Dwutygodnik Federacji SNT NOT

ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

tel. (22) 336 14 61, (22) 336 14 67
fax. (22) 651 00 68
redakcja@przeglad-techniczny.pl

Adres do korespondencji


ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 1004

Wydawca

00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Biuro spółki – sekretariat

tel. (0 22) 818 09 18, 818 98 32
fax. (0 22) 619 21 87
sekretariat@sigma-not.pl

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl