Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Rada naukowo-programowa

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Włodzimierz Adamski (ProCAx)
Adam Baryłka (PSRiBS)
Anna Bogdan (PZITS)
Janusz Bujnowski (SIPwK)
Tomasz Chmielewski (SIMP)
Ryszard Chmielowiec (STP w Wlk. Bryt.)
Janusz Dyduch (SITK)
Bronisław Hynowski (TKiHT)
Waldemar Jaskółowski (SITP)
Wojciech Jędruch (TKP)
Ewa Mańkiewicz-Cudny (FSNT-NOT) – przewodnicząca
Zbigniew Matuszczak (PZSWiR)
Grzegorz Miodoński (SITG)
Tadeusz Moskalik SITLiD
Wacław Muzykiewicz (SITMN)
Dawid Myszka (STOP)
Henryk Paszkowski PSRWN
Jerzy Pieczora (SWP)
Ludmila Pietrzak (SGP)
Wiesław Skóra (SITR)
Marian Stani (PRCP)
Stanisław Szafran (SITPNiG)
Michał Szota (SPWiR)
Adam Tarniowy (SITPChem)
Bogdan Tatarowski POLALARM
Bronisław Wesołowski (SITSpoż.)
Krzysztof Woliński (SEP)
Piotr Wudarczyk (SWTP)

Komentuje Waldemar Rukść