Co pan na to, inżynierze? Inżynierskie spotkania na szczycie


06-03-2016 16:05:37

16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Tradycje obu imprez organizowanych tym razem wspólnie sięgają zaborów (1882 r. – pierwszy Zjazd Techników Polskich w Krakowie). Przybyli nań inżynierowie z trzech zaborów oraz żyjący poza ich granicami. Celem tegorocznego spotkania jest integracja polskich i polonijnych środowisk inżynierskich oraz szeroka wymiana doświadczeń.

***

Tematyka obejmuje zagadnienia konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o własną myśl techniczną, wzbogaconą o doświadczenia inżynierów – emigrantów, oraz kształcenie inżynierów i przygotowanie społeczeństwa do racjonalnego korzystania z techniki. Przewiduje się kilka konferencji naukowo-technicznych nt.: „Polska elektryka – raport z II Kongresu Elektryki Polskiej”; „Transportowe perspektywy – Polska, Europa i świat”; „Information technology – perspektywa rozwoju – urządzenia i aplikacje”; „Rozwój gospodarki a ograniczenia emisji CO2 – przykłady światowe, problemy polskie”; „Technika a zdrowie”; „Infrastruktura – Budownictwo – BIM”; „Gospodarka wodna; zmiany klimatyczne”; „Strefa wolnego handlu między USA a UE – rola inżynierów”; „Rola inżynierów w reindustrializacji”; „Udział polskich badaczy i inżynierów w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski i świata”.

Przewodnictwo Komitetu Honorowego objął Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP. Organizatorami są: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo--Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Politechnika Wrocławska, Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Serdecznie zapraszamy na

XXV Kongres Techników Polskich

i III Światowy Zjazd

Inżynierów Polskich

Wrocław 16-18.06.2016 r.

Więcej na stronach: szip.org.pl oraz ktp.enot.pl

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl