Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Rada naukowo-programowa

Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski (ProCAx)
Dr hab. inż. Adam Baryłka (PSRiBS), prof. WAT
Dr inż. Anna Bogdan (PZITS)
Prof. Janusz Bujnowski (SIPwK)
Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski (SIMP)
Prof. Ryszard Chmielowiec (STP w Wlk. Bryt.)
Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch (SITK)
Mgr inż. Bronisław Hynowski (TKiHT)
Dr inż. Waldemar Jaskółowski (SITP)
Dr hab. inż. Wojciech Jędruch (TKP)
Mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny (FSNT-NOT) – przewodnicząca
Mgr Zbigniew Matuszczak (PZSWiR)
Grzegorz Miodoński (SITG)
Prof. dr hab. Tadeusz Moskalik SITLiD
Prof. dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz (SITMN)
Dr hab. inż. Dawid Myszka (STOP), prof. PW
Mgr inż. Henryk Paszkowski PSRWN
Jerzy Pieczora (SWP)
Dr inż. Ludmila Pietrzak (SGP)
Wiesław Skóra (SITR)
Marian Stani (PRCP)
Dr inż. Stanisław Szafran (SITPNiG)
Dr hab. inż. Michał Szota (SPWiR), prof. PCz
Dr inż. Adam Tarniowy (SITPChem)
Mgr inż. Bronisław Wesołowski (SITSpoż.)
Dr inż. Krzysztof Woliński (SEP)
Mgr inż. Piotr Wudarczyk (SWTP)

Komentuje Waldemar Rukść