Skład rady naukowo-programowej

Włodzimierz Adamski (ProCAx)

Adam Baryłka (PSRiBS)

Anna Bogdan PZITS

Janusz Bujnowski (SIPwK)

Tomasz Chmielewski (SIMP)

Janusz Dyduch (SITK)

Bronisław Hynowski (TKiHT)

Waldemar Jaskółowski (SITP)

Wojciech Jędruch (TKP)

Ewa Mańkiewicz-Cudny (FSNT-NOT) – przewodnicząca

Zbigniew Matuszczak (PZSWiR)

Grzegorz Miodoński (SITG)

Wacław Muzykiewicz (SITMN)

Dawid Myszka (STOP)

Jerzy Pieczora (SWP)

Ludmila Pietrzak (SGP)

Marian Stani (PRCP)

Stanisław Szafran (SITPNiG)

Michał Szota (SPWiR)

Adam Tarniowy (SITPChem)

Krzysztof Waldemar Woliński (SEP)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl