Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Mirosław Dobrut. Lesław Gronowski


06-03-2016 15:52:59

Mirosław Dobrut

Pochodzący z Bydgoszczy inż. elektryk po Politechnice Częstochowskiej, związany zawodowo z gazownictwem. Jeden z założycieli, obecnie prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa. Organizacji samorządowej będącej instytucją opiniotwórczą polskiego gazownictwa, przy której działa m.in. Komitet Standardu Technicznego, który opracował 33 standardy techniczne. Izba jest także organizatorem Międzynarodowych Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach oraz Kongresów Polskiego Gazownictwa. Jest także aktywnym uczestnikiem współpracy sektorów gazowniczych państw grupy Wyszehradzkiej i współorganizatorem kolejnych edycji Central European Gas Congress. Przyczyniła się do nadania wysokiej rangi polskiemu gazownictwu.

Działalność inż. Dobruta w sferze gospodarki doceniło poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznając mu godność Lidera Pracy Organicznej, statuetkę Honorowego Hipolita oraz Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit”.

Mgr inż. Mirosław Dobrut rozpoczął pracę zawodową w 1974 r. w Pomorskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa, awansując od stanowiska stażysty referenta technicznego, poprzez kierownika oddziału, kierownika wydziału, kierownika rejonu produkcji, dochodząc do stanowiska dyrektora, które pełnił w latach 1989-97. W tym czasie wdrożył wiele nowych technologii w gazownictwie oraz zmodernizował i rozwinął sieć gazowniczą na terenie byłych województw: gdańskiego, bydgoskiego, słupskiego, włocławskiego, toruńskiego i elbląskiego.

W latach 1997-2002 Mirosław Dobrut pełnił funkcję członka Zarządu w spółce SGT EuRoPol GAZ SA. Nadzorował w tym czasie budowę gazociągów tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia na terytorium Polski oraz budowę najnowocześniejszych w Europie tłoczni gazu w Kondratkach i Włocławku. W latach 2008- 2010 był wiceprezesem Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego I Gazownictwa ds. gazownictwa i handlu.

W 2010 r. został powołany na stanowisko prezesa Zarządu spółki System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA i pełnił tę funkcję do 2013 r. hp

Lesław Gronowski

Inżynier elektronik o specjalności telekomunikacja, absolwent WAT (1979 r.), mieszkaniec Warszawy. Z wojska odszedł w stopniu pułkownika pełniąc obowiązki szefa łączności i informatyki Dowództwa Garnizonu Warszawa. Nagradzany w trakcie służby za działalność racjonalizatorską oraz inicjowanie i propagowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie łączności. W wojsku rozpoczął współpracę z cywilnymi instytucjami zajmującymi się systemami łączności.

Mgr inż. Lesław Gronowski po przejściu w stan spoczynku rozpoczął własną działalność gospodarczą. Po uzyskaniu niezbędnych uprawnień oraz certyfikatów stał się cenionym specjalistą od projektowania telekomunikacyjnych sieci światłowodowych, a także nadzorowania realizowanych w ostatnich latach ważnych inwestycji telekomunikacyjnych. Pełnił także szereg odpowiedzialnych funkcji w firmach wykonawczych. Był m.in. szefem zespołu budowy sieci światłowodowej PAGI SA, dyrektorem ds. rozwoju spółki TELEMIX oraz dyrektorem ds. inwestycji BIATEL SA – strefa Warszawa Śródmieście i Zachód (TP SA).

Wiele satysfakcji ma z faktu opracowania koncepcji i projektów budowlano-wykonawczych dotyczących szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej dla inwestycji typu „White Zone” – TP SA na obszarze Gminy Jadów (ok. 200 km) oraz licznych projektów (ponad 1000 km) budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnej wzdłuż budowanych dróg ekspresowych S-17 i S-8 i w rejonie Warszawy. Lesław Gronowski od 2010 r. był koordynatorem robót branżowych na budowie autostrady A1, odcinek Stryków-Kowal. Uczestniczył, jako inspektor nadzoru przy budowie monitoringu wizyjnego m.st. Warszawa, sieci szerokopasmowej w Siedlcach i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Jest autorem (2013 r.) koncepcji programowej zaopatrzenia w media telekomunikacyjne rejonu PKiN w Warszawie, gdzie powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości.

W latach 2014-2015 nadzorował 400 km odcinek robót telekomunikacyjnych przy budowie infrastruktury GSM-R na linii kolejowej Kunowice Terespol. hp

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl