na sprzęcie przeciwlotniczej techniki rakietowej. Wykonywanie odpowiedzialnych zadań na bardzo złożonym technicznie sprzęcie pod presją czasu moją wiedzę i te cechy charakteru skrystalizowało. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i jeszcze lepsze wykorzystanie mojego inżynierskiego potencjału były podstawą podjęcia pracy w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Podczas pracy w WZU zetknąłem się ze znacznie większym asortymentem sprzętu wojskowego. Dzięki możliwościom rozwoju zawodowego jakie stwarza WZU mogłem dalej rozwijać swoje zawodowe zainteresowania techniką wojskową. W praktyce zawodowej wyszukuję problemów technicznych, w których niezbędna jest lub będzie potrzebna ingerencja. Ich rozwiązywanie wymaga pozyskania nowej wiedzy technicznej i stosowania nowatorskich rozwiązań.

Wspólnie z pracownikami WZU wprowadzamy do sprzętu krajowe rozwiązania techniczne zastępujące przestarzałe rozwiązania producenta zagranicznego. Zwiększamy możliwości techniczne i zabezpieczenie procesu eksploatacji sprzętu rakietowej techniki obronnej polskich Sił Zbrojnych. Działania te przygotowały WZU do wykonania nowych zadań w procesie wprowadzania na uzbrojenie polskiej armii nowoczesnej generacji sprzętu rakietowego.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl